Ansøg om midler

Novo Nordisk Fonden øger støtte til barsel – skal fremme diversitet og lige muligheder

Novo Nordisk Fonden har besluttet at dække institutioners merudgifter, når en af fondens bevillingsmodtagere går på barselsorlov. Målet er at fremme diversitet og lige muligheder for alle på arbejdsmarkedet.

I Danmark kan barselsorlov være en økonomisk udfordring for forskningsinstitutioner.

Institutionerne bliver tynget af ekstra lønomkostninger, da disse kun refunderes delvist af den danske stat. Da det typisk er kvinder, der afholder den største del af barselsorloven i Danmark, kan det potentielt medføre forskelle i mulighederne for at holde fast i en forskerkarriere. Disse faktorer kan have en negativ indvirkning på kønsdiversiteten i forskningsmiljøet i Danmark.

Novo Nordisk Fonden har derfor besluttet, at hospitaler, universiteter og andre institutioner kan søge om finansiering af institutionernes merudgifter til barselsorlov for alle de bevillingsmodtagere og alt det personale i Danmark, som bliver lønnet via en bevilling fra Novo Nordisk Fonden.

Ordningen vil udligne forskellen mellem den løn, som bevillingsmodtageren på orlov modtager, og den refusion, den danske stat yder.

”Novo Nordisk Fonden har et stærkt fokus på at fremme mangfoldighed, herunder kønsdiversitet. Gennem dette initiativ ønsker vi at til at skabe et miljø, hvor alle har lige muligheder for at forfølge en karriere på arbejdspladsen,” siger Søren Nedergaard, Chief Operating Officer, Novo Nordisk Fonden.

Ordningen vil gælde for alle personer – såvel kvinder som mænd – der er ansat på en dansk institution i hele orlovsperioden, og hvis løn helt eller delvist er dækket af en bevilling fra Novo Nordisk Fonden.

”Barsel er en af de faktorer, der medfører ulighed på arbejdspladen, da det ofte bevirker, at kvinder sakker bagud på både løn og pension. Dette ønsker vi at gøre op med,” siger Petrina Knowles, Senior Vice President, People & Organisation, Novo Nordisk Fonden og Novo Holdings.

Institutioner kan søge bevillingerne til bevillingsmodtagere og personale, som var på orlov per oktober måned 2021 og fremefter.

For at modtage refusion skal institutionerne efter endt barsel for den ansatte indsende et regnskab for perioden til fonden og anmode om en barselsbevilling, der udbetales som en tillægsbevilling til den oprindelig bevilling.

Siden 2019 har Novo Nordisk Fonden dækket merudgifter til løn i forbindelse med orlov for modtagere af et fuldt finansieret personligt ph.d.-stipendium eller postdoc-stipendium.

Globalt fokus på mangfoldighed og ligestilling
Hos Novo Holdings, der administrerer og investerer Novo Nordisk Fondens aktiver, er der også fokus på at fremme diversitet og lige muligheder. Novo Holdings har således bl.a. øget muligheden for barselsorlov for ansatte fra andre familiekonstellationer end den konventionelle for at sikre, at nybagte forældre – uanset familiekonstellation – har samme muligheder som konventionelle familier.

”Vi ønsker at gå forrest som organisation og stræber efter at være en bæredygtig arbejdsplads og at skabe et miljø, hvor medarbejderne kan udvikle sig og forfølge en lang karriere, også under skiftende familieforhold,” siger Petrina Knowles.

Yderligere information

Christian Mostrup, pressechef, +45 3067 4805, [email protected]