Ansøg om midler

Novo Nordisk Fonden og FN’s World Food Programme går sammen om at forbedre fødevaresystemer i Rwanda og Uganda

Foto: UN World Food Programme

København – Novo Nordisk Fonden og FN’s World Food Programme (WFP) har indgået et partnerskab for yderligere at fremme WFP’s programmer i Rwanda og Uganda, der har til formål at give børn og unge adgang til lokalproduceret skolemad og samtidig understøtte lokale smålandbrug.
I alt bevilger Novo Nordisk Fonden 4,1 mio. USD (ca. 31 mio. DKK) for at forbedre sundheden, ernæringstilstanden, fødevaresikkerheden og indtjeningen for småbønder i marginaliserede og sårbare lokalsamfund. Målet er at styrke fødevaresystemernes modstandsdygtighed og funktionalitet i de mest fødevareusikre regioner i begge lande.

Østafrika er hårdt ramt af den globale fødevarekrise, hvor de i forvejen ødelæggende konsekvenser af konflikter, ekstremt vejr og økonomiske og politiske kriser er blevet forværret af stigende priser på fødevarer, energi og gødning, der til dels skyldes konflikten i Ukraine. I Østafrika er fødevaresystemerne spændt til bristepunktet, og flere end 82 millioner mennesker har brug for humanitær assistance – sammenlignet med 58 millioner i november 2021.

”At skabe modstandsdygtige fødevaresystemer er helt afgørende for WFP’s indsatser i Østafrika – fra nødhjælp til etablering af bæredygtige indtjeningsmuligheder,” siger Michael Dunford, WFP’s regionale direktør for Østafrika.

”Partnerskabet med Novo Nordisk Fonden bygger på WFP’s eksisterende programmer for lokalproduceret skolemad og støtte til lokale smålandbrug. Med de nye investeringer forventer vi endnu større effekt af programmerne, fordi de både understøtter børns uddannelse og arbejdet med at etablere effektive fødevaresystemer, der skal sikre, at fødevarer er tilgængelige og til at betale for alle,” uddyber Michael Dunford.

WFP’s program for lokalproduceret skolemad indebærer bl.a. indkøb af fødevarer fra lokale småbønder, hvilket styrker de lokale økonomier, samtidig med at skolebørnene får et tiltrængt sundt måltid. I 2021 sørgede WFP for, at mere end 4 mio. skolebørn i Østafrika fik et nærende måltid hver dag, hvilket var med til at øge antallet af elever og deres fastholdelse i skolen og desuden forbedre børnenes generelle ernæringstilstand.

Med Novo Nordisk Fondens bevilling vil WFP samarbejde med landmænd med mindre landbrug om at forbedre fødevaresystemerne. Der sker ved at reducere afhængigheden af importeret gødning, eliminere fødevaretab opstået efter høsten, styrke afsætningsmulighederne og øge landbrugsproduktionen. Bevillingen kommer til at understøtte 23.195 småbønder i Rwanda og 15.000 i Uganda. Fødevarer fra disse landmænd vil blive brugt direkte i WFP’s program for lokalproduceret skolemad, som vil gavne 107.000 børn i Rwanda og 165.000 børn i Uganda gennem daglige nærende måltider, der er dyrket lokalt.

”Vi glæder os over muligheden for at samarbejde med FN’s World Food Programme og bidrage til de eksisterende programmer i Rwanda og Uganda, hvor millioner af mennesker lider under den globale fødevarekrise. Det, at programmerne både tilbyder støtte her og nu og samtidig arbejder på at udvikle bæredygtige fødevaresystemer på længere sigt, harmonerer godt med den måde, vi arbejder på i Novo Nordisk Fonden,” siger Flemming Konradsen, Senior Vice President, Social & Humanitarian, Novo Nordisk Fonden.

”Jeg er især begejstret for udsigterne til at levere nærende måltider til tusindvis af børn i skolealderen, da vi ved, at dette er et godt incitament til at styrke elevernes tilknytning til skolen. Det skaber både et fundament for en lysere fremtid og giver desuden børnene større livskvalitet,” siger Flemming Konradsen.

Partnerskabet mellem Novo Nordisk Fonden og WFP vil blive implementeret over en 18-måneders periode og bliver eksekveret af WFP’s regionale og nationale teams, som netop har den globale, regionale og lokale ekspertise, der kræves for at implementere kvalitetsprogrammer, der skal fremme adgangen til lokalproduceret skolemad og støtte landmænd med mindre landbrug.

Om FN’s World Food Programme

FN’s World Food Programme (WFP) er verdens største humanitære organisation, som redder liv i nødsituationer og bruger fødevareassistance som redskab til at skabe fred, stabilitet og velstand for mennesker, der er ved at komme sig efter konflikter, katastrofer og indvirkningen af klimaforandringer.

Følg os på Twitter @novonordiskfond @WFP_Africa @WFP_DK

Yderligere information

Novo Nordisk Fonden: Marie-Louise Jersin, Senior Communications Partner, +45 3049 4957, [email protected]
WFP: Anne Poulsen, WFP/København, +45 4050 3993, [email protected]
WFP: Alessandro Abbonizio, WFP/Nairobi, +254 723 001 639, [email protected]