Ansøg om midler

Novo Nordisk Fonden, Open Philanthropy og Bill & Melinda Gates Foundation støtter udviklingen af ny antiviral medicin til fremtidige pandemier gennem nyt initiativ

Globalt initiativ skal accelerere opdagelsen og udviklingen af antivirale lægemiddelkandidater, der kan udrulles hurtigt og med lige adgang, næste gang verden trues af en pandemi.

KØBENHAVN – SAN FRANCISCO – SEATTLE. Novo Nordisk Fonden, Open Philanthropy og Bill & Melinda Gates Foundation meddeler i dag, at de indledningsvis vil rejse op til 90 mio. dollar i koordineret finansiering til et nyt initiativ, Pandemic Antiviral Discovery (PAD), der har til formål at katalysere opdagelse og tidlig udvikling af antiviral medicin til brug ved fremtidige pandemier. Partnerne bag initiativet vil sikre sig, at de opdagelser og nyudviklinger, som PAD understøtter, bliver gjort tilgængelige for borgere i lav- og mellemindkomstlande, da lige adgang til medicin er én af kerneprincipperne bag initiativet.

Målet med PAD-initiativet er at hjælpe forskere fra hele verden til at identificere og udvikle antivirale lægemiddelkandidater frem til fase 2 i de kliniske forsøg. Lægemiddelkandidaterne skal være målrettet virus med pandemisk potentiale, herunder coronavirus, paramyxovirus og orthomyxovirus – tre virusfamilier, der anses for at have den største risiko for at udvikle sig til pandemiske trusler. Desværre rammer mange af de sygdomme, disse virus forårsager, primært befolkninger i lav- og mellemindkomstlande, og derudover er der ikke et tilstrækkeligt markedsincitament til at igangsætte det forsknings- og udviklingsarbejde, der skal bane vejen for nye effektive lægemidler.

Ved at fokusere på lægemidler baseret på små molekyler, som kan gives oralt og er billigere og lettere for patienter at få adgang til end biologiske lægemidler, er målet med PAD at bidrage til, at verden hurtigt kan udvikle samt sikre lige adgang til effektive antivirale behandlinger, næste gang vi står over for en pandemisk trussel.

“COVID-19 pandemien er en påmindelse om, at verden er nødt til at investere i nye værktøjer til at bekæmpe kommende sundhedstrusler,” siger Mads Krogsgaard Thomsen, administrerende direktør i Novo Nordisk Fonden. “Vi kan ikke vente med at begynde at udvikle dem, til den næste pandemi rammer.”

PAD-initiativet vil trække på de ressourcer samt den viden og ekspertise, som hver af de bidragende fonde ligger inde med, og vil i første omgang have fokus på at støtte projekter, der beskæftiger sig med:

  • at udvikle forskning og teknologi, der skal give os en bedre forståelse af de prioriterede virustyper samt hjælpe til at identificere og validerer målsætninger i forhold til de tre udvalgte virusfamilier;
  • at identificere nye kemiske substanser, bl.a. gennem screening af kemiske biblioteker og strukturbaseret lægemiddeldesign, og optimere antivirale lead compounds gennem medicinalkemi og fokuseret biologisk forskning;
  • at fremme udviklingen af lovende antivirale lægemiddelkandidater gennem fase-1 studier af deres sikkerhed for mennesker samt farmakokinetik;
  • at stimulere nyskabende teknologi, som ofte er forbundet med høj risiko men har potentiale for at forandre samt accelerere den fremadrettede udvikling af antivirale lægemidler.

“Vi ser dette som en lovende mulighed for at adressere én af de største trusler mod den globale velfærd,” siger Alexander Berger, administrerende direktør i Open Philanthropy. “Pandemiske virusser udgør en kæmpe risiko med skadevirkninger, som vi muligvis ikke har set magen til før, og derfor er vi særligt interesserede i at støtte nyskabende forskning, der kan anvendes på et bredt spektrum af patogentyper.”

COVID-19-pandemien har vist, at vi ikke kan opnå global sikkerhed på sundhedsområdet ved at tænke i siloer, men at det kræver bidrag fra både offentlige og private sektorer. Gennem PAD-initiativet vil de tre fonde samarbejde med regeringer, akademiske institutioner og private aktører for at reducere den finansielle risiko, der er forbundet med udviklingen af lovende antivirale lægemiddelkandidater, og dermed øge sandsynligheden for, at de kan nå den kliniske fase.

“COVID-19-pandemien vil ophøre før eller siden, men behovet for at investere i de nødvendige værktøjer til at forhindre og stoppe pandemier vil kun blive mere og mere presserende,” siger Trevor Mundel, administrerende direktør for Global Health i Bill & Melinda Gates Foundation. ”Hvis vi skal være forberedt på den næste pandemi, er det vigtigt, at vi sikrer os, at vi har antivirale lægemidler, der kan tages i anvendelse med kort frist og uden store omkostninger for de mennesker, som har brug for dem. Vi ser frem til at samarbejde med andre medfinansierende aktører på tværs af de offentlige, private og almennyttige sektorer, så vi kan accelerere dette vigtige initiativ med lige adgang til medicin som grundtanke.”

De bidragende parter bag PAD vil benytte forskellige virkemidler, herunder direkte bevillinger og anmodninger om forslag – eller Requests for Proposals (RFPs) – inden for nærmere definerede forskningsemner. Den første RFP vil blive annonceret ved The International Conference on Antiviral Research (ICAR) i Seattle, Washington den 21.-25. marts. Fokus for denne RFP vil være henipavirus; en undergruppe af paramyxovirus, som inkluderer Nipah virus – et patogen med en estimeret dødelighed på 40-75 %. Forskere fra hele verden opfordres til at indsende projektansøgninger til denne RFP, som vil blive annonceret på http://www.padinitiative.com.

Om Open Philanthropy

Open Philanthropy tager afsæt i det grundlæggende spørgsmål: Hvordan kan vi gøre så meget gavn som muligt med vores bevillinger? Open Philanthropy identificerer enestående bevillingsmuligheder, opretter bevillinger og følger resultaterne. Missionen er at donere så effektivt som muligt og hjælpe andre med at bygge videre på fondens arbejde. Fondens hovedbidragydere er Cari Tuna og Dustin Moskovitz, som var med til at grundlægge Facebook og Asana. Gennem forskning og bevillinger er det Open Philanthropys ambition at forbedre menneskers liv mest muligt ved hjælp af filantropisk arbejde, og fonden vil gerne indgå i samarbejde med andre aktører, der har samme mål. http://www.openphilanthropy.org

Om Bill & Melinda Gates Foundation

Ud fra tankegangen om, at ethvert liv er lige meget værd, arbejder Bill & Melinda Gates Foundation for at hjælpe alle mennesker til at leve et sundt, produktivt liv. Fondens indsatser i udviklingslande har fokus på at forbedre menneskers sundhed og give dem mulighed for at slippe ud af sult og ekstrem fattigdom. For dens arbejde i USA er målsætningen at sikre, at mennesker – og især de, som har færrest ressourcer – får hjælp til at kunne klare sig i skolen og igennem livet. Fonden har hovedkontor i Seattle, Washington, med Mark Suzman som administrerende direktør samt en bestyrelse under ledelse af Bill Gates og Melinda French Gates. www.gatesfoundation.org

Yderligere information

Steffen Aggerholm Krog, Novo Nordisk Fonden, +45 30674828, [email protected]