Ansøg om midler

Novo Nordisk Fonden sætter fokus på forskning inden for plantebiologi til fremme af bæredygtig fødevareproduktion

Novo Nordisk Fonden har netop afsat 1,8 mia. kr. til fortsættelse af sit Challenge Programme i yderligere fem år. Et af de tre 2019-temaer bliver forskning inden for plantebiologi, der er et nyt støtteområde for fonden.

I 2050 forventes Jordens befolkning at nå tæt på 10 mia. mennesker. At brødføde den voksende befolkning er en stor udfordring for landbrugssystemet, der skal øge fødevareproduktionen og samtidig reducere produktionens indvirkning på miljø og klima.

Gennem sit Challenge Programme, der søger svar på globale udfordringer inden for sundhed eller teknologi, sætter Novo Nordisk Fonden nu fokus på forskning inden for plantebiologi, der kan bidrage til udvikling af en mere stabil, ressourceeffektiv og bæredygtig fødevareproduktion. Under temaet ”Modern Plant Science – towards a Sustainable World” vil fonden bl.a. støtte forskningsprojekter, der søger at skabe ny viden om f.eks. plantemikrobiomet, eller projekter, som vil udvikle modstandsdygtige afgrøder over for f.eks. oversvømmelser og tørke.

”Målet med dette tema i Challenge Programme er at udforske og anvende plantevidenskab og bioteknologi til at reducere fejlernæring og forbedre menneskers sundhed gennem bæredygtigt landbrug,” siger Niels-Henrik von Holstein-Rathlou, Head of Research and Innovation Grants i Novo Nordisk Fonden.

Plantebiologi er et nyt støtteområde for Novo Nordisk Fonden. Temaet er valgt som følge af, at fonden i de kommende år vil øge sit bidrage til skabelse af et mere bæredygtigt samfund. Fonden annoncerede i juni, at den vil firedoble sine årlige udbetalinger til projekter, der kan forbedre menneskers liv og bæredygtigheden i samfundet over de kommende fem år.

Challenge Programme blev etableret for fem år siden, og Novo Nordisk Fondens bestyrelse har netop afsat i alt 1,8 mia. kr. til fortsættelse af programmet i de kommende fem år.

Temaet “Modern Plant Science – Towards a Sustainable World” er et af tre temaer i det kommende års Challenge Programme. De to øvrige er: “Emerging Infectious Diseases” og “How Dietary Factors Affect the Human Microbiome”.

Læs mere om hvert forskningstema, kriterier for at søge og ansøgningsprocessen her.

Om Challenge Programme

Challenge Programme fokuserer på dybdegående forskning rettet mod specifikke globale udfordringer inden for årligt valgte forskningstemaer.

Novo Nordisk Fonden uddeler årligt op til 360 millioner gennem programmet, der har skiftende temaer fra år til år. Bevillingerne er hver på 60 mio. kr. udbetalt over en 6-årig periode og giver forskergrupper mulighed for at udforske en vigtig problemstilling inden for de valgte temaer.

Tilgangen kan være tværfagligt og er ikke begrænset til en specifik metode eller disciplin. Projektet skal være forankret ved et dansk universitet, hospital eller anden ikke-kommerciel vidensinstitution.

Læs mere her om Challenge Programme her.

Yderligere information

Christian Mostrup Scheel, presseansvarlig, tlf.: 3067 4805, [email protected]