Ansøg om midler

Novo Nordisk Fonden sætter fokus på smitsomme sygdomme i fremmarch

Novo Nordisk Fonden sætter gennem sit Challenge Programme fokus på forskning i smitsomme sygdomme (Emerging Infectious Diseases). Ansøgningsrunden er åben.

SARS, zika og ebola er bare nogle af de smitsomme sygdomme, hvis forekomst er forøget de seneste 20 år og har trukket avisoverskrifter verden over. Samtidig stikker tidligere tiders store dræbere såsom tuberkulose hovedet frem igen, fordi visse tuberkulose-bakteriestammer har udviklet resistens.

Den voksende befolkning er stærkt medvirkende til, at smitten lettere spredes. Samtidig bliver befolkningen ældre, og derved er der flere mennesker med potentielt svagt helbred, som er modtagelige for sygdommene, og som igen bliver smittekilder.

For at kunne forudsige og undgå pandemier i fremtiden er det nødvendigt med en fokuseret forskningsindsats for at forstå disse nye og genopståede sygdomsfremkaldende mikroorganismer.

Novo Nordisk Fonden sætter derfor gennem sit Challenge Programme nu fokus på forskning i smitsomme sygdomme (Emerging Infectious Diseases), der et af tre temaer i årets program. Fonden uddeler årligt op til 360 mio. kr. gennem programmet, hvor hver bevilling er på 60 mio. kr. udbetalt over en 6-årig periode. Ansøgningsrunden er allerede åben, og deadline er 6. december.

Fonden vil gennem temaet støtte forskningsprojekter, som undersøger smitsomme mikroorganismer, der inkluderer bakterier, virus, svampe og protozoa. Det kan f.eks. være forskningsprojekter, som undersøger nyligt fremkomne patogeners biologi og fremkomst eller undersøger, hvilke omstændigheder som fremmer livsvilkårene for nyligt fremkomne patogener. Det kan også være forskningsprojekter, som har til formål at udvikle systemer, der kan overvåge fremkomsten af nyligt fremkomne smitsomme sygdomme og kendte smitsomme sygdomme, der er blevet en trussel igen. Forskningsprojekter der har som mål at udvikle hurtigere, billigere og mere præcise diagnosticeringsmetoder kan også opnå støtte. Desuden kan der søges støtte til at udviklingen af nye lægemidler, der kan bekæmpe de smitsomme sygdomme.

”Smitsomme sygdomme er en stor global udfordring. Formålet med dette tema i årets Challenge Programme er at opnå viden om smitsomme patogeners biologi, så vi kan forudsige og forebygge udbrud. Samtidig ønsker vi at bidrage til, at der udvikles lægemidler til at behandle sygdommene, hvis de spreder sig, og derigennem forbedre menneskers sundhed,” siger Niels-Henrik von Holstein-Rathlou, Head of Research and Innovation Grants i Novo Nordisk Fonden.

Challenge Programme blev etableret for fem år siden, og Novo Nordisk Fondens bestyrelse har netop afsat i alt 1,8 mia. kr. til fortsættelse af programmet i de kommende fem år. Temaet “Emerging Infectious Diseases” er et af tre temaer i det kommende års Challenge Programme. De to øvrige er: “Modern Plant Science – Towards a Sustainable World” og “How Dietary Factors Affect the Human Microbiome”.

Læs mere om hvert forskningstema, kriterier for at søge og ansøgningsprocessen her.

Om Challenge Programme

Challenge Programme fokuserer på dybdegående forskning rettet mod specifikke globale udfordringer inden for årligt valgte forskningstemaer.

Novo Nordisk Fonden uddeler årligt op til 360 millioner gennem programmet, der har skiftende temaer fra år til år. Bevillingerne er hver på 60 mio. kr. udbetalt over en 6-årig periode og giver forskergrupper mulighed for at udforske en vigtig problemstilling inden for de valgte temaer.

Tilgangen kan være tværfagligt og er ikke begrænset til en specifik metode eller disciplin. Projektet skal være forankret ved et dansk universitet, hospital eller anden ikke-kommerciel vidensinstitution. Læs mere her om Challenge Programme her.

Yderligere information

Jens Peter Holst Lauritsen, Scientific Officer, tlf.: 3527 6648, [email protected]

Christian Mostrup Scheel, presseansvarlig, tlf.: 3067 4805, [email protected]