Ansøg om midler

Novo Nordisk Fonden skyder trecifret millionbeløb i innovationsplatform på danske universitetshospitaler

Novo Nordisk Fonden skyder godt 128 mio. kr. i et 5-årigt pilotprojekt, der skal styrke innovationsindsatsen på universitetshospitalerne.

Innovation skal være en fuldt integreret del af det danske sundhedsvæsen både i kultur og i handling, og det skal kunne betale sig for forskere at forfølge udviklingen af nye metoder og løsninger til bedre patientbehandling. Det er visionen for et 5-årigt pilotprojekt, der skal drives af innovationscentre på Rigshospitalet og Aarhus Universitetshospital og med lokale innovationsmedarbejdere på universitetshospitalerne i Aalborg og Odense. Novo Nordisk Fonden har givet en bevilling på godt 128 mio. kr. til projektet.

– Med denne investering ønsker vi i Novo Nordisk Fonden at bidrage til udvikling af en infrastruktur for sundhedsinnovation og bringe dansk forskning i verdensklasse frem til gavn for patienterne. Vi har i Danmark en klinisk forskningsstyrke i international topklasse, men vi har en mulighed for at se flere forskningsresultater kanaliseret over i konkrete produkter og behandlinger. Det er vores ambition at give liv til et uforløst potentiale ved at fjerne nogle af de nuværende barrierer for klinisk innovation og derved få langt flere nye løsninger ud til patienterne, meget hurtigere end i dag, siger Mikkel Skovborg, Senior Vice President, Novo Nordisk Fonden.

Projektet skal sikre, at endnu flere forskningsresultater bliver til nye behandlinger eller produkter, der hurtigt udbredes i sundhedsvæsenet til gavn for patienter, personale og samfundet, for at sundhedsvæsenet bliver bedre i stand til at møde fremtidens udfordringer.

– Vi går fokuseret ind i dette vigtige arbejde for at opprioritere indsatsen med at bringe dansk forskning frem til patienterne. Vi har længe haft et stort ønske om at kunne tilbyde vores forskere en stærk og professionel støtte til innovation, og jeg glæder mig til at se potentialet blive foldet ud med sponsoratet fra Novo Nordisk Fonden. Et samarbejde mellem hospitalerne og med erhvervslivet skal sikre, at løsningerne kommer ud til hele Danmark, så de på sigt kan eksporteres til resten af verden og dermed hjælpe millioner af mennesker, siger hospitalsdirektør Poul Blaabjerg, Aarhus Universitetshospital.

Årlige ’grants’ til klinikere og forskere
Indsatsen målrettes danske klinikere og forskere, og skal løfte niveauet og hastigheden på rejsen fra idekvalificering til implementering. Gennem en række årlige ’grants’ vil det være muligt at søge penge til fx udvikling af prototyper, validering og forretningsudvikling. Projekterne vil blive vurderet på deres mulighed for at blive realiseret, sandsynlighed for implementering, om de kan udbredes og skaleres, og på i hvor høj grad de skaber værdi for patienterne.

– Innovation er afgørende for fremtidens sundhedsvæsen. Vi kigger ind i en fremtid, hvor vi får behov for at behandle flere patienter tættere på hjemmet. Det kræver nye digitale løsninger, som skal udvikles og testes i samarbejde med personale og patienter. Samtidig er data og algoritmer med til at sætte strøm til udviklingen af personlig medicin og andre nye behandlingsformer. Med støtte fra Novo Nordisk Fonden kan vi nu som hospitaler teste en model til at fremskynde udbredelsen af innovative løsninger til gavn for patienter, personale og samfundet, siger hospitalsdirektør Per Christiansen, Rigshospitalet.

Pilotprojektet går i luften i februar 2022. Foruden grant-programmet vil indsatsen også rumme et innovationsakademi, der skal tilbyde kurser og træning i innovationsværktøjer. Her vil forskere og klinikere blive klædt på til at forstå og analysere markedspotentiale og globale skaleringsmuligheder. De udvalgte projekter, der opnår et grant, vil blive understøttet med både økonomi, ressourcer og netværk inden for innovation, forretnings- og teknologiudvikling.
I styregrupperne for de to innovationscentre på Aarhus Universitetshospital og Rigshospitalet skal der sidde private og offentlige profiler, der har erfaring med innovation og implementering.

Yderligere information:

Christian Mostrup, pressechef, Novo Nordisk Fonden, tlf. 3067 4805, [email protected]

Hospitalsdirektør Poul Blaabjerg, Aarhus Universitetshospital, tlf. 5131 3506

Hospitalsdirektør Per Christiansen, Rigshospitalet, tlf. 4080 4610