Ansøg om midler

Novo Nordisk Fonden stiller skarpt på genbrug i Challenge Programme 2022

Omstillingen til et bæredygtigt samfund fordrer, at vi mindsker forurening og udtømning af jordklodens ressourcer. Dette kræver, at fremtidens produktion af materialer, mad, brændstoffer og kemikalier bygger på en reel genanvendelse af ressourcer og fremmer en mere effektiv udnyttelse af næringsstoffer og råmaterialer.

Med andre ord bliver det stadig mere nødvendigt, at vi udvikler de grundlæggende teknologier som muliggør en cirkulær anvendelse af ressourcer, hvis nye grønne initiativer reelt skal gøre en forskel.

Dét er omdrejningspunktet i temaet ”Genbrug for et bæredygtigt samfund”, der er et af de tre temaer i Novo Nordisk Fondens Challenge Programme for 2022.

Inden for temaet udfordres ambitiøse forskere til at komme med løsninger til nogle af mest de presserende globale problemstillinger inden for genbrug af f.eks. plastmaterialer eller næringsstoffer. Novo Nordisk Fonden støtter de bedste projekter med op til 60 mio. kr. over en seksårig periode.

Udfordringen for ansøgerne ligger i at muliggøre genbrug af individuelle bestanddele eller komponenter fra affald eller sidestrømme for at fremme cirkulær anvendelse af resurser. Fokus er ikke på udvikling af produkter, men på de grundlæggende teknologier og metoder. Bioteknologisk forskning skal være en del af projekterne til dette tema, men der vil typisk være et stærkt element af interdisciplinaritet.

”Affald og sidestrømme kan typisk stamme fra landbruget, fødevareindustrien, vandsektoren, hospitalssektoren eller fra brugen af plastic generelt. Det er målet, at dette års Challenge Programme-kandidater ihukommer det enorme behov verden står over for, når det gælder ny viden om genanvendelse og cirkularitet med udgangspunkt i de store mængder af ressourcer, der hvert år kasseres uden at dets potentiale tilnærmelsesvis bliver udnyttet, ” fortæller Claus Felby, Senior Vice President, Biotech, Novo Nordisk Fonden.

Der er tre temaer i Novo Nordisk Fondens Challenge Programme 2022:

Tema 1:  Genbrug for et bæredygtigt samfund

Tema 2: Energimaterialer med biologisk anvendelse

Tema 3: Immunitet på slimhindeflader

Om Challenge Programme
Novo Nordisk Fondens Challenge Programme blev etableret i 2014, og siden har fonden årligt uddelt et trecifret millionbeløb til ambitiøse forskningsprojekter med fokus på globale udfordringer. Challenge Programme er målrettet forskningsprojekter, der med en tematisk tilgang adresserer nogle af de store samfundsudfordringer – heraf navnet Challenge Programme.

Der uddeles op til i alt 360 mio. kr. fordelt på de respektive temaer i 2022, og der kan søges om op til 60 mio. kr. per projekt. Læs mere om Challenge Programme her.

Sådan ansøger du
Læs mere om ansøgningsprocessen her.

Yderligere information

Marie-Louise Jersin, Senior Communications Partner, +45 3049 4957, [email protected]