Ansøg om midler

Novo Nordisk Fonden støtter 21 naturvidenskabelige forskningsprojekter med i alt 60 mio. kr.

Med støtte fra Novo Nordisk Fondens projektbevillinger inden for naturvidenskab og teknologi kan 21 grundvidenskabelige forskningsprojekter realiseres over de kommende år. Hvert forskningsprojekt er blevet bevilliget op til tre mio. kr.

Professor Gemma Solomon er blandt bevillingsmodtagerne, og hun kan nu – med en bevilling på 2,9 mio. kr. til projektet ’Model Chemistry on Surfaces’ – lave grundforskning, der på sigt kan lede til bedre kræftbehandling eller bedre udnyttelse af grøn energi. Gemma Solomon er professor ved Kemisk Institut på Københavns Universitet.

”Projektet vil undersøge egenskaberne af enkelte molekyler på en overflade. Vores opdagelser kan give en fundamental indsigt i de elektroniske egenskaber af disse molekyler, og hvordan de udvikler sig, når de bliver påvirket af felter som f.eks. synligt lys. Disse processer er vigtige for blandt andet design af solceller til at lave grøn energi eller videreudvikling af fotodynamisk kræftterapi,” siger Gemma Solomon.

Ifølge Lene Oddershede, Senior Vice President for Natural & Technical Sciences, Novo Nordisk Fonden, er Gemma Solomons projekt er godt eksempel på, hvad Novo Nordisk Fonden ønsker at støtte med projektbevillingerne inden for naturvidenskabelig forskning.

”’Model Chemistry on Surfaces’ projektet er et eksempel på fundamental forskning, der kan skabe vigtig forståelse for, hvorledes energi exciterer molekyler og således ændrer molekylets elektroniske tilstande. Projektet er i udgangspunktet teoretisk, hvor modellerne guides af eksperimenter, der udføres hos en international samarbejdspartner. Denne vekselvirkning mellem teori og eksperiment er meget frugtbar for at opnå en dyb forståelse af systemet,” siger hun.

Grundforskning kan få betydning for grøn energi og kræftbehandling
Gemma Solomon er teoretisk kemiker og arbejder i krydsfeltet mellem teoretisk kemi, teoretisk fysik og teoretisk nanovidenskab. Hendes forskningsgruppes hovedfokus med den nye bevilling er at blive klogere på, hvad der sker i enkelte molekyler på en overflade, når de bliver tilført energi, og især hvordan de elektroniske egenskaber af de enkelte molekyler bliver påvirket af denne proces.

Denne viden har praktiske implikationer inden for en masse fagområder i den virkelige verden. Gemma Solomon forklarer, at bevillingen gør forskerne i stand til at tage det næste skridt:

”Bevillingen gør en stor forskel for os, fordi det bliver muligt at ansætte kollegaer til at få belyst nogle nye spørgsmål inden for vores felt, og dét i samarbejde med kollegaer fra hele verden. Med bevillingen kan vi ansætte en postdoc og en ph.d. til at indgå i vores forskningsgruppe,” siger hun.

”Større forståelse end vi drømmer om”
I forskningsarbejdet skal Gemma Solomon og hendes kollegaer samarbejde med en tysk forskningsgruppe fra Universität Regensburg. Forskerne fra Regensburg har udviklet højt specialiserede eksperimentelle teknikker til at studere egenskaber af molekyler på en overflade.

I de helt nørdede detaljer drejer forskningsarbejdet sig om at forstå og undersøge, hvad der sker i et enkelt molekyle, når elektroner bliver exciterede eller falder tilbage til en grundtilstand – hvilket vil sige, at den indre ladningsfordeling af elektronerne i molekylet ændrer sig. I verden omkring os bliver molekyler exciterede, når de rammes af lys fra for eksempel solen eller fra en laser. En detaljeret forståelse af molekylers exciterede tilstande åbner døren for at kunne foretage kontrollerede kemiske modifikationer, der kan føre til fremstillingen af molekylære systemer med nye eller forbedrede egenskaber.

Når forskere studerer exciterede molekylære tilstande i traditionelle kemiske eller biologiske miljøer, studerer de som oftest effekten i et stort antal molekyler på samme tid. Dette har dog sine begrænsninger, en udfordring der tages op i samarbejdet mellem de tyske og danske forskere.

”Vores samarbejdspartnere kan studere dette på det atomare niveau i ét enkelt molekyle, hvorved vi kan lære noget, som man ikke kan lære ved at se på mange molekyler samtidig. Den teoretiske side af samarbejdet gør det muligt for os at dykke dybere ned i forståelsen af forskningsfeltet og stille flere spørgsmål”, siger Gemma Solomon.

Gemma Solomon forventer, at hun med sin forskningsgruppe allerede vil have de første resultater i hus inden for seks måneder.

”Mit bud er, at vi i løbet af dette forskningsarbejde formentlig vil komme længere i forståelsen af det enkelte molekyle, end vi drømmer om og troede muligt,” siger hun.

Fakta om Project Grants in the Natural and Technical Sciences
Novo Nordisk Fonden har netop uddelt ’Project Grants in the Natural and Technical Sciences’ med i alt 60 mio. kr. fordelt på 21 projekter, der har modtaget op til tre mio. kr. til hvert projekt.

Bevillingerne er givet til danske forskningsprojekter af grundvidenskabelig karakter og på det allerhøjeste internationale niveau med potentiale inden for life science, sundhedsvidenskab eller bioteknologi.

Yderligere information

Marie-Louise Jersin, Senior Communications Partner, +45 3049 4957, [email protected]