Ansøg om midler

Novo Nordisk Fonden Støtter Cirkus Naturligvis

Cirkus Naturligvis har til formål at skabe forundring, fascination og fordybelse inden for naturvidenskab hos skoleelever i 4. til 10. klasse. Foto: Lennart Søgård-Høyer

Der står sjove forsøg, quizzer og spil på skoleskemaet, når Cirkus Naturligvis kommer på besøg i grundskoler på Sjælland, Lolland og Falster. Formålet er at skabe forundring og fascination hos eleverne i 4. til 10 klasse og derigennem skærpe deres interesse for naturvidenskab.

Cirkus Naturligvis, der er et formidlingsprogram under Københavns Universitet, udfører bl.a. naturvidenskabelige forsøg på skolerne. Med inddragelse af folkeskolens læringsmål udvikles desuden både forberedelses- og efterbehandlingsmaterialer som f.eks. artikler, quizzer, film, spil, spørgeskemaer og arbejdsopgaver til de enkelte aktiviteter.

Cirkus Naturligvis medbringer ofte særligt udstyr og materialer til aktiviteterne, som den enkelte skole normalt ikke har adgang til eller ekspertise i at bruge.

Et særligt kendetegn ved Cirkus Naturligvis er, at universitetsstuderende bruges som undervisere og fungerer som rollemodeller for eleverne. Derved får de studerende også selv erfaringer med at undervise.

Novo Nordisk Fondens har bevilget DKK 3,7 millioner til Cirkus Naturligvis til videreudvikling af programmets aktiviteter, herunder skolebesøgene samt udvikling af webbaseret materiale til brug for skoler over hele landet.

Dagnia Looms, Head of Strategic Awards i Novo Nordisk Fonden, siger:

–  Unge har i dag mange forskellige uddannelsesmuligheder. Skal de anspores til at vælge en naturvidenskabelig retning, er det derfor vigtigt, at interessen vækkes tidligt. Med bevillingen til Cirkus Naturligvis ønsker Novo Nordisk Fonden at medvirke til at skabe forundring, fascination og fordybelse blandt skoleelever og derigennem stimulere dem til på længere sigt at vælge en karriere inden for naturvidenskab.

Cirkus Naturligvis hører under i skoletjenesten på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE) på Københavns Universitet. Årligt bliver ca. 11.000 elever undervist af Cirkus Naturligvis.

Læs mere om projektet her.

Læs pressemeddelelse fra Cirkus Naturligvis her.