Ansøg om midler

Novo Nordisk Fonden støtter Danmark redder jord

I Danmark redder jord er målet at gøre en positiv forskel for naturen og redde levesteder til truede dyr og planter i Danmark. Foto: Den Danske Naturfond.

Novo Nordisk Fonden har givet en bevilling på 1 mio. kr. til indsamlingen Danmark redder jord.

I indsamlingen er Den Danske Naturfond gået sammen med TV 2 for at øge danskernes engagement i den grønne dagsorden og en mere bæredygtig udvikling.

Målet er at gøre en positiv forskel for naturen og redde levesteder til truede dyr og planter i Danmark.

“Novo Nordisk Fonden arbejder for at forbedre menneskers sundhed og samfundets bæredygtighed. En bæredygtig udvikling er ikke kun teknologi og ny viden. Det er også en målrettet beskyttelse af vores natur og bevarelse af biodiversitet. Derfor støtter vi op omkring Danmark redder jord,” siger Claus Felby, Senior Vice President, Novo Nordisk Fonden.

Alle indsamlede midler går til at udvikle, beskytte og bevare unikke naturområder i Danmark, som ellers er i fare for at forsvinde. For de indsamlede midler frikøbes og reserveres arealer til evigtvarende forbedringer af natur, vandmiljø og klima.

Novo Nordisk Fondens bevilling giver mulighed for opkøb af godt 8 hektar jord.

Danmark redder jord understøtter tre af FN’s verdensmål – mål 3, 13 og 15. Initiativet medvirker til at sikre et sundt liv og fremmer trivsel for alle, bekæmper klimaforandringer og deres konsekvenser, og beskytter, genopretter og støtter bæredygtig brug af økosystemer på land og standser tab af biodiversitet.

Læs mere om initiativet på www.danmarkredderjord.dk.

Yderligere information

Christian Mostrup, pressechef, +45 3067 4805, [email protected]