Ansøg om midler

Novo Nordisk Fonden Støtter Dansk Flygtningeindsats

Novo Nordisk Fonden har bevilget DKK 2 millioner til Røde Kors til organisationens igangværende humanitære arbejde for de nyankomne flygtninge i Danmark. Formålet med bevillingen er at bidrage til at forbedre sundheden for flygtningene, der har krydset den danske grænse efter flugt fra konfliktområder i verden.

Bevillingen går til en række konkrete tiltag, herunder til læge- og samaritterhjælp i og omkring modtagecentrene, medicin og medicinsk udstyr, psykologhjælp samt indkøb og tilberedning af mad til flygtningene.

”Som en del af det danske beredskab udfører Røde Kors en række opgaver fra uddeling af fornødenheder og psykosocial hjælp til traumatiserede til støtte af en effektiv integration for de mennesker, som søger asyl i Danmark. Vi er meget taknemmelige for Novo Nordisk Fondens bidrag til alle disse aktiviteter. Det er penge, som både på kort og længere sigt vil komme forfulgte mennesker og det danske samfund til gode,” siger Anders Ladekarl, generalsekretær for Dansk Røde Kors.

Birgitte Nauntofte, direktør i Novo Nordisk Fonden, siger:

”Novo Nordisk Fonden har i 90 år ydet støtte til videnskabelige, humanitære og sociale formål med det sigte at forbedre menneskers helbred og velfærd. Vi finder det i den nuværende situation naturligt og betimeligt at yde et bidrag, der kan hjælpe de nyankomne flygtninge i Danmark til at få dækket deres basale behov såsom lægehjælp, mad og drikke samt rådgivning. Røde Kors er en del af det nationale beredskab og har erfaringen og kompetencerne til hurtigt og dygtigt at iværksætte hjælp.”

YDERLIGERE INFORMATION:

Klaus Nørskov, pressechef, Røde Kors, mail: [email protected], mobil.: 2724 5890

Christian Mostrup Scheel, presseansvarlig, Novo Nordisk Fonden, mail: [email protected], mobil: 3067 4805