Ansøg om midler

Novo Nordisk Fonden støtter en COVID-19 vaccinationsindsats i Libanon, Jordan og Syrien

Der er på globalt plan et stort behov for en vaccinationsindsats mod COVID-19 til mennesker, der lever i udsatte områder. Novo Nordisk Fonden har derfor valgt at støtte vaccinationen af syriske flygtninge og andre udsatte grupper i Jordan, Libanon og Syrien med i alt 20,5 mio. kr. Støtten gives til organisationerne UNICEF, Røde Kors i Danmark og World Diabetes Foundation. Foto: Muhammad Abu Ghosh.

Syriske flygtninge i Jordan og Libanon samt store dele af den syriske befolkning er ramt hårdt af COVID-19-pandemien. Deres livsbetingelser er blevet drastisk forværret som følge af pandemiens konsekvenser samtidig med, at adgangen til sundhedsydelser og ikke mindst en vaccine er begrænset. Derfor er det afgørende, at verdenssamfundet har fokus på at bistå med vaccineleverancer i disse områder. Novo Nordisk Fondens støtter nu organisationerne UNICEF, Røde Kors og World Diabetes Foundation, som på hver deres område arbejder for at forbedre vilkårene for flygtninge og andre udsatte grupper i Jordan, Libanon og Syrien.

”Det er utrolig vigtigt, at vi sikrer, at også flygtninge i udsatte områder kan blive vaccineret mod COVID-19. Først og fremmest selvfølgelig for at hjælpe de mennesker, som er i risiko, men også i et globalt perspektiv er der behov for en fælles indsats, hvis vi skal lykkes med at trænge pandemien tilbage. Derfor er jeg også glad for, at vi med disse tre projekter bidrager til det mål, ikke mindst via det arbejde som COVAX og andre gode kræfter har sat i gang,” siger Hanna Line Jakobsen, Senior Vice President i Novo Nordisk Fonden.

Støtten til UNICEF indgår i COVAX-samarbejdet og er møntet på at opbygge den infrastruktur, som gør modtagerlandene parate til at udrulle vaccineprogrammer. Herudover støtter UNICEF også udrulning af diagnostik og behandling i udsatte områder. COVAX forventes at levere minimum to mia. vaccinedoser i 92 forskellige lande, og det er en logistisk krævende opgave at udrulle et vaccinationsprogram af denne størrelse. UNICEF har som en af de få organisationer i verden erfaring med at håndtere en opgave af dette omfang. UNICEFs Supply Division og humanitære lager i København er til daglig omdrejningspunktet for verdens største lager og distribution af vacciner, og det er erfaringerne herfra, som bliver brugt i projektet.

Støtten til Røde Kors understøtter de nationale vaccineprogrammer, hvor Libanon og Syrien begge står på COVAX-initiativets[1] liste over modtagere af vacciner. Røde Kors’ indsats skal hjælpe med at mobilisere lokalbefolkningerne til at lade sig vaccinere og være med til at sikre, at korrekt information om vaccinerne når ud til selv tyndt befolkede områder. Indsatserne fokuserer på kommunikationsindsatsen i Libanon og Syrien i forbindelse med vaccinationsprogrammerne og på at undgå misinformation om vaccinernes effekt og bivirkninger. Projektet hjælper også med at registrere personer med særlige behov samt levering af vaccinerne i konvoj til konfliktområder i Syrien.

Projektet med World Diabetes Foundation skal biddrage til at sikre COVID-19 vaccination af personer i høj risiko for sygdom og død som følge af COVID 19, og støtten vil således indgå i den jordanske regerings vaccinationsprogram. Projektet har særligt fokus på personer med kronisk sygdom blandt både flygtninge og andre sårbare grupper i lokalsamfundene. Jordan var et af de første lande i verden til at vaccinere flygtninge, men har også en af verdens højeste andele af flygtninge set i forhold til lokalbefolkningens størrelse. Derfor er der behov for at supplere regeringens igangværende indsats, og projektet støtter med både indkøb, registrering og administration af vaccinerne.

Leif Fenger Jensen, adm. direktør i World Diabetes Foundation, siger:

”Personer med kroniske sygdomme er særligt udsatte for livstruende sygdomsforløb, hvis de rammes af COVID-19-virus. Dette gælder især blandt flygtninge og andre sårbare befolkningsgrupper i konfliktramte områder, hvor adgangen til behandling ofte kan være vanskelig. Novo Nordisk Fondens støtte er derfor helt afgørende for World Diabetes Foundation i forhold til at kunne nå flere af disse særligt udsatte personer og lokalsamfund. Vi ser frem til at kunne tilbyde det jordanske samfund en ekstra støtte og dermed hjælpe endnu mere i forhold til indsatsen mod COVID-19 via vaccinationsprogrammet i Jordan.”

Jakob Harbo, chef for Partnership & Compliance i Røde Kors, siger:

”I udsatte og konfliktramte områder ser vi et kritisk behov for at supplere den sundhedsfaglige indsats med målrettet information for at få flygtninge og lokalbefolkningen til at vælge at lade sig vaccinere. Vi har stor erfaring med denne type kommunikationskampagner. og derfor er vi også rigtig glade for støtten fra Novo Nordisk Fonden, der vil bidrage til, at flest mulig mennesker får den information, de har brug for.”

Karen Hækkerup, generalsekretær i UNICEF Danmark, siger: :

”Det er en historisk opgave uden sidestykke, når COVAX-initiativet skal sørge for, at der bliver indkøbt, leveret og udrullet vacciner i op mod 92 lande og til over 1 mia. mennesker. UNICEF har på vegne af COVAX allerede indgået aftaler med vaccineproducenter, og bevillingen fra Novo Nordisk Fonden hjælper os med at gøre landene klar til udrulning af vacciner med alt, hvad det indebærer af infrastruktur, information og kompetencer. Dette enormt vigtige arbejder er allerede i fuld gang og kommer til at gøre en kæmpe forskel i hvert af de enkelte lande.”

Bevillingen på 20,5 mio. kr. er fordelt med 6 mio. kr. til Dansk Røde Kors, 7 mio. kr. til World Diabetes Foundation og 7,5 mio. kr. til UNICEF. Novo Nordisk Fondens vaccinestøtte går udelukkende til WHO-godkendte vacciner.

Yderligere information

World Diabetes Foundation:
Jakob Sloth Madsen, Senior Advisor, tlf.: 30792135, [email protected]

Røde Kors:
Presseafdelingen, tlf. 3529 9699

UNICEF Danmark:
Morten Bredal, Partnership Communication Manager, tlf.: 2148 1883, [email protected]

Novo Nordisk Fonden:
Christian Mostrup, pressechef, tlf.: 3067 4805, [email protected]

[1] COVAX (COVID-19 Vaccines Global Access) er en international alliance for udbredelse af vacciner til lav- og mellemindkomst-lande dannet i 2020 af Verdenssundhedsorganisationen (WHO) under Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI).