Ansøg om midler

Novo Nordisk Fonden støtter forskning i modstandsdygtige afgrøder med 120 mio.

Novo Nordisk Fonden giver 120 mio. kroner til forskning, der skal gøre vores afgrøder mere modstandsdygtige over for sygdomsangreb og klimaforandringer. Bevillingsmodtagerne er professor Hans Thordal-Christensen og professor Michael Broberg Palmgren.

En voksende befolkning kombineret med et behov for at reducere fødevareproduktionens indvirkning på vores miljø og klima giver en række udfordringer for landbrug i hele verden.

Gennem sit Challenge Programme 2019 bevilger Novo Nordisk Fonden derfor i alt 120 mio. kroner til to forskningsprojekter, som fokuserer på at fremtidssikre vores afgrøder. Projekterne fokuserer på henholdsvis bekæmpelse af svampesygdomme i hvede og byg samt accelereret forædling af modstandsdygtige planter.

”De to projekter, vi har valgt at støtte inden for dette område, kombinerer viden om plantevidenskab og bioteknologi med det formål at gøre vores afgrøder mere modstandsdygtige over for sygdomsangreb og ekstremt vejr som eksempelvis oversvømmelser og tørke. Forskningen kan være med til at give os ny viden og nye metoder, som er essentielle for at kunne udvikle en mere stabil, effektiv og bæredygtig fødevareproduktion verden over,” siger Claus Felby, Head of Life Science Research and Industrial Applications Promoting Sustainability, Novo Nordisk Fonden.

Resistens over for sygdomme og klimaforandringer
Den ene bevilling går til professor Hans Thordal-Christensen fra Institut for Plante- og Miljøvidenskab ved Københavns Universitet. Han modtager 59.996.360 kroner til projektet ”A new paradigm for disease-free crops of tomorrow”.

I projektet skal Hans Thordal-Christensen og hans samarbejdspartnere arbejde henimod at skabe en holdbar resistens mod svampesygdommene meldug og gulrust i kornarterne byg og hvede. Der skal bare én svampespore til at inficere en rask plante. Når først en plante på en mark er ramt, spreder smitten sig hurtigt, og i løbet af blot et par måneder er hele marken angrebet.

”Hvede og byg er store og vigtige afgrøder globalt set. Hvis vi finder frem til en måde at opnå resistens på, bliver det muligt at minimere de tab, som svampesygdomme pådrager afgrøderne. Når produktionen bliver mere effektiv, kan produktionen koncentreres på færre hektarer, og vi får mulighed for at bevare biodiversitet og opsamle CO2 på andre arealer,” forklarer Hans Thordal-Christensen.

Den anden bevilling går også til en professor ved fra Institut for Plante- og Miljøvidenskab ved Københavns Universitet, nemlig Michael Broberg Palmgren. Han har modtaget 59.948.972 kroner til projektet ”NovoCrops: Accelerated domestication of resilient climate-change friendly plant species”. Her skal forskerne afprøve accelererede forædlingsmetoder på en række vilde planter med det formål at skabe afgrøder, som er modstandsdygtige over for eksempelvis klimaforandringer.

De vilde planter er stamfædre til vores moderne afgrøder. De giver små udbytter, men er til gengæld mere robuste mod sygdomme og ekstremt vejr som eksempelvis tørke eller oversvømmelse. Med udgangspunkt i de vilde varianter vil Michael Broberg Palmgren og hans kolleger skabe afgrøder, som kombinerer robustheden fra de vilde planter med det gode udbytte fra de forædlede planter. Ved hjælp af nye metoder til nye forædlingsteknikker vil forskerne udsætte 6 udvalgte plantearter, som enten er vilde eller semikultiverede, for målrettet forædling og dermed accelerere en forædlingsproces, som kan tage flere tusinde år i naturen, hvis den baserer sig på tilfældigt opstået variation.

”Hele verdens fødeindtag kommer stort set fra 9 plantearter, som alle er forædlede. Til sammenligning findes omtrent 380.000 vilde plantearter. Naturen tilbyder os derfor en enorm genetisk variation, som vi ikke udnytter i dag. I stedet for at kigge på, hvordan vi gør de forædlede plantearter mere robuste, vil vi vende den om og se på, hvordan vi kan bruge de vilde planters robusthed som udgangspunkt til at lave afgrøder, som er modstandsdygtige over for ekstreme vejrfænomener og sygdomme,” siger Michael Broberg Palmgren.

300 mio. fordelt på tre temaer
I alt har Novo Nordisk Fonden uddelt 300 mio. kroner til forskning gennem Challenge Programme 2019. Ud over de to bevillinger inden for området Modern Plant Science – Towards a Sustainable World har Fonden givet 120 mio. kroner til forskning inden for temaet Emerging Infectious Diseases og 60 mio. kroner til forskning inden for temaet How Dietary Factors Affect the Human Microbiome

Novo Nordisk Fondens Challenge Programme uddeler hvert år et trecifret millionbeløb til forskningsprojekter inden for skiftende temaer. Fonden har netop åbnet for ansøgninger til Challenge Programme 2020, hvor der uddeles op til 480 mio. kroner fordelt på fire temaer. Læs mere om temaerne og ansøgningsproceduren her.

Mere information

Hans Thordal-Christensen, professor, Plante- og Miljøvidenskab, Københavns Universitet, tlf. 3533 3443, [email protected]

Michael Broberg Palmgren, professor, Plante- og Miljøvidenskab, Københavns Universitet, tlf. 3533 2592, [email protected]

Christian Mostrup Scheel, Senior Press Officer, Novo Nordisk Fonden, tlf. 3067 4805, [email protected]