Ansøg om midler

Novo Nordisk Fonden Støtter Naturfagsmaraton

Deltagere i en af årets konkurrencer i Naturfagsmaraton. Foto: Naturvidenskabernes Hus.

Novo Nordisk Fonden har bevilget DKK 6,55 millioner over tre år til Naturvidenskabernes Hus til videreudvikling af den landsdækkende konkurrence Naturfagsmaraton.

Naturfagsmaraton er et kreativt 10-ugers undervisningsforløb målrettet elever og lærere i grundskolens 5. og 6. klasse i faget natur/teknologi, hvor eleverne skal finde løsninger på 10 åbne opgaver. Opgaverne dækker hvert år bredt emner inden for naturvidenskab: biologi, fysik, kemi, geografi og teknologi. Eleverne får her mulighed for at være innovative, bruge deres faglige viden og samarbejde.

Som afslutning mødes skoleklasserne i de enkelte kommuner for at konkurrere om de bedste opgaveløsninger, vise deres opfindelser frem og lade sig inspirere af andre børns løsninger på samme opgave.

Formålet med konkurrencen er at udvikle elevernes opfindsomhed og innovationskompetencer samt øge deres interesse for og glæde ved naturvidenskab og teknologi. Forløbet giver samtidig natur- og teknologilærere inspiration til at arbejde med innovative opgaver i undervisningen.

– Meget naturfagsundervisning i Danmark består desværre stadig af tavleundervisning og kogebogsforsøg. Det gør Naturfagsmaraton op med ved at være et unik kreativt forløb målrettet elever og lærere i 5. og 6. klasse. Netop i denne alder er elevernes interesse for naturfag og teknologi intakt, og en indsats her kan sikre, at motivationen fastholdes, siger Nanna Seidelin, direktør for Naturvidenskabernes Hus.

Novo Nordisk Fondens bevilling går til at udvikle konceptet, herunder at udbrede kendskabet til konkurrencen med henblik på at få endnu flere deltagere de kommende år og udvikle nye innovative opgaver.

Birgitte Nauntofte, CEO i Novo Nordisk Fonden, siger:

– Innovation inden for naturvidenskab og teknologi er noget af det, Danmark skal leve af i fremtiden. Med bevillingen til Naturfagsmaraton ønsker Novo Nordisk Fonden at medvirke til at fremme børns opfindsomhed, inspiration og viden inden for naturvidenskab og teknologi og stimulere dem til på længere sigt at vælge en karriere inden for disse områder.

Naturfagsmaraton 2016 startede 24. februar i Viborg og slutter ultimo maj i Esbjerg. Årets konkurrence har deltagelse af ca. 20.000 elever og 900 lærere. For to år siden deltog 12.000 elever.

OM NATURFAGSMARATON

I Naturfagsmaraton udvikler begejstrede elever deres egne idéer til et produkt, samarbejder i teams om innovation og udvikler deres opfindsomhed. Samtidig udvikler de deres faglige viden gennem praktisk og undersøgende arbejde, hvor de anvender både hoved og hænder.

En af Naturfagsmaratons særlige styrker er, at den appellerer til flere forskellige elevtyper og synliggør vigtigheden af, at alle elevtyper deltager i innovationsprocessen for at udvikle et godt produkt.

Naturfagsmaraton matcher folkeskolereformens mål om øget fordybelse, faglighed og innovation.

Naturfagsmaraton har i en årrække modtaget økonomisk støtte fra Undervisningsministeriet, det nuværende Ministerium for Børn, Undervisning og Ligestilling, Lundbeckfonden, Grundfos, Otto Mønsteds Fond og Knud Højgaards Fond.

OM NATURVIDENSKABERNES HUS

Naturvidenskabernes Hus er et non-profit udviklings- og besøgscenter, der bygger bro mellem uddannelse og erhvervsliv og understøtter lærere i at gennemføre nyskabende undervisning i naturvidenskab og teknologi.