Ansøg om midler

Novo Nordisk Fonden støtter projekt med fokus på betydningen af ulighed

Novo Nordisk Fonden har givet en bevilling på 11,3 mio. kr. til professor Finn Tarp fra den udviklingsøkonomiske gruppe DERG ved Københavns Universitet til et fireårigt projekt med titlen The Impact of Inequality on Growth, Human Development and Governance (@EQUAL).

Projektet anerkender, at ulighed både påvirker – og påvirkes af – en lang række økonomiske og politiske forhold. Projektet fokuserer på den ene side af dette dynamiske forhold, men vil også give indsigt i hvordan ulighed skabes og reproduceres, og den rolle som samfundets institutioner spiller.

“Projektet afspejler et af de centrale mål i FNs bæredygtighedsmål, om ikke at efterlade nogen i ekstrem fattigdom. Vi vil stræbe efter at bidrage på en afgørende måde med ny empirisk forskning så vi bedre forstår ulighedens påvirkning af vækst, mål for human udvikling og regeringsførelse, og hvad der kan gøres for at bekæmpe ulighed,” siger professor Finn Tarp, koordinator, DERG.

Projektet kombinerer tværsnitsanalyser og landespecifikke analyser og vil udnytte både eksisterende og nye datasæt indsamlet gennem surveys og laboratorieforsøg i to lande (Mozambique og Vietnam). Projektet vil også benytte forskellige kvantitative analyseteknikker i analysen af både observerede og eksperimentale data.

Thomas Alslev Christensen, Head of Impact, Novo Nordisk Fonden, siger:

“Formålet med dette projekt er at undersøge ulighedstiltag og forstå adfærdsmæssig reaktion hos sårbare og fattige mennesker med hensyn til ulighed. Ulighed er en global udfordring, men løsninger er rettet mod enkeltpersoner. Læringen fra dette projekt vil informere og gøre det muligt for politiske beslutningstagere bedre at bedømme, om initiativer har den forventede effekt på individuelt niveau for at nå samfundsmæssige mål,” siger Thomas Alslev Christensen, leder af Impact, Novo Nordisk Foundation.

DERG vil i projektet samarbejde med the United Nations University World Institute for Development Economics Research (UNU-WIDER), Central Institute of Economic Management (CIEM) i Vietnam, og University Eduardo Mondlane (UEM) i Mozambique.

Yderligere information

Christian Mostrup Scheel, presseansvarlig, tlf.: 3067 4805, [email protected]