Ansøg om midler

Novo Nordisk Fonden Støtter Projekt Om Børns Udvikling Og Trivsel

Hvilke sociale indsatser over for børn og unge virker? Og hvilke forhold har betydning for, om de virker? Det er nogle af de spørgsmål, som SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, vil søge at besvare i projektet ”Børns Udvikling og Trivsel – Database og Analyse”.

Novo Nordisk Fonden har bevilget knap seks mio. kr. til SFI til projektet, der er et dataindsamlings- og forskningsprojekt med fokus på etablering af en database samt på følgeforskning på børneområdet. Projektet vil følge 30.000 børn over en årrække og give forskere værdifulde data om sociale indsatser. Formålet er at skabe en ressource, der kan anvendes til at evaluere betydningen af de sociale indsatser.

”Det kan for eksempel være viden om, hvor tidligt vi kan observere de forskelle i trivsel og læring mellem udsatte og ikke-udsatte børn, som vi i dag ser, om der er forskelle afhængigt af, hvilke kommunale tilbud børnene tilbydes, og om der er grupper af børn, som har særlig glæde af specifikke tilbud. Eller det kan være viden om, hvorvidt konflikthåndteringsværktøjer til forældre i skilsmisse har betydning for barnets udvikling og trivsel på sigt,” forklarer Signe Boe Rayce, forsker på SFI og projektleder for undersøgelsen.

”Deltagerne i forløbsundersøgelsen vil komme fra hele landet og med alle slags baggrunde. Det gør det muligt for at give os mere viden om, hvordan opvækst under forskellige forhold samt støttende indsatser påvirker dem som børn, unge og voksne,” siger Signe Rayce.

Den indhentede viden vil blive gjort tilgængelig for både offentlige og private organisationer.

Thomas Alslev Christensen, Head of Operations i Novo Nordisk Fonden, siger: ”Den store gruppe børn, der følges, og de data, der over tid vil blive opsamlet i databasen, vil udgøre et solidt fundament for vurdering af sociale indsatser på børneområdet i Danmark. Projektets fokus på at etablere en baseline for en stor gruppe børn, som i princippet skal kunne følges fra barnsben til voksenalder, har et spændende og langsigtet perspektiv – og et perspektiv, som ikke tidligere er belyst i Danmark.”

Bevillingen fra Novo Nordisk Fonden vil sammen med 4,4 mio. kr. afsat af Social- og Indenrigsministeriet i satspuljeforhandlingerne 2016 finansiere oprettelsen af databasen, de to første runder dataindsamling samt tilhørende følgeforskning.

OM SFI

SFI er et uafhængigt nationalt forskningscenter under Økonomi- og Indenrigsministeriet. SFI er det største danske forskningsmiljø på velfærdsområdet og samarbejder tæt med de stærkeste faglige miljøer i Danmark og internationalt.

SFI sætter forskningsprojekter i gang på eget initiativ og løser opgaver for ministerier, kommuner og organisationer. SFI udfører forskning og analyse inden for alle store velfærdsområder. www.sfi.dk

YDERLIGERE INFORMATION

Ulla Haahr, kommunikations- og sekretariatschef, SFI, tlf.: 45 25373651, [email protected]

Christian Mostrup Scheel, presseansvarlig, Novo Nordisk Fonden, tlf.: 3067 4805, [email protected]