Ansøg om midler

Novo Nordisk Fonden Støtter Unges Deltagelse I Robotdyst

I kvalifikationsfinalen dyster deltagerne i to kategorier. I den ene – som ses på fotoet fra sidste års konkurrence – styrer de en robot gennem en bane på bedste tid. I den anden skal deltagerne i år komme med forslag til en robotbaseret løsning på at mindske den globale opvarmning. Foto: Institut for Datalogi, Aarhus Universitet.

Hvordan kan robotter bidrage til at mindske den globale opvarmning?

Det spørgsmål kommer unge fra hele Danmark med deres bud på i kvalifikationsfinalen til World Robot Olympiad 2017, der afholdes i morgen i IT-Byen Katrinebjerg på Aarhus Universitet.

Vinderne af kvalifikationsfinalens to kategorier deltager efterfølgende i den internationale World Robot Olympiad i Costa Rica, hvor unge fra 60 lande mødes for at dyste i begyndelsen af november. Temaet er i 2017 ”Vedvarende og grøn energi”.

Den danske kvalifikationsfinale afholdes af Institut for Datalogi på Aarhus Universitet med over 100 deltagere fra gymnasieskoler rundt om i landet med støtte fra Novo Nordisk Fonden. Med en bevilling på 150.000 kr. ønsker fonden at bidrage til, at der udbydes undervisning i naturvidenskab i høj kvalitet på danske ungdomsuddannelser.

Specialkonsulent Søren Poulsen fra Aarhus Universitet, som sidder i styregruppen for World Robot Olympiad i Danmark, siger: ”World Robot Olympiad er et væsentligt bidrag i arbejdet med at interessere flere unge for teknologi og naturvidenskab og dermed øge rekrutteringsgrundlaget for disse uddannelser på alle niveauer fra faglærte over professionsbachelorer til naturvidenskabelige kandidater og ph.d.’er.”

YDERLIGERE INFORMATION

Søren Poulsen, specialkonsulent, Institut for Datalogi, Aarhus Universitet, [email protected], +45 2095 1282

Christian Mostrup Scheel, presseansvarlig, Novo Nordisk Fonden,
tlf.: 3067 4805, [email protected]