Ansøg om midler

Novo Nordisk Fonden støtter UNICEF’s arbejde for at sikre skolegang til flere migrantbørn fra Venezuela

Flere millioner mennesker er flygtet fra Venezuela, og mange af flygtningebørnene mangler skolegang, hvor de opholder sig. Det forringer deres fremtidsudsigter og øger deres risiko for at blive udsat for vold, seksuel udnyttelse eller at ende i kriminalitet. Foto: UNICEF/Aragón.

Ca. 4,5 mio. mennesker er emigreret fra Venezuela på grund af høj kriminalitet og mangel på helt basale ting som mad og medicin, og af dem befinder 3,7 mio. sig i nabolandene i regionen.

Alene i Colombia lever 1,5 mio. venezuelanere, og af dem er 513.000 børn. Skolesystemet er flere steder i Colombia presset til det yderste pga. de mange ekstra børn, som er i landet, og uden støtte vil flertallet af venezuelanske migrantbørn ikke modtage undervisning.

UNICEF arbejder for at skabe undervisningsrammer for mange af migrantbørnene, så de kan blive indlemmet på de lokale skoler, blive en del af samfundet og skabe sig muligheder i deres fremtidige tilværelse – muligheder, som de ellers ikke ville have haft. Det gør organisationen blandt andet i den nordcolombianske by Barranquilla nær grænsen til Venezuela, og til det formål har de modtaget støtte på én mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden.

”Vores mål og succeskriterie er, at børnene kommer ind i det formelle skolesystem, bliver der og ikke dropper ud, men fuldfører en uddannelse. Dét, ved vi, er nøglen til et bedre liv. Derfor laver vi et overgangstilbud, hvor børn og deres familier både får undervisning og støtte til at imødekomme psykosociale behov,”  siger Karen Hækkerup, generalsekretær i UNICEF Danmark.

Læringsmiljøer skal få børn ind i det formelle skolesystem
I projektet ’Learning Circles’ skaber UNICEF læringsrammer for migrantbørn. Børnene er mellem 7 og 13 år, og efter de har deltaget i Learning-Circles-projektet, hjælper UNICEF dem med overgangen til en formel uddannelse.

”Vi samarbejder med regeringen, lokalmiljøerne og skolerne. Vi hjælper også til med at uddanne lærere og pædagoger, så de er rustet til at tage imod de her migrantbørn. Det er vigtigt, at de ved, hvor børnene kommer fra, for at de kan tage hånd om deres problemer og sørge for, at de er skoleparate,” siger Karen Hækkerup.

Intensiv undervisning bringer børnene på niveau med deres jævnaldrende
Med bevillingen fra Novo Nordisk Fonden vil UNICEF etablere omkring 20 learning circles i Barranquilla. Hver learning circle vil støtte op om 15 børns uddannelse med tilknytning af relevante lærere og pædagoger samt undervisningsmateriale.

Hver learning circle bliver desuden tilknyttet en skole, så eleverne følger de samme rammer for undervisning som i skolerne og følger de samme læringsplaner. Med kun 15 børn pr. lærer er undervisningsforløbet bevidst intensivt og individuelt tilrettelagt, så eleverne får mulighed for at indhente deres jævnaldrende.

Sideløbende bliver forældrene trænet i, hvordan de kan støtte op om børnenes uddannelse. En del af midlerne går til også at identificere de børn, som ikke er en del af det etablerede undervisningssystem.

Hver learning circle varer cirka et år, hvorefter børnene overgår til det formelle skolesystem.

Bevillingen til UNICEF er en ud af 11 bevillinger, som Novo Nordisk Fonden netop har givet til humanitære indsatser og akut nødhjælp i katastrofeområder. Læs mere her.

Ny ansøgningsrunde

Fonden har endvidere åbnet for ansøgninger til næste uddelingsrunde til humanitære indsatser og akut nødhjælp i katastrofeområder. Deadline for ansøgninger er 20. marts. Læs mere her.

Yderligere information

Christian Mostrup, presseansvarlig, tlf.: 3067 4805, [email protected]