Ansøg om midler

Novo Nordisk Fonden tager imod ansøgninger til forskning i kunst og kunsthistorie

Den årlige ansøgningsrunde til forskning i kunst og kunsthistorie er åben for ansøgninger frem til 20. januar 2021. Fra i år er der støtte til et ekstra stipendium til praksisbaseret forskning på postdoc-niveau. Foto: Marie Kølbæk Iversen: Liber, 2020. Credit: ARIEL and Malle Madsen.

Hvert år støtter Novo Nordisk Fonden forskning i kunst og kunsthistorie. Årets ansøgningsrunde er i gang, og der er op til 31,5 millioner kroner til uddeling til projekter fra ph.d.-niveau til forskningsprojekter for erfarne forskere. Der er åbent for ansøgninger frem til 20. januar 2021.

Forskning i kunst og kunsthistorie har været en fast del af Novo Nordisk Fondens støtteområder i over 40 år. Formålet med støtten er at give de mest talentfulde forskere mulighed for at gennemføre større forskningsprojekter og dermed yde et væsentligt bidrag til forskning indenfor kunst og kunsthistorie i Danmark.

Øget støtte til praksisbaseret forskning i kunst og kuratering
Fonden har i år tilføjet et ekstra postdoc-stipendium i ansøgningsrunden, så der fremover uddeles to Mads Øvlisen postdoc-stipendier i praksisbaseret forskning i kunst og kuratering. I et praksisbaseret stipendium tages der udgangspunkt i  kunstnerens eller kuratorens egen praksis, når forskningsprojektets hypoteser undersøges.

”I Novo Nordisk Fonden er vi stolte af at støtte forskning i kunst og kunsthistorie. Vi har et stærkt felt af excellente forskere på området i Danmark, og vi ser år for år originale og spændende forskningsprojekter af høj kvalitet. Den praksisbaserede forskning er en helt særlig kategori herunder, som vi er optaget af at styrke og udvikle. Derfor har vi i år udvidet vores støtteområde med endnu et postdoc-stipendium i dette felt. Vi glæder os til at se ansøgninger til dette og alle de øvrige opslag,” siger Berith Bjørnholm, leder af kunstområdet hos Novo Nordisk Fonden.

Støtte til forskere på alle niveauer
Med årets ansøgningsrunde uddeler Novo Nordisk Fonden en række bevillinger, der samlet set giver forskere på alle trin af deres karriere mulighed for at søge støtte til praksisbaserede og kunsthistoriske forskningsprojekter. Bevillingerne fordeler sig på følgende områder: ph.d.-stipendier, postdoc-stipendier, investigator grants, gæsteprofessorater og projektstøtte til kunsthistorisk forskning.

Kunstfaglig inspirationsdag satte årets ansøgningsrunde i gang
Den årlige Kunstfaglige Inspirationsdag markerede ansøgningsrundens åbning. Årets gæstetaler ved det digitale arrangement var kunsthistoriker og professor David Freedberg fra Columbia University, som i sit foredrag ”What does art matter? What use is art history?” kom helt tæt på de psykologiske reaktioner, som kunsten kan vække.

Ved arrangementet holdt to af Novo Nordisk Fondens stipendiater oplæg om deres forskningsprojekter. Ph.d.-stipendiat Marie Kølbæk Iversen fra Aarhus Universitet og Kunsthøgskolen i Oslo præsenterede sin praksisbaserede forskning med fortællingen “Eksperiment i aktiv mytisk tænkning”. Efterfølgende fortalte Dehlia Hannah, der er postdoc-stipendiat i kunst og naturvidenskab på Aalborg Universitet, om sit forskningsprojekt med titlen ”The imaginary museum of philosophical monsters”.

Se eller gense foredragene fra Kunstfaglig Inspirationsdag her:

Why does art matter? What use is art history”, professor David Freedberg, Columbia University.

Eksperiment i aktiv mytisk tænkning”, Marie Kølbæk Iversen, Ph.d.-stipendiat i praksisbaseret forskning, Aarhus Universitet og Kunsthøgskolen i Oslo.

The imaginary museum of philosophical monsters”, Dehlia Hannah, Postdocstipendiat i kunst og naturvidenskab, Aalborg Universitet i København.

Se Novo Nordisk Fondens præsentation af årets ansøgningsrunde.

Ansøgningsrunden er åben frem til den 20. januar 2021 kl. 14.00.

Mere information

Clarissa Løkkegaard, Project Specialist, tlf.: 7730 1583, [email protected]

Christian Mostrup, Pressechef, tlf.: 3067 4805, [email protected]