Ansøg om midler

Novo Nordisk Fonden uddeler 182,7 mio. kr. til at forbedre bio-industrielle processer og accelerere den grønne omstilling

En bevilling fra Novo Nordisk Fonden skal finansiere et internationalt forsknings- og uddannelsessamarbejde mellem North Carolina State University og Danmarks Tekniske Universitet. Formålet er at skabe nye bio-industrielle processer, baseret på bioteknologi, samt uddannelsesprogrammer til studerende og medarbejdere i industrien. Disse processer og kompetencer vil både optimere biofarmaceutisk produktion og accelerere den grønne omstilling.

Den biofarmaceutiske industri, som står for størstedelen af verdens produktion af lægemidler, befinder sig i en afgørende fase. Stigende efterspørgsel stiller krav om større, mere effektiv produktion af eksisterende produkter, ligesom der skal skabes sikre og omkostningseffektive produktionsprocesser til nye lægemidler. Den videre udvikling af industrien kræver både nytænkning og højt kvalificerede medarbejdere.

”Vi skal nu afsøge, hvad bioteknologi kan gøre for industrien. Bioteknologien befinder sig i en rivende udvikling, og der findes mange muligheder, som den biofarmaceutiske industri ikke har taget i anvendelse. Det er samtidig en industri med en høj værdiskabelse, som gør, at den kan bære de omkostninger, der vil være forbundet med at transformere nybrud til praktisk industriel anvendelse,” siger Claus Felby, chef for Life science forskning for bæredygtig udvikling og anvendelse i industrien, Novo Nordisk Fonden.

Isbryder for grøn omstilling
Novo Nordisk Fondens ambition er derfor at bygge bro mellem akademisk forskning og den biofarmaceutiske industri og finde områder, hvor nye bioteknologiske løsninger vil komme industrien til gode. Herefter vil samme løsninger kunne skabe revolutioner inden for andre brancher:

”Når de først er udviklet og implementeret på industriel skala, vil disse bioteknologiske processer og metoder kunne bredes ud til andre, pt. mindre profitable områder, fx inden for den grønne omstilling. Her tænker vi ikke mindst på udfasning af fossile brændstoffer til fordel for biologiske løsninger. Den biofarmaceutiske industri er isbryderen, der kan trække en grøn opblomstring med sig,” siger Claus Felby.

North Carolina State University (NC State) og Danmarks Tekniske Universitet (DTU), som er de førende forsknings- og uddannelsesinstitutioner på området i hhv. USA og Danmark, har derfor fået en bevilling på 182,7 mio. kr., som skal omsættes til at skabe ’Accelerated Innovation in Manufacturing Biologics’ (AIM Bio), et internationalt forsknings- og uddannelsesprogram inden for biofarmaceutisk produktion.

”Dette projekt vil imødekomme fremtidige behov i den biofarmaceutiske industri, og vi forventer, at det vil få en betydelig global gennemslagkraft i forhold til at forbedre fremstillingsprocesser for lægemidler. Samtidig vil det uddanne en ny generation af videnskabsfolk og ingeniører, der vil forestå design og udførelse af de processer, der bruges til at fremstille dem,” siger Ruben Carbonell, professor og forsøgsansvarlig for AIM Bio, NCSU.

”Der er efterspørgsel på kompetencer inden for biofarmaceutiske produktionsteknologier, og NC State supplerer de mere traditionelle bioteknologiske fermenteringsteknologier og opstrømsprocesser, hvor vi er stærke på DTU. NC States styrker er specielt knyttet til de senere trin i fremstillingen af biofarmaceutiske produkter, som DTU hidtil har haft mindre fokus på. Derfor ser vi frem til samarbejdet, hvor vi bl.a. ved at etablere mobilitetsstipendier for de studerende, udvikle fælles kursusmateriale og forskningsprojekter, har store forventninger til, at vi yderligere kan styrke vores forskere og de studerendes kompetencer inden for biofarmaceutisk produktion,” siger Bjarke Bak Christensen, Direktør, DTU Bioengineering.

Bevillingen løber over fem år, og den omfatter ni forskningsprojekter i biofarmaceutiske produktionsprocesser. Derudover vil indholdet til det nye uddannelsesprogram blive designet og udviklet i løbet af de første 18 måneder, hvorefter otte kurser vil blive udbudt. Det forventes, at 1.300 specialister, heraf 600 på NC State og 700 på DTU, vil gennemføre kurser fra programmet i den resterende del af bevillingsperioden.

Bevilling uden for Norden
NC State er hovedmodtager af bevillingen, og det er første gang, at Novo Nordisk Fonden giver en bevilling i denne størrelsesorden uden for Norden. Årsagen er, at NC State ud over en særlig kompetence inden for efteruddannelsesforløb har biofarmaceutiske styrker, der supplerer dem, man finder på DTU.

”Det er vigtigt at kigge uden for landets grænser for at få inspiration og viden. Vi dækker ikke alt i Danmark, og NC State og DTU supplerer hinanden godt, så et samarbejde er oplagt. Desuden bliver uddannelse og forskning forsat mere internationaliseret, og samarbejdet vil tilføre både DTU og NC State viden og metoder, som vil bidrage til at styrke deres førerpositioner på området,” siger Claus Felby.

Bevillingen skal også fremme udveksling mellem NC State og DTU, således at danske og amerikanske undervisere, forskere og studerende vil krydse Atlanten mellem de to uddannelses- og forskningsinstitutioner – både når det gælder forskningsprojekterne, udarbejdelse af uddannelsesprogrammet og undervisning.

Uddelingen er den tredje fra Novo Nordisk Fonden, som er målrettet uddannelses- og forskningsmiljøet inden for det industrielle område. I 2018 modtog DTU således en bevilling på 187 mio. kr. til etablering af et uddannelsesprogram inden for fermentering, der bl.a. skal udklække seks ph.d.’er og 15-20 kandidater årligt. Herudover modtog DTU i 2017 en bevilling på 118 mio. kr. til etablering af et fermenteringsanlæg.

Yderligere information

Novo Nordisk Fonden
Anders Rosendahl, Senior Officer, tlf. +45 4048 3766, [email protected]

DTU
Mette Haagen Marcussen, kommunikationschef, tlf. +45 23 71 23 10, [email protected]

North Carolina State University News Services
Mick Kulikowski, tlf. +1 919 515 8387, [email protected]