Ansøg om midler

Novo Nordisk Fonden uddeler 400 mio. – 41 forskningsledere får unik mulighed for at udfolde ambitiøse langsigtede projekter

Novo Nordisk Fondens forskningslederprogram giver dygtige forskere mulighed for at udforske hypoteser med stort potentiale og udvikle nye teknikker og metoder. Programmet har samtidig til formål at understøtte den fortsatte udvikling af talenter og topforskere.

Novo Nordisk Fonden har uddelt 41 bevillinger på hver op til 10 mio. kr. til excellente forskningsledere på forskellige karrieretrin.

Programmet støtter både yngre talenter i den tidlige etableringsfase, dygtige forskningsledere midtvejs i karrieren samt etablerede professorer på højt internationalt niveau.

Med bevillingerne, der løber over 5 år, vil forskerne udføre ambitiøse projekter inden for en bred vifte af emner inden for bl.a. lægevidenskab og bioteknologi. Viden fra disse projekter kan bl.a. bidrage til fremskridt inden for sundhed, sygdom og klima- og miljøvenlige produktionsmetoder.

I et af projekterne vil bevillingsmodtageren således skabe ny viden om særlige proteiner i planter (microProteins), der kan bruges til forbedre eksisterende afgrøder for at sikre fremtidig fødevareproduktion.

I et andet projekt ønsker bevillingsmodtageren at undersøge, hvad det betyder for det ufødte barn, at dets mor lider af en stofskiftesygdom under graviditeten. Projektets mål er at bidrage til bedre diagnoser og behandlinger til gravide med stofskiftesygdom.

I et tredje projekt undersøges den biologiske proces, der som kaldes transskription. Hvis kroppens biologiske processer ikke fungerer, eller der sker fejl eller misregulering, er det første skridt på vejen mod udviklingen af sygdomme som for eksempel kræft. Ny viden om basale cellulære processer vil derfor på sigt skabe ikke bare ny viden om sygdomsudvikling, men potentielt også danne basis for bedre behandlingsmetoder.

”Målet med forskningslederprogrammet er at give forskere de bedste muligheder for at gøre væsentlige nye opdagelser ved at sikre dem en stabil, langvarig grundfinansiering af deres forskning. Dette giver dem mulighed for at forfølge risikofyldte forskningsideer, turde tænke nyt og afprøve nye veje og tilgange til vigtige problemstillinger,” siger Birgitte Nauntofte, adm. direktør i Novo Nordisk Fonden.

”Med programmet ønsker vi samtidig at understøtte den fortsatte udvikling af excellente forskere uanset anciennitet. Således støtter vi i høj grad de yngre meget talentfulde forskningsledere med stort potentiale,” siger hun.

I alt uddeler Novo Nordisk Fonden godt 400 mio. kr. fordelt på de 41 bevillinger. De støttede forskere er ansat ved universiteter, hospitaler og andre offentlige forskningsinstitutioner i hele Danmark og resten af Norden.

Bevillingerne er uddelt som en del af fondens forskningslederprogram.

Program omfatter fire videnskabelige fokusområder. Inden for hvert fokusområder uddeles årligt op til 12 femårige bevillinger af hver op til 10 mio. kr.

2020-bevillingerne fordeler sig således:

  • Endokrinologi og metabolismeforskning: 9 bevillinger. Læs mere om bevillingsmodtagerne og deres projekter her
  • Bioteknologi-baseret syntese og produktionsforskning: 12 bevillinger. Læs mere om bevillingsmodtagerne og deres projekter her.
  • Klinisk og translationel lægevidenskabelig forskning: 10 bevillinger. Læs mere om bevillingsmodtagerne og deres projekter her.
  • Biovidenskab og basal biomedicinsk forskning: 10 bevillinger. Læs mere om bevillingsmodtagerne og deres projekter her.

Om Novo Nordisk Fondens forskningslederprogram:

Programmet består af tre typer af bevillinger, der er målrettet specifikke stadier eller typiske karrieretrin for en forskningsleder:

  • Emerging Investigator. Målrettet unge lovende forskningsledere, der skal til eller er i gang med at etablere deres forskningsgruppe og egen forskningsprofil.
  • Ascending Investigator. Målrettet dygtige forskningsledere på lektor-niveau til at styrke deres forskningsgruppe og profil.
  • Distinguished Investigator. Målrettet de excellente professorer på højt internationalt niveau.

Læs mere om programmet og se alle tidligere bevillingsmodtagere her:

https://researchleaderprogramme.com/

Om Novo Nordisk Fonden

Novo Nordisk Fonden er en dansk erhvervsdrivende fond med to hovedformål: 1) at udgøre et stabilt fundament for den erhvervsmæssige og forskningsmæssige virksomhed, som drives af selskaberne i Novo Gruppen; og 2) at yde støtte til videnskabelige, humanitære og sociale formål. Fondens vision er at yde et betydende bidrag til forskning og udvikling, der forbedrer menneskers liv og bæredygtigheden i samfundet. Siden 2010 har fonden uddelt mere end 25 milliarder kroner, primært til forskning ved offentlige vidensinstitutioner og hospitaler i Danmark og de øvrige nordiske lande samt behandling og forebyggelse af diabetes. Læs mere på www.novonordiskfonden.dk.

Yderligere information

Christian Mostrup, pressechef, tlf.: 3067 4805, [email protected]