Ansøg om midler

Novo Nordisk Fonden uddeler 75 mio. kr. til forskning i bæredygtighed og sundhed

Fem nytænkende, tværdisciplinære projekter inden for bæredygtighed og sundhed modtager hver 15 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden.

Udvikling af bæredygtige batterier baseret på svampe og en ny metode til at filtrere kemikalier og medicinrester fra spildevand.

Det er omdrejningspunkter i to af de projekter, der netop har modtaget støtte gennem Novo Nordisk Fondens Interdisciplinary Synergy Programme. Programmet støtter nytænkende tværdisciplinær forskning inden for bioteknologi og sundhed. I alt har fonden uddelt 75 mio. kr. fordelt på fem projekter.

De to bevillinger inden for bæredygtighed er givet til hhv. lektor Jens Laurids Sørensen fra Institut for Kemi og Biovidenskab, Aalborg Universitet, og professor Claus Hélix-Nielsen fra Institut for Vand og Miljøteknologi, Danmarks Tekniske Universitet.

Jens Laurids Sørensen vil udvikle en helt ny type batterier ved at skifte fra konventionelle og ikke-bæredygtige materialer til pigmenter fra skimmelsvampe. Samtidig vil han udvikle batterier, som kan integreres i elnettet, så de kan benyttes til at lagre vedvarende energi. Også Claus Hélix-Nielsens forskning baserer sig på biologiske materialer og mekanismer. Hans projekt er målrettet udviklingen af nye designede proteiner og enzymer til at rense spildevand for kemikalier og samtidig opsamle værdifulde ressourcer fra vandet. Læs udtalelser fra forskerne nedenfor.

De tre øvrige bevillinger har fokus på sygdomme og er givet til forskere fra hhv. Aarhus Universitet, Kræftens Bekæmpelse og Københavns Universitet.

Professor Peter Balling fra Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet, vil søge at udvikle nye teknikker til at måle mængden og fordelingen af den afgivne stråling ved en kræftbehandling, mens lektor Jesper Nylandsted fra Kræftens Bekæmpelse vil skabe en bedre forståelse af kroppens reparationsmekanismer. Når disse ikke fungerer optimalt, kan det bl.a. lede til udvikling af kræft. Endelig vil Professor Ian Hickson fra Institut for Cellulær og Molekylær Medicin, Københavns Universitet, fotografere og undersøge defekter i syge kromosomer med sigte på udvikling af nye forebyggende og diagnostiske procedurer til behandling af sygdomme. Læs udtalelser fra forskerne nedenfor.

Alle fem projekter har modtaget en bevilling på 15 mio. kr. For alle projekterne gælder det, at de udføres sammen med en række danske og internationale samarbejdspartnere.

Om de enkelte projekter:

Bevillingsmodtager:
Professor Claus Hélix-Nielsen fra Institut for Vand og Miljøteknologi ved Danmarks Tekniske Universitet
Projekttitel:
New Enzyme- and Protein-based Wastewater Treatment for Contaminant Degradation and Resource Recovery.
Medansøgere:
Professor Maher Abou Hachem, DTU Bioenginering, Institut for Bioteknologi og Biomedicin, Danmarks Tekniske Universitet
Professor Per Amstrup Pedersen, Cellebiologi og Fysiologi, Biologisk Institut, Københavns Universitet
Lektor Irena Ban, Laboratory for Inorganic Chemistry, University of Maribor, Slovenien.
Lynbeskrivelse af projektet:
Forskerne vil udvikle nye enzymbaserede membraner, der kan filtrere kemikalier og medicinrester fra spildevand samt binde og opsamle forskellige værdifulde ressourcer, for eksempel fosfat.

”Udviklingen i forbruget af verdens vand og ressourcer er ikke bæredygtig, og der er en stigende efterspørgsel efter omkostningseffektive teknologiske løsninger til kombineret rensning og genbrug af vand samt genindvinding af værdifulde ressourcer. I dette projekt vil vi udvikle et koncept for vandbehandling og ressourcegenindvinding ved at kombinere eksisterende spildevandsbehandlingsteknologier med designede enzymer og proteiner, der bæredygtigt kan nedbryde forurenende stoffer og genindvinde ressourcer,” fortæller professor Claus Hélix-Nielsen.

Bevillingsmodtager:
Lektor Jens Laurids Sørensen fra Institut for Kemi og Biovidenskab ved Aalborg Universitet
Projekttitel:
Fungal Batteries for Storing Sustainable Energy.
Medansøgere:
Professor Frede Blåbjerg, Institut for Energiteknik, Aalborg Universitet
Professor Jens Christian Frisvad, DTU-Bioengineering, Danmarks Tekniske Universitet
Professor Kåre Lehmann Nielsen, Institut for Kemi og Biovidenskab – Sektion for Bioteknologi, Aalborg Universitet
Lynbeskrivelse af projektet:
Forskerne vil udnytte quinoner i svampe til at udvikle batterier, som er mere bæredygtige i nuværende batterier, der benytter sjældne og ikke-bæredygtige ressourcer i produktionen af dem.

”Vi vil udvikle et bæredygtigt batteri i demonstrationsmodel af et redox-flow-batteri, som skal være baseret på pigmenter fra skimmelsvampe. Gennem en multidisciplinær tilgang vil vi udvikle svampestammer med øget pigmentproduktionen, en billig metode til ekstraktion samt et integreret interface, så batteriet kan kobles på det eksisterende elnet,” lektor forklarer Jens Laurids Sørensen.

Bevillingsmodtager:
Professor Peter Balling fra Institut for Fysik og Astronomi ved Aarhus Universitet
Projekttitel:
Three-Dimensional Radiation Dosimetry: Facilitating High-Resolution Cancer Treatment.
Medansøgere:
Professor Ludvig Paul Muren, Institut for Klinisk Medicin – Afdeling for Medicinsk Fysik, Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital
Lynbeskrivelse af projektet:
Forskerne vil udvikle teknikker til at måle mængden og fordelingen af den afgivne strålebehandling i forbindelse med for eksempel kræft.

”I dette interdisciplinære projekt samarbejder materiale- og optiske fysikere med medicinske fysikere om at udvikle nye materialer og optiske metoder, som kan måle en givet 3D-dosisfordeling. Projektet vil demonstrere kliniske anvendelser af de nye dosimeterteknikker, hvilket også gælder inden for de nyeste behandlingsteknikker, for eksempel protonterapi, og med integrerede MRI- og stråleterapi-installationer,” fortæller professor Peter Balling.

Bevillingsmodtager:
Lektor Jesper Nylandsted fra Kræftens Bekæmpelse
Projekttitel:
A Multidisciplinary Platform for Revealing Mechanisms of Annexin-mediated Plasma Membrane Repair.
Medansøgere:
Lektor Poul M. Bendix, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet
Lektor Adam Cohen Simonsen, Institut for Fysik, Kemi og Farmaci, Syddansk Universitet
Lektor Himanshu Khandelia, Institut for Fysik, Kemi og Farmaci, Syddansk Universitet
Lynbeskrivelse af projektet:
Forskerne vil lave en dybdegående undersøgelse af de fysiske og molekylære mekanismer, som ligger bag cellers reparation af cellemembraner.

”Skader på cellemembranen udgør en dødelig trussel mod vores celler. Derfor har cellerne udviklet effektive reparationsmekanismer til at lappe membranhuller. Vores forskningsprojekt har til formål at belyse de grundlæggende biofysiske mekanismer bag cellemembranreparation, med særlig fokus på hvordan kræftceller håndterer membranskader,” fortæller lektor Jesper Nylandsted.

Bevillingsmodtager:
Professor Ian Hickson fra Institut for Cellulær og Molekylær Medicin ved Københavns Universitet
Projekttitel:
ChromoCapture: A Pioneering Chromosome Analysis Platform for Interrogation of Disease Etiology.
Medansøgere:
Professor Eva Hoffmann, Institut for Cellulær og Molekylær Medicin, Københavns Universitet
Professor Anders Kristensen, DTU Nanotech, Institut for Mikro- og Nanoteknologi, Danmarks Tekniske Universitet,
Professor Gijs Wuite, Physics of Living System
Lynbeskrivelse af projektet:
Forskerne vil udvikle en ny platform med blandt andet optiske pincetter og laser til undersøgelse og manipulation af kromosomer.

”Formålet med ChromoCapture er at anvende avancerede teknikker fra fysikken til at manipulere menneskelige kromosomer og på samme tid fotografere dem i tre dimensioner ved høj opløsning. Dette vil gøre det muligt for os at undersøge defekterne i syge kromosomer og bør føre til udviklingen af nye forebyggende og diagnostiske procedurer til behandling af menneskelige sygdomme,” forklarer professor Ian Hickson.

Yderligere information

Christian Mostrup Scheel, presseansvarlig, tlf.: 3067 4805, [email protected]