Ansøg om midler

Novo Nordisk Fonden Uddeler 85 Mio. Kr. Til Yngre Forskere

Fra venstre mod højre: Jens Cosedis Nielsen, Codruta Ignea, Thomas Birkballe Hansen, Daniel S. Quintana, Ulrika Islander, Søren Fisker Schmidt, Carsten Utoft Niemann, Signe Sørensen Torekov, Niels Grarup, Konstantin Khodosevich, Malene Runge Jepsen, Andreas Hougaard Laustsen, Jakob Christensen, Lonnie G Petersen, Ida Vogel, Ting Yang, Anette Riisgaard Ribe, Sandra Breum Andersen. Ikke med på fotoet: Ditte Welner og Anne Møller (Fotograf: Jesper Ludvigsen)

Behandling af slangebid, hjernens tryk hos astronauter og miljøvenlige cowboybukser. Så forskellige er emnerne blandt 20 yngre forskere, der netop har modtaget stipendier fra Novo Nordisk Fonden. De mange stipendier går til forskning inden for almen medicin, lægevidenskab, klinisk forskning og bioteknologi.

De fleste af stipendiaterne er tidligt i deres karriere, og deres forskningsprojekter tager fra to til fem år. Nogle skal bruge hovedparten af deres tid i udlandet.

Eksempelvis skal Lonnie Petersen de næste 3 år til USA, hvor hendes forskning skal foregå ved bl.a. Johnson Space Centre, Houston, Texas. Astronauter i rummet udviser visse symptomer, som ligner det vi kender fra patienter med forhøjet hjernetryk. Med sin forskning håber Lonnie Petersen, 36 år, bl.a. på at finde en metode til at regulere hjernens tryk og blodgennemstrømning. Det vil kunne komme både astronauter i rummet og neurologiske og neurokirurgiske patienter på jorden til gode. Lonnie Petersen har fået 3,8 mio. kr. til projektet.

28-årige Andreas Laustsen skal forske i slangebid. Hvert år bliver 5 millioner mennesker bidt af giftslanger. Den eneste tilgængelige modgift er baseret på dyreserum, og medfører alvorlige bivirkninger i op til 80 % af tilfældene. Med sin forskning håber Andreas Laustsen på at kunne bidrage til en mere sikker, mere effektiv og billigere modgift baseret på humane antistoffer. Andreas Laustsen har fået 1,7 mio. kr. til sin forskning, der skal strække sig over de næste 2 år.

Herunder ses alle stipendiemodtagerne og deres projekter:

EXCELLENCE PROJECT

Daniel Quintana

Dr.

Age: 31

GRANT AMOUNT:

DKK 5 million.

GRANT DURATION:

5 years

PLACE OF RESEARCH:

Faculty of Medicine, Oslo University

PROJECT TITLE:

Investigating oxytocin system dysfunction as a common link between metabolic and psychiatric symptoms in severe mental illness

ABSTRACT:

One-third of patients with severe mental illnesses suffer from metabolic syndrome (MetS), which is a collection of symptoms predictive for the development of cardiovascular disease and diabetes. However, the precise physiological mechanism underpinning this shared risk remains unclear. Research on the neurobiology of social behaviour has established the central role of the neuropeptide oxytocin (OT) in the development of severe mental illness. In parallel to this line of investigation, converging lines of evidence indicate that OT system dysregulation may also underlie the development of MetS. To create a translational bridge between pre-clinical work and a novel OT treatment, this project will deepen knowledge on the OT system’s role in metabolic function in severe mental illness by exploring the shared genetic basis of metabolic dysfunction and psychiatric symptoms, and by examining the role of metabolic symptoms in key aberrant biological and cognitive domains in severe mental illness.

EXCELLENCE PROJECT

Ulrika Islander

Associate professor

Age: 40

GRANT AMOUNT:

DKK 5 million.

GRANT DURATION:

5 years

PLACE OF RESEARCH:

Dept. of Rheumatology and Inflammation Research, Gothenburg University

PROJECT TITLE:

Inhibition of inflammation and osteoporosis by estrogen

ABSTRACT:

The goal of my research is to identify mechanisms controlling the beneficial effects of estrogen on rheumatoid arthritis (RA). This information will aid in the development of new and improved treatment strategies for RA and associated bone loss.

Treatment with estrogen is beneficial in RA by reducing both the inflammation and the associated bone loss, but it is not recommended as long-term therapy due to severe side effects like cancer. T cells that produce the protein IL-17 are important for the development of both RA and bone loss and I have recently found that estrogen inhibits the transport of IL-17 producing T cells from lymph nodes (where they develop) to joints (where they act). In this project I will define the specific mechanisms involved in this effect, and I will also determine if a synthetic form of estrogen can be used as treatment in RA without unwanted side effects.

EXCELLENCE PROJECT

Signe Torekov

Associate Professor

Age: 38

GRANT AMOUNT:

DKK 5 million.

GRANT DURATION:

5 years

PLACE OF RESEARCH:

Department of Biomedical Sciences, University of Copenhagen

PROJEKTTITEL:

Synergieffekter af GLP-1 og træning på immuno-metabolsk sundhed. Spis mindre, træn mere –for fremtidens børns sundhed

ABSTRACT:

I dag lider næsten 1 milliard mennesker af svær overvægt, som fører til dårligt helbred og øget betændelsestilstand. Derfor er der et akut behov for bedre behandling. Både fysisk træning og behandling med appetithormonet GLP-1, ser ud til, hver for sig, at føre til et sundt vedholdende vægttab med mindre betændelsestilstand i kroppen. Vi vil nu undersøge om kombinationen af behandling med træning og GLP-1 kan føre til et væsentligt sundere blivende vægttab uden betændelsestilstand. Desuden vil vi undersøge om denne behandling kan forbedre forekomsten af sunde bakterier i din tarm. Endelig vil vi undersøge om denne behandling udover at forbedre din egen sundhed også kan forbedre sundhedsprofil du giver videre til fremtidige børn gennem sædcellerne.

EXCELLENCE PROJECT

 

Niels Grarup

Associate professor

Age: 42

GRANT AMOUNT:

DKK 5 million.

GRANT DURATION:

5 years

PLACE OF RESEARCH:

Section for Metabolic Genetics, University of Copenhagen

PROJEKTTITEL:

Gener og metabolisk helbred i den Grønlandske Inuit befolkning

ABSTRACT:

Diabetes type 2 og sukkerniveau i blodet er arvelige. I dette projekt vil vi undersøge de arvelige årsager til disse tilstande i den grønlandske Inuit befolkning. Denne lille befolkning har levet isoleret i et uvejsomt klima i tusindevis af år, hvilket gør Inuit befolkningens arvemateriale ekstremt interessant. Her har vi den sjældne mulighed at undersøge personer der er bærere af skadelige genvarianter, hvilket vil føre til unik biologisk indsigt. Projektet vil potentielt føre til nye muligheder for forebyggelse og behandling i den grønlandske befolkning samt til generel øget viden om diabetes type 2 hvilket vil have global betydning.

NOVO NORDISK FOUNDATION POSTDOC FELLOWSHIP FOR RESEARCH ABROAD

 

Sandra Breum Andersen

PhD

Age: 32

GRANT AMOUNT:

DKK 3,875,682

GRANT DURATION:

4 years (3 years abroad, 1 year in Denmark)

DANISH HOST INSTITUTION:

Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research, University of Copenhagen

PLACE OF RESEARCH:

New York University School of Medicine

PROJEKTTITEL:

Helicobacter pyloris sociale liv -og hvordan det påvirker vores helbred

ABSTRACT:

Tilsyneladende simple bakterier har overraskende komplekse sociale liv –de kan både samarbejde og snylte. Når disse interaktioner foregår i en menneskekrop kan de påvirke vores helbred. Bakterien Helicobacter pylori (Hp) er mest berygtet for at forårsage mavesår og kræft, men har også en positiv virkning gennem aktivering af immunsystemet. Nogle Hp producerer proteiner, som både kan gavne og skade, og jeg vil ved museforsøg teste om produktionen er opdelt mellem ydere og snydere, og hvordan Hps interaktioner påvirker musens risiko for at udvikle astma. Derved vil vi komme et skridt nærmere at kunne udnytte de gavnlige effekter af Hp infektion og mindske de skadelige.

NOVO NORDISK FOUNDATION POSTDOC FELLOWSHIP FOR RESEARCH ABROAD

 

Malene Jepsen

M.Sc., Ph.d.-student

Age: 28

GRANT AMOUNT:

DKK 3,186,772

GRANT DURATION:

4 years (3 years abroad, 1 year in Denmark)

DANISH HOST INSTITUTION:

Molecular Biology and Genetics, Aarhus Universitet

PLACE OF RESEARCH:

Monash University, Melbourne, Australia

PROJEKTTITEL:

Undersøgelse af en PI(3)P-signaleringsregulators potentiale som onkogen i human bryskræft

ABSTRACT:

Brystkræft er den hyppigst diagnosticerede kræfttype hos kvinder i den vestlige verden, og metastatisk sygdom er den næsthøjeste årsag til kræftdødelighed hos kvinder. Kroppens celler modtager ofte signaler fra vækstfaktorer, der medierer normal cellevækst og –deling, men hvis disse signaler ikke stoppes i tide vil cellerne fortsat dele sig ukontrolleret og muligvis forårsage tumordannelse. Til at dirigere termineringen af signalering fra diverse faktorer, inklusiv vækstfaktorer, findes bl.a. PI(3)P signalvejen. Forfejlet regulering af denne signalvej kan dermed give ophav til tumordannelse. I dette projekt studeres en regulator af PI(3)P signalering og dennes involvering i udvikling af brystkræft. Dette kan potentielt give ophav til nye behandlingsstrategier.

NOVO NORDISK FOUNDATION POSTDOC FELLOWSHIP FOR RESEARCH ABROAD

 

Søren Fisker Schmidt

PostDoc, PhD

Age: 34

GRANT AMOUNT:

DKK 3,905,000

GRANT DURATION:

4 years (3 years abroad, 1 year in Denmark)

DANISH HOST INSTITUTION:

Institut for Biokemi og Molekylærbiologi, University of Southern Denmark

PLACE OF RESEARCH:

Institute of Diabetes and Cancer, Helmholtz Zentrum München

PROJEKTTITEL:

Leverdysfunktion i Kræft Kakeksi

ABSTRACT:

Kræft kakeksi er en fatal multifaktoriel tilstand, kendetegnet ved et massivt tab af fedtvæv og muskelmasse, som menes at forårsage op til 30% af kræft-relaterede dødsfald i mennesker.  Studier har vist, at leveren ophober fedt hos patienter med kræft kakeksi, men man ved meget lidt om hvad denne fedtophobning og andre forandringer i leveren betyder for vægttab og dødeligheden hos disse patienter. Formålet med dette projekt er at undersøge betydningen af disse forandringer i leveren for sygdomsforløbet i mus med kræft kakeksi. På grund af leverens gode evne til at optage medikamenter håber vi at skitsere nye muligheder for en forbedret behandling af kræft kakeksi.

NOVO NORDISK FOUNDATION POSTDOC FELLOWSHIP FOR RESEARCH ABROAD

 

Lonnie Petersen

MD. Ph.D.

Age: 36

GRANT AMOUNT:

DKK 3,793,000

GRANT DURATION:

4 years (3 years abroad, 1 year in Denmark)

DANISH HOST INSTITUTION:

Sundhedsvidenskabelig fakultet, University of Copenhagen

PLACE OF RESEARCH:

School of Medicine, University of California, San Diego and Johnson Space Centre, Houston, Texas

PROJEKTTITEL:

Regulering af hjernens tryk og blodgennemstrømning: Nyt perspektiv for countermeasures og behandling

ABSTRACT:

Astronauter i rummet udviser visse symptomer som ligner det vi kender fra patienter med forhøjet hjernetryk. NASA’s forklaringsmodel er at ændret blodvolumen-fordeling forårsager forstyrrelser i hjernens normale tryk- og væskedynamik.

Denne forsøgsrække vil tilsammen vil 1) bidrage til fundamental ny viden om den normale og patofysiologisk sammenhæng mellem væskefordeling og hjernes tryk og blodforsyning. 2) Validere effekt og sikkerhed af blod og væskeforskydning mod fødderne for at reducere hjernens tryk og normalisere hjernevæske-dynamik. 3) Etablere en dosis-respons sammenhæng og introducere en ny ikke-invasiv måde at regulere hjernetryk hos såvel astronauter i rummet som neurologiske og neurokirurgiske patienter på jorden.

POSTDOCTORAL FELLOWSHIP IN GENERAL PRACTICE/FAMILY MEDICINE

 

Anette Riisgaard Ribe

MD, PhD

Age: 39

GRANT AMOUNT:

DKK 1 million

GRANT DURATION:

4 years

PLACE OF RESEARCH:

Mental Health in Primary Care (MEPRICA), The Research Unit for General Practice, Department of Public Health, University of Aarhus

PROJEKTTITEL:

Prognosen for ældre med mental-fysisk multisygdom

ABSTRACT:

Multisygdom − samtidig tilstedeværelse af mindst to kroniske sygdomme − er en stor udfordring i det moderne sundhedsvæsen. Optimal behandling af fysiske sygdomme i en geriatrisk patientpopulation kræver stor egenomsorg, efterlevelse af behandling og en kontinuerlig, proaktiv indsats fra et sammenhængende sundhedsvæsen. Hos ældre med mental sygdom kan det være en særlig udfordring at honorere alle aspekter. Vi vil udføre et stort population-baseret kohortestudie på basis af danske nationale registre med det formål at evaluere prognosen for ældre mennesker med både mental sygdom og hyppige fysiske lidelser og dermed få mere viden om, hvordan de mange multisyge ældre støttes bedst.

POSTDOCTORAL FELLOWSHIP IN GENERAL PRACTICE/FAMILY MEDICINE

 

Anne Møller

MD, PhD

Age: 43

GRANT AMOUNT:

DKK 1 million

GRANT DURATION:

4 years

PLACE OF RESEARCH:

Forskningsenheden for Almen Praksis i København, Københavns Universitet

PROJEKTTITEL:

Sygdoms- og behandlingsbyrde blandt patienter med multimorbiditet

ABSTRACT:

Antallet af mennesker med mere end en kronisk sygdom (multimorbiditet) stiger. Patienter med multimorbiditet har mange kontakter til deres egen læge vedrørende håndteringen af deres mange sygdomme. For at bedre at kunne hjælpe denne gruppe patienter, er der brug for et patient-centreret mål for sygdoms- og behandlingsbyrde. Gennem interviews med patienter med multimorbiditet udforsker vi patientperspektivet på multimorbiditet, og udvikler og tester på den baggrund nye skalaer til vurdering af sygdoms- og behandlingsbyrde. Sundhedsvæsenet skal i højere grad inkludere patientperspektivet i fremtiden, og der er behov for et pålideligt og gyldigt mål for sygdoms- og behandlingsbyrde blandt patienter med multimorbiditet.

HALLAS-MØLLER INVESTIGATOR AWARD

 

Thomas Hansen

Adjunkt / Assistant Professor

Age: 37

GRANT AMOUNT:

Up to DKK 11 million

GRANT DURATION:

5 years

PLACE OF RESEARCH:

Department of Molecular Biology and Genetics, University of Aarhus

PROJEKTTITEL:

Funktion and produktion af cirkulær RNA i neurologiske lidelser

ABSTRACT:

Gennem de seneste årtier er det blevet fastslået, at ikke-kodende RNA, dvs. gen-afskrifter som ikke koder for protein, kan spille vigtige regulatoriske roller på alle niveauer af genekspression. Endvidere er ikke-kodende RNA blevet associeret med en lang række sygdomme. Cirkulære RNA er en netop opdaget klasse af ikke-kodende RNA-molekyler med udbredt forekomst i alle dyr – specielt i hjernevæv. Næsten ingenting vides om funktionen af disse RNA cirkler, men nu med støtte fra Novo Nordisk Fonden, vil vi studere, hvilken rolle og relevans cirkulære RNA har i celler samt deres mulige indvirkning på neurologiske lidelser.

PROJECT TITLE:

Function and Biogenesis of Circular RNAs Involved in Neurological Disorders

ABSTRACT:

Over the last decades it has been well established that non-coding RNA, i.e. genomic transcripts not encoding proteins, can play important regulatory roles at all levels of gene expression. In addition, non-coding RNA has already been associated with a wide range of diseases. Circular RNA is a recently discovered class of non-coding RNA molecules with widespread abundance in all animals – specifically in brain tissue. So far, only little is known regarding the function of these RNA circles, but now with the support from the Novo Nordisk Foundation, we aim to study the role and relevance of circular RNA in cells and their possible impact on neurological disorders.

HALLAS-MØLLER INVESTIGATOR AWARD

 

Konstantin Khodosevich

Dr.

Age: 36

GRANT AMOUNT:

Up to DKK 11 million

GRANT DURATION:

5 years

PLACE OF RESEARCH:

Biotech Research and Innovation Centre, University of Copenhagen

PROJECT TITLE:

Specification of inhibitory neurons in normal and disordered brain

ABSTRACT:

There are two types of neurons in the brain – excitatory and inhibitory. While excitatory neurons ensure that information is transmitted from one brain region to another, inhibitory neurons control how it will be transmitted. In order to process different kinds of information, our brain produces multiple types of inhibitory neurons during development. Each type of inhibitory neurons has certain function in the brain, and disruption of their production gives raise to different neuropsychiatric disorders, e.g. epilepsy, schizophrenia or autism. The goal of the project is to understand how multitudes of inhibitory neurons are produced in the brain, and how dysfunction of inhibitory neurons contributes to neuropsychiatric disorders.

CLINICIAN SCIENTIST FELLOWSHIP

 

Jens Cosedis Nielsen

Professor of Electrophysiology

Age: 51

GRANT AMOUNT:

DKK 5 million

GRANT DURATION:

5 years

PLACE OF RESEARCH:

Department of Cardiology, Aarhus University Hospital

PROJEKTTITEL:

Bedre behandling til patienter med implanterede elektroniske enheder i hjertet

ABSTRACT:

Det overordnede formål med denne studierække er at forbedre de kliniske resultater i behandlingen af patienter, som lever med implanterede elektroniske enheder i hjertet. Disse enheder omfatter pacemakere, implanterbare hjertestartere samt tre-kammer enheder til behandling af patienter med hjertesvigt.

I nationale og internationale samarbejder planlægger vi at gennemføre sammenlignende studier i større patientkohorter med henblik på at vise, om forbedret behandling af hyppigt forekommende hjerterytmeforstyrrelser og deres konsekvenser forbedrer prognosen i denne patientgruppe. Desuden vil vi undersøge, om individualiseret optimeret behandling med tre-kammer enheder forbedrer prognosen hos hjertesvigtpatienter. Ved eksperimentelle studier vil vi evaluere nye metoder til kateterbehandling af hjerterytmeforstyrrelser.

CLINICIAN SCIENTIST FELLOWSHIP

 

Ida Vogel

Overlæge, PhD, DrMed

Age: 49

GRANT AMOUNT:

DKK 5 million

GRANT DURATION:

5 years

PLACE OF RESEARCH:

Department of Clinical Genetics, Aarhus University Hospital

PROJEKTTITEL:

Fosterdiagnostik i danmark – diagnose, rådgivning og udkomme

ABSTRACT:

Med dette forskningsprojekt ønsker vi at videreudvikle og implementere nye genetiske screenings og diagnostiske undersøgelser for alvorlig sygdom hos fostre. De fleste andre lande har inkonsistente svangreprogrammer og lav opfølgning, og fosterdiagnostik udbydes snarere ud af en evne til at betale end grundet risikoen for føtal sygdom. Gennem projektet vil vi lære mere om kvinder og deres sundhedsprofessionelles præferencer for fosterdiagnostik. Og vi ønsker at forbedre rådgivning af par: når de vælger mellem teststrategier, når der gives et par en diagnose under graviditeten, eller når man skal fortælle et forældrepar, at deres nyfødte har kromosomalanomali.

CLINICIAN SCIENTIST FELLOWSHIP

 

Jakob Christensen

Overlæge, ph.d.

Age: 49

GRANT AMOUNT:

DKK 5 million

GRANT DURATION:

5 years

PLACE OF RESEARCH:

Department of Neurology, Aarhus University Hospital

PROJEKTTITEL:

Epilepsi og psykiatrisk sygdom

ABSTRACT:

Epilepsi er forbundet med øget sygelighed og dødelighed – og har vidtrækkende samfundsøkonomiske konsekvenser for de personer der er berørt. Psykiatrisk ko-morbiditet bidrager væsentligt til alle aspekter af epilepsi – fra patogene mekanismer til reduktion i livskvalitet og overlevelse.

Ved at bruge nationale registre og biobanker, vil vi kombinere epidemiologiske og genetiske data i undersøgelser af epilepsi og psykiatriske ko-morbiditet.

Formålet med undersøgelserne er at identificere nye mål for medicinsk behandling, opdage hidtil ukendte miljømæssige årsager eller risikofaktorer og studere gen – miljø interaktioner.

Studierne vil dermed give mulighed for forebyggelse af epilepsi og forbedret medicinsk behandling – i sidste ende vil studierne dermed kunne reducere sygelighed og dødelighed forbundet med epilepsi.

CLINICIAN SCIENTIST FELLOWSHIP

 

Carsten Niemann

MD, PhD

Age: 43

GRANT AMOUNT:

DKK 5 million

GRANT DURATION:

5 years

PLACE OF RESEARCH:

Department of Hematology, Copenhagen University Hospital

PROJEKTTITEL:

Individuel skræddersyet behandling til patienter med kronisk lymfatisk leukæmi baseret på Big Data Machine-Learning modeller

ABSTRACT:

Kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) er den hyppigst forekommende leukæmi. Der ses et meget varierende klinisk forløb. Nogle patienter har overhovedet ikke brug for behandling mens andre har brug for intensiv behandling eller lider af alvorlige infektioner og autoimmune komplikationer.

Forskning har identificeret nye behandlingsmuligheder målrettet leukæmicellernes signaleringsveje, hvilket medfører et paradigmeskifte for behandling af CLL.

Ved at anvende Machine-Learning modeller til multi-dimensionelle Big Data, der inkluderer genetisk og funktionel karakterisering af CLL celler fra patienter, kliniske- og laboratorie-variable samt sundhedsregister data, udvikler vi algoritmer til skræddersyet CLL-specifik og understøttende behandling. Disse algoritmer vil blive testet i investigator-initierede kliniske forsøg.

POSTDOCTORAL FELLOWSHIP FOR RESEARCH WITHIN BIOTECHNOLOGY-BASED SYNTHESIS AND PRODUCTION

 

Ditte Welner

PhD

Age: 36

GRANT AMOUNT:

DKK 1,685,754

GRANT DURATION:

2 years

PLACE OF RESEARCH:

Technical University of Denmark

PROJEKTTITEL:

Glycosyltransferaser som biokatalysatorer til miljøvenlige cowboybukser

ABSTRACT:

Cowboybukser er den vestlige verdens foretrukne beklædningsgenstand. Den karakteristiske blå farve kommer fra farvestoffet indigo. Mere end 40.000 tons indigo produceres årligt på verdensplan næsten udelukkende for at farve denim. Konventionel indigoproduktion er miljøskadelig og farlig for fabriksarbejderne. Derfor produceres der næsten ingen indigo i lande med strenge miljøkrav. Vi foreslår at bruge enzyme, som kan produceres i bakterier, i stedet for petroleumsafledte kemikalier. Denne tilgang er miljøvenlig og skånsom for fabriksarbejderne. Ingen passende enzyme er kendt, men jeg vil bruge min ekspertise I strukturbiologi til at udvikle effective og stabile indigoenzymer.

POSTDOCTORAL FELLOWSHIP FOR RESEARCH WITHIN BIOTECHNOLOGY-BASED SYNTHESIS AND PRODUCTION

 

Andreas Laustsen

Civilingeniør

Age: 28

GRANT AMOUNT:

DKK 1,695,876

GRANT DURATION:

2 years

PLACE OF RESEARCH:

DTU Systems Biology, Technical University of Denmark

PROJEKTTITEL:

Humane oligoklonale rekombinante modgifte

ABSTRACT:

Slangebid er et enormt problem i verdens tropiske egne, hvor 5 millioner mennesker bliver bidt om året. Pga. deres heterologe og immunogene natur giver eksisterende modgifte baseret på dyreserum alvorlige bivirkninger såsom serumsyge og anafylaksis i op til 80% af tilfældene. Dette projekt vil gøre det muligt at producere verdens første rekombinante oligoklonale modgift baseret på humane antistoffer mod de medicinsk relevante toksiner fra den sorte mamba. Denne løsning har fordelene af at være mere sikker, mere effektiv, billigere at producere, og den vil have meget lav batch-til-batch variation.

POSTDOCTORAL FELLOWSHIP FOR RESEARCH WITHIN BIOTECHNOLOGY-BASED SYNTHESIS AND PRODUCTION

 

Codruta Ignea

PhD

Age: 45

GRANT AMOUNT:

DKK 1,598,993

GRANT DURATION:

2 years

PLACE OF RESEARCH:

Department of Plant and Environmental Sciences, University of Copenhagen

PROJECT TITLE:

Reconstruction of the late steps of taxol biosynthesis in yeast

ABSTRACT:

Taxol is a powerful chemotherapeutic agent produced in the bark of the yew trees (Taxus). Extraction of taxol from the trees is very inefficient and requires the sacrifice of two fully-grown trees of an endangered species to obtain 1 gram of the compound. Moreover, chemical synthesis of taxol is not commercially viable. As a result, the price of taxol is very high and the cost of treatment for one patient can reach 55,000 DKK. The awarded fellowship aims to engineer the late steps of the taxol biosynthetic pathway in baker’s yeast (S. cerevisiae). This approach will provide a sustainable alternative to current methods of taxol production. Its successful completion could have a dramatic effect in the cost of patient treatment and in the associated public health system expenditure, and could serve as a paradigm for the biotechnological production of numerous other high-value natural products.

POSTDOCTORAL FELLOWSHIP FOR RESEARCH WITHIN BIOTECHNOLOGY-BASED SYNTHESIS AND PRODUCTION

 

Ting Yang

Dr.

Age: 34

GRANT AMOUNT:

DKK 1,599,990

GRANT DURATION:

2 years

PLACE OF RESEARCH:

Department of Plant and Environmental Sciences, University of Copenhagen

PROJECT TITLE:

Discovery of novel enzymes in alkaloid biosynthesis – towards the biotechnological production of plant insecticides and medicine

ABSTRACT:

For thousands of years, plants have provided human kind with valuable compounds to improve our lives, such as medicines, pesticides, etc. However, these compounds are usually present in small amounts or in complex mixtures, which makes their extraction from plants difficult. If we are to improve the production of these compounds in plants or produce these compounds in other organisms (where they can be more easily extracted), we need to understand in detail how plants produce them. In this project we aim to discover the complex molecular machines (also called enzymes) that are in charge of the production of alkaloids in two plant species: lupins and tobacco. The outcome of this project will enable the cost-effective production of alkaloids in plants and in other organisms.