Ansøg om midler

Novo Nordisk Fonden uddeler startpakker for første gang – styrker danske universiteter i kampen om de bedste hjerner

Fem talentfulde forskere flytter fra udlandet til Danmark for at fortsætte deres karrierer. Forskerne er udvalgt af de danske universiteter og har hver modtaget en startpakke-bevilling fra Novo Nordisk Fonden. Bevillingerne har til formål at styrke de danske universiteters konkurrenceevne i rekrutteringen af unikke talenter. Forskerne vil være med til at udvikle og løfte dansk forskning på vigtige områder.

Novo Nordisk Fonden har uddelt 24,4 mio. kr. fordelt på fem bevillinger gennem sit nye Start Package-program.

I programmet kan danske forskningsinstitutioner søge om midler til at etablere en forskergruppe omkring en ny-rekrutteret forsker samt til bl.a. flytning og etablering af laboratorie.

”Med startpakkerne ønsker vi at øge danske forskningsinstitutioners konkurrenceevne i forhold til at tiltrække talenter og topforskere. Startpakker er et internationalt anerkendt instrument til at tiltrække de stærkeste forskere. Det er vigtigt, at danske forskningsinstitutioner også har dette redskab til rådighed i den internationale konkurrence om de bedste hjerner. Dette vil bringe nye forskningsområder til Danmark og fremme kvaliteten  og internationaliseringen af eksisterende forskningsmiljøer i Danmark,” siger Lene Oddershede, Senior Vice President, Novo Nordisk Fonden.

De fem startpakke-bevillinger er primært givet til rekruttering af yngre forskertalenter, der alle har opnået imponerende resultater ved nogle af verdens bedste universiteter i bl.a. USA og Schweiz. Forskerne bibringer værdifulde kompetencer, knowhow og netværk inden for deres respektive områder.

De fem bevillingsmodtagere:

  • Lektor Jichen Zhu modtager en bevilling på 3,2 mio. kr. og flytter fra Drexel University, USA, til IT-Universitetet i København.
  • Professor Vivek Shende modtager en bevilling på 6 mio. kr. og flytter fra University of California Berkeley, USA, til Institut for Matematik og Datalogi, Syddansk Universitet.
  • Lektor Daniel Teichmann modtager en bevilling på 6 mio. kr. og flytter fra RWTH Aachen University, Tyskland, til Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, Syddansk Universitet.
  • Lektor Zsolt István modtager en bevilling på knap 3,2 mio. kr. og flytter fra Madrid Institute for Advanced Studies, Spanien, til IT-Universitetet i København.
  • Lektor Dmitriy Traytel modtager en bevilling på knap 6 mio. kr. og flytter fra ETH Zurich, Schweiz, til Datalogisk Institut, Københavns Universitet.

Udvikling af nye løsninger
Bevillingsmodtagerne forsker inden for vigtige områder, der har betydning for udvikling af nye løsninger til gavn for samfundet, f.eks. inden for biomedicin & sundhedsvidenskab eller inden for forskning med fokus på bæredygtighed samt naturvidenskabelig og teknisk videnskabelig forskning.

For eksempel har IT-Universitetet i København styrket deres kapacitet og internationale netværk inden for kunstig intelligens ved at rekruttere Jichen Zhu, der er ekspert i menneskeorienteret kunstig intelligens, dvs. teknologi baseret på interaktioner mellem mennesket og software. Gennem interdisciplinære samarbejder vil hun bl.a. udvikle sundhedsteknologiske løsninger såsom digitale spil og intelligente apps, der muliggør banebrydende personaliseret behandling af eksempelvis diabetespatienter.

Ligeledes har Syddansk Universitet med Daniel Teichmann rekrutteret en forsker med ekspertise i sensorudvikling og signalbehandling til at styrke universitets strategiske aktiviteter inden for sundhedstekniske innovationer til medicinsk og klinisk brug. Også her vil interdisciplinære tilgange være afgørende for udviklingen af instrumenter og sensorer, der fusioneret med fysiologisk information bl.a. vil kunne bruges til at monitorere patienter i hjemmet vha. bærbare apparater.

De fem forskeres bevillinger løber alle over fire år og er de første, der er uddelt igennem Start Package-programmet. Novo Nordisk Fonden har afsat i alt 140 mio. kr. til programmet. Fonden har åbent for ansøgninger året rundt, og bevillinger uddeles fire gange årligt. Fonden giver inden for 4-5 uger efter ansøgningsfristen institutionerne svar på, om deres ansøgning kan imødekommes. Læs mere her.

Yderligere information

Kamilla Nørregaard, Scientific Manager, tlf.: 4172 7946, [email protected]

Christian Mostrup, pressechef, tlf.: 3067 4805, [email protected]