Ansøg om midler

Novo Nordisk Fonden Uddeler Stipendier Til 16 Forskere

Ved et åbent arrangement i eftermiddag i Hellerup får 16 forskere overrakt stipendier og giver en kort introduktion til deres forskningsprojekter. Samlet uddeles DKK 83 millioner.

Emnerne for forskningsprojekterne spænder bredt inden for biomedicinsk og almen medicinsk forskning og omfatter bl.a. forskning i kræft, hjertekarsygdomme og børns trivsel, når en forælder har en alvorlig sygdom.

Blandt de 16 stipendier, der overrækkes i dag, er også et nyt stipendie, der uddeles for første gang: ”Novo Nordisk Fondens postdoc-stipendie til forskning i udlandet”. Det fireårige stipendie på op til DKK 4 millioner gør det muligt for en dansk forsker at blive ansat i tre år ved en udenlandsk forskningsinstitution og herefter vende hjem og fortsætte sit forskningsprojekt.

Den ene af to modtagere er ph.d. Peter Refsing Andersen, Aarhus Universitet, der skal forske i hvordan vi kan undgå spredning af såkaldte DNA-parasitter, der muligvis kan lede til kræft.. Han får nu mulighed for at bruge tre år ved det internationalt højt ansete Institute of Molecular Biotechnology i Wien i Østrig:

”Mennesket har udviklet et molekylært forsvarssystem, der undertrykker DNA-parasitternes aktivitet, men vi forstår ikke, hvordan cellerne holder parasitterne i skak. Hvis vi kan forstå dette, vil vi også kunne forstå, hvad der sker, når forsvarssystemet ikke virker,” siger Peter Refsing Andersen.

”Hvis man vil lave frontlinjeforskning, er man også nødt til at være til stede i frontlinjen. Selvom vi er dygtige i Danmark, så er vi et lille land og har ikke altid den nyeste viden. At komme ud giver inspiration og viden om den nyeste forskning og de nyeste metoder, som man kan tage med hjem. Derved styrkes både ens egen forskning og dansk forskning generelt,” siger han.

INDSENDTE ANSØGNINGER

Alle stipendiemodtagerne er fundet på baggrund af indsendte ansøgninger og udvalgt at Novo Nordisk Fondens videnskabelige komiteer, hvis medlemmer selv er forskere og eksperter inden for deres respektive områder.

Professor Lars Fugger, medlem af Novo Nordisk Fondens bestyrelse og formand for fondens Læge- og Naturvidenskabelige Komite, siger: ”Formålet med uddelingen af stipendierne er at støtte forskning af allerhøjeste kvalitet. Vi arbejder målrettet mod at finde de bedste forskningsprojekter og ønsker at give forskerne de bedst mulige betingelser for at udføre visionær forskning. Fælles for projekterne er, at de kan medvirke til at skabe bedre behandling af sygdomme, idet det er en høj prioritet for Novo Nordisk Fonden at bidrage til at forbedre sundheden for mennesker.”

MØD FORSKERNE:

Stipendiemodtagerne hædres og giver en kort oplæg om deres forskning i dag kl. 15-18.30. Adressen er Novo Nordisk Fonden, Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup. Pressen er velkommen. 

YDERLIGERE INFORMATION:

Christian Mostrup Scheel, presseansvarlig, Novo Nordisk Fonden, tlf. 30674805, e-mail: [email protected]

 

DE 16 STIPENDIEMODTAGERE OG DERES FORSKNINGSPROJEKTER:

KLINISK FORSKERSTIPENDIUM (4):
STEEN DALBY KRISTENSEN
OVERLÆGE, PROFESSOR, DR.MED.

Projektets titel: Årsager til at aspirin (Hjertemagnyl) ikke forebygger blodprop hos alle hjertepatienter
Modtagers beskrivelse af projektet: Hjertekarsygdom er den hyppigste dødsårsag, og aspirin (acetylsalicylsyre, Hjertemagnyl) er et vigtigt element i forebyggelsen. Aspirin virker ved at forhindre, at blodplader klumper sammen. Mangepatienter rammes af blodpropper trods aspirinbehandling, muligvis fordi aspirin ikke hæmmer blodpladerne effektivt hos alle patienter. Vi vil afklare, hvorfor effekten af aspirin varierer og anvender moderne analysemetoder, som viser, hvor godt aspirin hæmmer blodpladerne. Vi har bl.a. vist, at patienter med tidligere blodprop i hjertet og patienter med sukkersyge er særligt udsatte, idet de generelt har en dårligere effekt af aspirin end andre hjertesyge patienter.  De 22 studier skitseret i aktuelle ansøgning udgør et samlet projekt, som vil afklare, hvorfor aspirin ikke beskytter alle patienter mod blodpropper. Denne viden er afgørende i en moderne medicinsk sammenhæng, hvor der fokuseres på at individualisere den blodpropsforebyggende behandling.
Institution: Afdeling for Kardiologi, Aarhus Universitetshospital
Bevilling: 5 million kr. over 5 år

LARS REJNMARK
OVERLÆGE, PH.D., DR.MED.

Projektets titel: Betydning af vitamin D-parathyreoidea-aksen for sundhed og sygdom
Modtagers beskrivelse af projektet: D-vitamin og parathormon (biskjoldbruskkirtel-hormon) er to hormoner af stor betydning for kalkstofskiftet. Mangel på D-vitamin øger parathormon og fører til knogleskørhed. Vi vil nu undersøge, om de to hormoner også kan øge risikoen for, at der opstår graviditetskomplikationer samt andre sygdomme så som hjertekarsygdom og autoimmunsygdom. I så fald kan det være med til at forklare, hvorfor nogle patienter ofte samtidig lider af disse sygdomme. En række ph.d.-studerende på endokrinologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital, vil forestå undersøgelserne, der tillige foretages i samarbejde med forskere fra andre europæiske lande samt Melbourne Universitet i Australien.
Institution: Medicinsk endokrinologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital
Bevilling: 5 million kr. over 5 år

ELISABETH MATHIESEN
PROFESSOR, OVERLÆGE, DR.MED

Projektets titel: Diabetes og graviditet – fokus på muligheder for at forebygge overvægt hos fostre
Modtagers beskrivelse af projektet: Dårligt graviditetsudkomme hos kvinder med diabetes (type 1 og type 2) er fortsat et stort problem, og ca. hver andet foster er overvægtigt ved fødslen.  Overvægt ved fødslen øger risikoen for alvorlige fødselskomplikationer som fastsiddende skuldre og giver også barnet øget risiko for overvægt og udvikling af diabetes senere i livet. Forskningsbevillingen skal primært anvendes til at belyse årsagssammenhænge til denne øgede forekomst af overvægtige fostre og undersøge, hvorledes en optimal kost under graviditeten kan have gunstig effekt på at nedbringe den høje forekomst af overvægtige fostre og de medfølgende komplikationer under fødslen.
Institution: Center for Gravide med Diabetes, Rigshospitalet
Bevilling: 5 million kr. over 5 år

KAREN-LISE GARM SPINDLER
MD, PH.D.

Projektets titel: Klinisk anvendelighed af cellefrit DNA ved behandling af patienter med tarm kræft
Modtagers beskrivelse af projektet: Man har vist, at små stykker frit DNA (arvemateriale) cirkulerer i blodet og stammer fra både raske celler og kræftceller og derfor afspejler sygdommens biologi. I en simpel blodprøve kan det cirkulerende DNA både måles og samtidigt analyseres for cancer-specifikke genetiske forandringer og giver derfor et vigtigt fingerprint af sygdommens molekylærbiologiske sammensætning. Data tyder på, at man kan anvende frit DNA som et redskab til at skræddersy behandling med både kemoterapi og strålebehandling. Formålet med studierne er derfor at etablere et nordisk konsortium, der vil undersøge og validere metodologiske, biologiske og kliniske aspekter ved måling af cellefrit DNA og derved søge at bringe hidtil hypotese generende resultater til klinisk anvendelse i behandlingen af tarmkræft.
Institution: Onkologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
Bevilling: 5 million kr. over 5 år

HALLAS-MØLLER STIPENDIUM (3)
CHUNARAM CHOUDHARY,
PH.D.

Projektets titel: Unraveling the regulatory landscape of lysine acetylation modifying enzymes
Modtagers beskrivelse af projektet: Lysine acetylation is a protein modification that can function as a switch to regulate numerous functions in a cell. We previously developed a mass spectrometry-based proteomics method for large-scale analysis of acetylation sites and provided a detailed view of this modification in human cells. In this project, we will use genetically modified cells and quantitative proteomics to investigate the substrates of acetylation-regulating enzymes. Through these systematic investigations we hope to provide new insights into the mechanisms and functions of acetylation in cell signaling.
Institution: The Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research (CPR), Københavns Universitet
Bevilling: 11 million kr. over 5 år

ANDERS PETER HVIID
SENIORFORSKER, DR.MED.

Projektets titel: Vaccine Bivirkninger
Modtagers beskrivelse af projektet: I dette projekt vil vi undersøge bivirkninger af vaccination i den danske befolkning. Vi vil hovedsageligt studere vacciner, der er nyere tilføjelser til vaccinationsprogrammet, og hvor der ikke er årrækker af erfaring i deres brug på landsplan. Der er ofte en akut mangel på forskning i bivirkninger, når nye vacciner introduceres – det gælder både for baggrundsløse beskyldninger og plausible bekymringer. Projektet vil tage udgangspunkt i den unikke ressource, som de danske befolknings- og sundhedsregistre er. Derudover vil vi inddrage biologisk materiale for at studere en mulig genetisk baggrund for bivirkninger samt udforske muligheder for at bruge data fra internettet til at identificere nye bivirkninger.
Institution: Epidemiologisk afdeling, Statens Serum Institut
Bevilling: 11 million kr. over 5 år

WOLFGANG PETI
LEKTOR, PH.D.

Projektets titel: Novel insights into insulin signaling and regulation using structural biology
Modtagers beskrivelse af projektet: The prevalence of diabetes is now at epidemic levels. In order to develop new drugs that not only improve the treatment for, but eventually cure, diabetes, we need to fully understand the signaling pathways in the body that drive this disease. The aim of this project is to apply state-of-the-art molecular approaches to study the protein enzymes that regulate insulin signaling (the insulin receptor; the protein tyrosine phosphatase PTP1B) and those that control of glycogen metabolism (muscle glycogen targeting subunit; protein phosphatase 1). The primary technique that we use to study these proteins is nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy, the high resolution cousin of magnetic resonance imaging. This technique will provide atomic resolution insights into how these enzymes function. More importantly, though, it will enable us to learn how we can use the intrinsic functionalities of these enzymes to design novel, more potent drugs to fight diabetes.
Institution: Biologisk institut, Københavns Universitet
Bevilling: 11 million kr. over 5 år

NOVO NORDISK FOUNDATION POSTDOC FELLOWSHIP FOR RESEARCH ABROAD (2)
ANDERS ETZERODT
M.SC., PH.D.

Projektets titel: Karakterisering og terapeutisk udnyttelse af CD163 og CD163 udtrykkende makrofager i cancer
Modtagers beskrivelse af projektet: Hvert år rammes tusindvis af danskere af kræft og på trods af, at man i de sidste mange år har gjort store fremskridt, er kræft stadig i mange tilfælde en dødelig sygdom. Nyere forskning har vist, at kræft for at udvikle sig er afhængig af kroppens immunforsvar. Når en potentiel kræftcelle opnår evnen til at dele sig uhæmmet, er den i første omgang afhængig af ikke at blive genkendt af immunforsvaret som syg. Når kræftcellen herefter begynder at dele sig, er immunforsvaret med til at understøtte betingelserne for den fortsatte vækst. I dette projekt vil jeg undersøge en bestemt celletype i immunforsvaret, der ser ud til at være en medvirkende årsag for udviklingen af kræft. Projektet, der er et samarbejde mellem nationale og internationale forskere, vil blive udført hos Dr. Toby Lawrence ved Centré d’Immunologie Marseille-Luminey (CIML), INSERM, Frankrig og vil fokusere på at forstå denne immuncelles funktioner i udviklingen af kræft. Håbet er, at projektet vil være med til at afdække, hvorvidt denne celletype bør være et mål for fremtidige kræftbehandlinger.
Institution: Biomedicinsk afdeling, Aarhus Universitet
Forskningssted i udlandet: Centre d’Immunologie de Marseille-Luminy, Frankrig
Bevilling: 4 million kr. over 4 år

PETER REFSING ANDERSEN
PH.D.

Projektets titel: Molekylært forsvar mod DNA-parasitter bryder genernes dogmer
Modtagers beskrivelse af projektet: Næsten halvdelen af menneskets DNA består af såkaldte DNA-parasitter – ‘selviske’ gener, hvis eneste funktion er at kopiere sig selv. Hæmningsløs spredning af disse DNA-parasitter kan lede til både kræft og infertilitet. Derfor er der hos dyr og mennesker udviklet et molekylært forsvarssystem, der undertrykker for DNA-parasitternes aktivitet. Systemet bruger specialiserede proteiner, som identificerer DNA-parasitterne og specifikt her undertrykker de normale dogmer for genaktivering. Mit forskningsprojekt sigter mod at forstå, hvordan disse proteiner omskriver reglerne for, hvordan gener tændes og slukkes. Denne indsigt vil videre afsløre grundlæggende ny viden om, hvordan disse genetiske dogmer først etableres.
Institution: Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet
Forskningssted i udlandet: IMBA – Institute of Molecular Biotechnology, Wien, Østrig
Bevilling: 4 million kr. over 4 år

EXCELLENCE PROJECT (4)
JONAS THUE TREEBAK
ADJUNKT, MS, PH.D.

Projektets titel: Involvering af NAD regenereringssystemer i mitokondriel funktion og insulinfølsomhed: Implikationer for type 2 diabetes
Modtagers beskrivelse af projektet: Forskning i hvordan forskellige organismer adapterer til metabolisk stress, som for eksempel aldring, fysisk aktivitet og ændringer i fødeindtag, har i de seneste år utvetydig vist nødvendigheden af at kunne regulere NAD-niveauerne i cellen. Vi vil i forskellige eksperimentelle modelsystemer, fra celle til menneske, definere hvilken rolle NAD-regenereringssystemerne spiller for at kunne adaptere til metabolisk stress, og vi ønsker at forstå reguleringen af cellers stofskifte i sygdomssammenhænge. Viden fra dette projekt vil bidrage til en fundamental forståelse af, hvordan metabolisk stress induceret af fysisk aktivitet eller fedtrig kost påvirker mitokondriel funktion og insulinfølsomhed. Dette vil potentielt kunne anvendes til at identificere signalmolekyler af farmakologisk relevans, der kunne hjælpe insulinresistente og diabetiske mennesker.
Institution: The Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research, Københavns Universitet
Bevilling: 5 million kr. over 5 år

STEFANO ROMEO
MD, PH.D., LEKTOR I ENDOKRINOLOGI

Projektets titel: Uncovering new pathways leading to insulin resistance
Modtagers beskrivelse af projektet: Insulin resistance is a disorder of the metabolism which is common in obese individuals. It is a major predisposition factor to high blood sugar levels (i.e.: diabetes mellitus). Some individuals despite being extremely obese are protected against this condition and remain metabolically healthy while some others with a modest excess in body weight become metabolically unhealthy and highly insulin resistant. In this study we will investigate on the genetic predisposition and protection against insulin resistance by comparing healthy with unhealthy obese individuals. We will examine extensively, with the latest technology, the genetic mutations present in the human DNA. Once mutations are identified we will also study the mechanism by which excess in body weight turns into insulin resistance. This study will identify new genetic tools to predict insulin resistance and new drug targets to treat this condition and prevent diabetes.
Institution: Department of Molecular and Clinical Medicine, Wallenberg Laboratory, University of Gothenburg
Bevilling: 5 million kr. over 5 år

NIKLAS BJÖRKSTRÖM
ADJUNKT, MD, PH.D.

Projektets titel: Role for natural killer (NK) cell-mediated hepatic inflammation in progression from obesity induced NAFLD to NASH
Modtagers beskrivelse af projektet: As a recently acquired human characteristic, obesity has exposed a crucial role for the innate immune system in multiple metabolic pathophysiological processes. Fatty liver disease, the manifestation within the liver of the metabolic syndrome, is the main cause of liver pathology in Western societies with a prevalence ranging from 15 to 30%. The reason why patients develop fatty liver disease and progress in their condition remains largely elusive. The overall aim of the current research proposal is to explore the role for innate lymphocytes as key modulations of inflammation during fatty liver disease. New knowledge on the pathogenesis of the next global metabolic epidemic disease will be crucial in order to develop new diagnostic tools and treatment strategies.
Institution: Karolinska Institutet, Karolinska University Hospital
Bevilling: 5 million kr. over 5 år

CHRISTIAN BENEDICT
LEKTOR I NEUROVIDENSKAB

Projektets titel: The role of the fat mass and obesity gene for sleep loss related health consequences in humans
Modtagers beskrivelse af projektet: My research has a simple but important take home message: Sleep matters! If we do not sleep enough – a common feature of the 24/7 society – we exhibit impaired blood glucose control, show addictive-like brain responses to food, and compromise our brain health. The mechanisms underlying these adverse health effects are, however, not fully understood. Moreover, why do some people manage to live with less sleep, whereas others cannot? The answers to these important research questions will help promote our insight into the mechanisms through which poor sleep threatens our health. In addition, my research will also help discover biomarkers that can be utilized for identifying those in our society who are most at risk for the adverse health effects of sleep loss.
Institution: Department of Neuroscience, Uppsala Universitet
Bevilling: 5 million kr. over 5 år

POSTDOCSTIPENDIUM I ALMEN MEDICIN (3)
ANETTE HAUSKOV GRAUNGAARD
PRAKTISERENDE LÆGE, PH.D.

Projektets titel: Børns trivsel når en forælder har en alvorlig sygdom – et mixed methods studie af helbred, livskvalitet og ressourcer hos 8-15-årige børn, når en forælder har kræft
Modtagers beskrivelse af projektet: I Danmark mister ca. 2.258 børn en forælder hver år, i de fleste tilfælde på grund af cancer, og 21.702 (2011) børn lever med en forælder, som har eller har haft cancer. Tidligere studier har fundet en øget risiko for følelsesmæssige og adfærdsmæssige problemer hos disse børn, samt en forøget risiko for at de bliver indlagt med depression som voksne. Børns reaktioner på forælderens cancersygdom har vist sig bl.a. at være afhængig af forældrenes mentale tilstand og familiedynamikken. Fysiske symptomer, helbredsproblemer og bekymringer er kun sparsomt undersøgt, men nogle få studier tyder på en betydelig forekomst af f.eks. mavesmerter og søvnproblemer. Både den raske og den syge forælder kan have svært ved at vurdere, hvordan barnet har det, og sundhedspersonale spørger sjældent til børnenes bekymringer, eller hvordan de oplever forælderens situation. Børn med en forælder med en kræftsygdom får sjældnere tilbudt psykologhjælp end børn, der har mistet en forælder. Formålet med dette studie er at belyse helbredsmæssige konsekvenser og trivsel for 8-15-årige børn af en forælders cancersygdom samt barnets ressourcer og egenomsorg i relation til familiedynamikken. Desuden vil forældrenes mentale helbred, bekymringer og behov vedrørende barnets trivsel blive inddraget. Studiet gennemføres ved interviews og spørgeskemabesvarelser fra begge forældre og børn i 8-15-årsalderen i ca. 10-12 familier, hvor en forælder har eller har haft kræft i mere end ét år. Desuden vil der blive anvendt data fra et registerbaseret kohorte studie med 100.000 11-årige børn fra Bedre Sundhed for Mor og Barn fødselskohorten, hvor der er indledt et samarbejde.
Institution: Forskningsenheden for Almen Praksis, Københavns Universitet
Bevilling: 500.000 kr. over 2 år

JETTE MØLLER AHRENSBERG
PRAKTISERENDE LÆGE, PH.D.

Projektets titel: Alvorligt syge børn i almen praksis – En undersøgelse med fokus på børnekræft
Modtagers beskrivelse af projektet: Børnefamilier opsøger tit almen praksis. Årsagen er ofte infektion, udslæt eller idrætsskader, mens børn med livstruende sygdomme sjældent ses. Det er dog en kerneydelse at skelne de få med alvorlige lidelser fra de mange med godartede. Diagnostik af kræft hos børn og unge rummer særlige udfordringer for den praktiserende læge, som spiller en central rolle for tidlig udredning. Symptomerne er ofte ukarakteristiske, og tiden fra symptomdebut til behandlingsstart kan være lang. Forældrenes socioøkonomiske position ser også ud til at påvirke, hvornår familien søger læge – og hvor lang tid der går, før diagnosen stilles. Alligevel er der forsket meget lidt i området. Dette nye forskningsprojekt ser nærmere på udredningsforløbet for kræftsygdom hos børn og unge. Resultaterne, som blandt andet bygger på registerdata, vil give ny viden om, hvordan vi fremover kan sikre tidlig diagnostik af alvorlige sygdomme, optimale behandlingsforløb og bedre prognoser for denne gruppe af yngre kræftpatienter.
Institution: Center for Forskning i Cancerdiagnostik i Praksis, Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Universitet
Bevilling: 500.000 kr. over 2 år

MORTEN CHARLES
MD, PH.D.

Projektets titel: Behandling af diabetes i almen praksis – Kan det gøres endnu bedre?
Modtagers beskrivelse af projektet: Undersøgelser har vist, at almen praksis er en vigtig brik i forebyggelse af sygdom og død, samtidig med at den praktiserende læge sikrer en mere ligelig fordeling af sundhed. Derfor er almen praksis i centrum, når modeller for behandling af kronisk sygdom skal udvikles; men meget få af disse modeller har været evalueret til bunds: oplever patienterne en bedre behandling, forebygges yderligere sygdom og føre behandlingsmodellen til besparelser? Dette vil være omdrejningspunktet i dette postdoc-projekt, som gennem indsamling af oplysninger fra danske patienter med diabetes og danske registre skal tilvejebringe mere viden om, hvordan behandlingen af type 2 diabetes optimeres hos den praktiserende læge.
Institution: Almen Praksis, Institut for folkesundhed, Aarhus Universitet
Bevilling: 1 million kr. over 4 år