Ansøg om midler

Novo Nordisk Fonden uddelte 8,8 mia. kr. til almennyttige formål i 2021

Novo Nordisk Fonden øgede sine uddelingsaktiviteter i 2021 og uddelte i alt 8,8 mia. kr., hvilket er ca. tre mia. mere end i 2020.

Bevillingerne gik til en bred vifte af initiativer, primært inden for forskning, uddannelse og innovation samt humanitære og sociale formål, fordelt på 617 nye projekter.

Fælles for mange af projekterne er, at de søger at finde løsninger på samfundsmæssige udfordringer inden for sundhed, behandling og forebyggelse af sygdomme, den grønne omstilling, fødevareproduktion og klimaforandringer.

Blandt fondens største initiativer i 2021 var etableringen af to internationalt funderede forskningscentre i Danmark.

Med en bevilling på 2,2 mia. kr. finansierede fonden etableringen af Novo Nordisk Foundation Center for Stem Cell Medicine (reNEW). Her vil forskere i København, Melbourne og Leiden i Holland arbejde sammen om at finde nye og forbedrede behandlingsformer mod uhelbredelige sygdomme baseret på stamceller.

Fonden bevilgede endvidere 630 mio. kr. til etablering af Novo Nordisk Foundation CO2 Research Center, der er forankret ved Aarhus Universitet. Centrets arbejde skal bidrage til klimakampen ved at bane vej for skalérbare teknologier, som effektivt kan indfange og genbruge CO2 fra atmosfæren.

Derudover uddelte fonden i alt 2,6 mia. kr. på baggrund af ansøgninger indsendt til fonden i åben konkurrence i fondens årligt tilbagevendende ansøgningsrunder.

Det er økonomiske resultater i Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S og succesfulde investeringer foretaget af fondens helejede investerings- og holdingselskab, Novo Holdings A/S, der muliggør, at fonden fortsat kan øge sine uddelingsaktiviteter. Jo mere selskaberne tjener, desto mere kan fonden uddele til almennyttige formål.

Novo Nordisk Fondens uddelinger og udbetalinger 2017-2021:

Novo Nordisk Fonden opgør sin støtte i hhv. uddelinger og udbetalinger. I alt uddelte Novo Nordisk Fonden 8,8 mia. kr. til nye projekter i 2021. Da et uddelt beløb oftest udbetales over flere år (svarende til det enkelte bevilgede projekts løbetid), er fondens uddelte og udbetalte beløb i et givent år ikke ens. Fondens udbetalte beløb i 2021 var 4,8 mia. kr. og omfatter således udbetalinger til både eksisterende bevillinger fra tidligere år og nye bevillinger i 2021. Grafen ovenfor angiver fondens uddelte og udbetalte beløb gennem de seneste fem år.

Novo Nordisk Fondens bevillinger 2021 fordelt på områder:

Yderligere information

Christian Mostrup, pressechef, +45 3067 4805, [email protected]