Ansøg om midler

Novo Nordisk Fonden understøtter livsnødvendig uddannelse af sundhedspersonale i Indien og Østafrika med op til 1 mia. kr.

Den globale mangel på kvalificeret sundhedspersonale er en stigende udfordring, og ifølge WHO vil der være brug for yderligere 10 millioner sundhedsprofessionelle inden 2030. Behovet er særligt akut i lav- og mellemindkomstlande, hvor sundhedssystemerne allerede er under pres. Med lanceringen af ​​Partnership for Education of health Professionals (PEP) tager Novo Nordisk Fonden et nyt skridt for at reducere ulighed i sundhed. Gennem en målrettet indsats bliver fokus rettet mod uddannelse af ​​sundhedsprofessionelle i regioner af Indien og Østafrika, hvor manglen er særligt stor.

Manglende adgang til kvalificeret sundhedspersonale kombineret med en alarmerende forekomst af ikke-smitsomme sygdomme, deriblandt kardiometaboliske sygdomme såsom diabetes og forhøjet blodtryk, er et hastigt eskalerende problem i lav- og mellemindkomstlande. Udfordringen har nu vokset sig så stor, at en forbedring af situationen kræver en målrettet indsats fra flere sider, deriblandt fra private fonde.

Novo Nordisk Fonden lancerer derfor PEP, et partnerskab som sammen med lokale partnere skal understøtte uddannelse af ​​sundhedsprofessionelle for at fremme forebyggelse og behandling af ​​ikke-smitsomme sygdomme, især kardiometaboliske sygdomme som diabetes og forhøjet blodtryk. Partnerne vil omfatte sundhedsmyndigheder, regeringer, universiteter og uddannelsesinstitutioner. PEP forventes at løbe frem til 2030.

Professor Mads Krogsgaard Thomsen, administrerende direktør for Novo Nordisk Fonden, siger: “Vores vision for PEP er, at mennesker, der lever i udsatte områder i Indien og Østafrika, skal have adgang til forebyggelse og behandling af kardiometaboliske sygdomme. Disse sygdomme er den primære dødsårsag globalt, og i lav- og mellemindkomstlande er forekomsten hastigt stigende. Jeg er overbevist om, at PEP kan få stor indflydelse på kvaliteten af både forebyggelse og behandling af mennesker, som i dag ikke har adgang til de nødvendige sundhedsydelser, og dermed bidrage til at udligne den globale ulighed i sundhed. Et andet aspekt af PEP er, at vi vil fremme ligestilling mellem kønnene og give kvinder bedre mulighed for at udvikle sig i deres virke som sundhedsprofessionelle eller forskere.”

PEP vil blive implementeret på tværs af flere regioner i Indien og Østafrika. I Indien er behovet særlig stort i den nordøstlige region af landet.

Professor Atul Kotwal, Direktør for National Health Systems Resource Centre under det indiske ministerium for sundhed og familievelfærd, siger: ”Visionen og missionen for PEP er fuldstændig på linje med den indiske regerings prioritering af investering i opbygning af kapacitet på sundhedspersonaleområdet. Det er veldokumenteret, at når vi opbygger kapacitet blandt sygeplejersker, som repræsenterer den største gruppe af sundhedsprofessionelle, øges kvaliteten af sundhedspleje betragteligt. Dette er især relevant i dag, hvor vi netop har fokus på at håndtere den stigende udbredelse af bl.a. ikke-smitsomme sygdomme. At uddanne flere og bedre kvalificerede fagfolk er en topprioritet for ministeriet for sundhed og familievelfærd i Indien, så jeg ser meget frem til etableringen af PEP og udsigterne til at løfte sundheden blandt befolkningen i regionen.”

I Østafrika vil PEP i første omgang blive lanceret i Kenya og Tanzania, hvor forebyggelse og håndtering af kardiometaboliske sygdomme allerede har politisk bevågenhed.

Professor Kaushik Ramaiya, formand for CDC Africa Advisory Panel og Direktør for NCD Alliance East Africa Initiative, siger: “Byrden af ​​kardiometaboliske sygdomme stiger hastigt i de fleste lande i Østafrika, hvor sundhedssystemerne allerede er overbebyrdede af både smitsomme og ikke-smitsomme sygdomme. Utilstrækkelig uddannelse på det pre-og postkliniske niveau er en kæmpe udfordring. Med lanceringen af PEP er der håb for, at de sundhedsprofessionelle kan få tilstrækkelig og opdateret viden om ikke-smitsomme sygdomme. På den måde vil de blive bedre rustet til at kunne diagnosticere og til at behandle senkomplikationer – og i sidste ende reducere byrden for sundhedssystemet og redde liv.”

Indsatsområder
PEP vil blive have fokus på to indsatsområder. Det første område er at opbygge mere og bedre kapacitet på institutioner, som uddanner sundhedsprofessionelle, og det andet er uddannelsesforskning og implementeringsforskning om sundhedsprofessionelle og hvordan de bedst tiltrækkes og fastholdes i landområder, hvor befolkningen i dag mangler adgang til relevante forebyggelses- og behandlingstilbud. Desuden vil der gennem PEP blive etableret et globalt partnerskabsnetværk, der skal sikre, at innovation og ny viden deles mellem partnere i Indien, Østafrika, Danmark og bredere globalt.

Flemming Konradsen, Senior Vice President, Social & Humanitarian, Novo Nordisk Fonden, siger:
“Uddannelse af sundhedspersonale er afgørende for at reducere byrden af ​​kardiometaboliske sygdomme. Med PEP vil vi udvikle og formidle evidensbaserede undervisnings- og læringsmetoder, såsom online læring og kombinationen af fysisk og online læring. Aktiviteterne inden for interventionsområderne skal informere hinanden for at sikre, at alle pædagogiske aktiviteter bygger på best practice og er videnskabeligt underbyggede, samtidig med at de konkrete forskningsresultater omsættes til metoder, der kan indgå i undervisningen i klasseværelserne.”

Om PEP

  • PEP vil blive udviklet og implementeret i samarbejde med flere forskellige partnere i forskellige områder af Indien og Østafrika – under hensyntagen til lokale sundhedsbehov, lokale prioriteter og tilpasning til offentlige investeringer.
  • Lokalt engagement, øvrige sundheds- og sundhedspædagogiske indsatser samt forankring og skaleringspotentiale vil være afgørende for udvælgelsen af ​​lokationer.
  • For at reducere kønsbaserede uligheder i sundhedsuddannelse og blandt sundhedspersonale vil PEP anvende køns-mainstreaming på tværs af interventioner og forskningsaktiviteter, herunder analyser og aktiviteter målrettet specifikke køn.

Yderligere information

Generelle henvendelser vedr. PEP:
Mette Ide Davidsen, Director, Global Health Programmes, [email protected], +45 3067 4856

Pressehenvendelser:
Marie-Louise Jersin, Senior Communications Partner, +45 3049 4957, [email protected]