Ansøg om midler

Novo Nordisk Fonden vil fremme brugen af funktionelle nanomaterialer inden for biovidenskab og -teknologi

Funktionelle nanomaterialer har et stort og hidtil næsten uudnyttet anvendelsespotentiale inden for biovidenskab og -teknologi. Gennem sit Challenge Programme vil Novo Nordisk Fonden støtte forskning, der kan sætte turbo på at udvikle funktionelle nanomaterialer, der blandt andet kan bruges til at forbedre diagnostik og behandling af sygdomme.

Materialer med nano-dimension kan have exceptionelle og kontrollerbare egenskaber, som er signifikant forskellige fra egenskaberne af det samme materiale på en større skala.

Derfor har nanomaterialer også et stort anvendelsespotentiale inden for biovidenskab og -teknologi. Her kan de blandt andet bruges til at udvikle og optimere biosensorer, medicinleveringssystemer og teranostik, hvor nanovidenskab benyttes til at forene diagnostiske og terapeutiske applikationer i behandlingen af patienter. Samtidig er det vigtigt at øge vores viden om de toksikologiske egenskaber af nanomaterialer, som anvendes i biologisk sammenhæng og ophobes i organismer og i naturen.

For at fremme denne udvikling sætter Novo Nordisk Fonden i 2021 fokus på funktionelle nanomaterialer til anvendelse i biovidenskab. Det sker gennem fondens Challenge Programme, der søger svar på globale udfordringer inden for sundhed eller teknologi. Der kan søges om op til 60 mio. kr. til hvert projekt.

”Med dette tema ønsker vi at sætte turbo på udviklingen af funktionelle eller responsive nanomaterialer, samt på forståelsen af deres toksikologiske egenskaber. Disse materialer har et exceptionelt potentiale, som i langt højere grad bør bringes i anvendelse, når vi skal udvikle nye metoder, instrumenter og behandlinger inden for biovidenskab og -teknologi,” siger Lene Oddershede, Senior Vice President, Natural & Technical Sciences, Novo Nordisk Fonden.

Temaet ”Funktionelle nanomaterialer til anvendelse i biovidenskab” er et af tre temaer for Challenge Programme 2021. De øvrige er ”Proteiner til fremtidens fødevarer” og “Matematisk modellering af sundhed og sygdom”.

Om Challenge Programme
Novo Nordisk Fondens Challenge Programme blev etableret i 2014, og siden har fonden årligt uddelt et trecifret millionbeløb til ambitiøse forskningsprojekter med fokus på globale udfordringer. Challenge Programme er målrettet forskningsprojekter, der med en tematisk tilgang adresserer nogle af de store samfundsudfordringer – heraf navnet Challenge Programme.

Der uddeles op til i alt 360 mio. kr. fordelt på tre temaer i 2021, og der kan søges om op til 60 mio. kr. per projekt. Læs mere om Challenge Programme her.

Yderligere information

Sabina Askholm Larsen, Communications Partner, tlf.: 2367 3226, [email protected]

Kasper Nørgaard, Senior Scientific Manager, tlf. 3527 6538, [email protected]