Ansøg om midler

Novo Nordisk Fonden vil øge sit udbetalingsniveau og favne bredere

Novo Nordisk Fonden vil gradvist øge sin årlige støtte til forskning og andre formål, der gavner samfundet i de kommende fem år.

Novo Nordisk Fonden vil firedoble sine årlige udbetalinger over de næste fem år.

Indsatsen på områder, hvor fonden hidtil har været aktiv, vil fortsætte og blive styrket yderligere. Samtidig breder fonden sig mere ud og vil fremover også støtte forskning og udvikling, der fremmer et bæredygtigt samfund, og støtte naturvidenskabelig og teknisk forskning, der skal være med at skabe flere videnskabelige gennembrud.

”Vores vision er at yde et betydende bidrag til forskning og udvikling, der forbedrer menneskers liv og bæredygtigheden i samfundet,” siger Sten Scheibye, bestyrelsesformand i Novo Nordisk Fonden.

”Ambitionen er at kunne nå et udbetalingsniveau på 5 mia. kr. i 2023, hvilket vil være en firedobling i forhold 2017 niveauet på 1,3 mia. kr. Kort fortalt vil vi øge støtten til alle de områder, vi hidtil har støttet, og brede os ud til en række andre områder, hvor vi ikke hidtil har været særligt aktive,” siger Sten Scheibye.

Et nyt fokusområde for Novo Nordisk Fonden bliver at støtte udvikling af en mere bæredygtig verden via life-science-forskning, der kan omsættes til løsninger til gavn for mennesker og miljø.

”Bæredygtighed er en kolossal udfordring for hele verden. Vi har som mål at støtte life-science-forskning samt udvikling af nye produkter og løsninger, som kan forbedre bæredygtigheden i samfundet og bidrage til at reducere vores påvirkning af miljøet,” siger Lars Rebien Sørensen, næstformand i Novo Nordisk Fonden indtil den 1. juli 2018, hvorefter han afløser Sten Scheibye som formand.

Et andet nyt fokusområde for fonden bliver at støtte naturvidenskabelig og teknisk forskning inden for eksempelvis kemi, fysik og computerteknologi, der spiller en stadig større rolle i udvikling af nye løsninger.

”Vi kan se, at mange af de store gennembrud finder sted i grænselandet mellem forskellige fagfelter. Ved at støtte interdisciplinær forskning tror vi, at der kan skabes bedre muligheder for helt nye videnskabelige opdagelser,” siger Lars Rebien Sørensen.

Sundhedsvidenskab har historisk set været Novo Nordisk Fondens største støtteområde, og det vil det fortsat være fremadrettet. Derudover vil fonden øge sit fokus på bl.a. uddannelse, innovation, behandling og forebyggelse af diabetes samt humanitære og sociale formål.

Stigningen i Novo Nordisk Fondens udbetalinger sker efter, at fonden også i de seneste år har øget sin støtte til samfundet markant. For ti år siden udbetalte fonden 181 mio. kr. i støtte. I 2017 var udbetalingerne vokset til 1,3 mia. kr.

”Novo Nordisk Fonden har mulighed for at bidrage positivt til samfundsudviklingen i de kommende år. Det er et også et stort ansvar. Vores vigtigste opgave er at støtte de bedste projekter med den højeste kvalitet. Derigennem ønsker vi at bidrage til skabelse af ny viden, nye ideer og nye løsninger til gavn for mennesker og samfundet,” siger Birgitte Nauntofte, adm. direktør i Novo Nordisk Fonden.

Novo Nordisk Fondens seks støtteområder:

Biomedicinsk og sundhedsvidenskabelig forskning og anvendelse
Novo Nordisk Fonden ønsker at muliggøre sundere og bedre liv for mennesker ved at støtte forskning, der fremmer viden om sundhed og sygdom og anvendes til at løse sundhedsudfordringer og udvikle sundhedsvæsnet.

Life-science-forskning for bæredygtig udvikling og anvendelse i industrien
I lyset af de stigende globale miljømæssige udfordringer ønsker fonden at agere for og inspirere til udvikling af en mere bæredygtig verden ved at støtte life-science-forskning, der kan omsættes til løsninger til gavn for mennesker og miljøet.

Patientcentreret, forskningsbaseret behandling
Gennem en forskningsbaseret tilgang vil Novo Nordisk Fonden bidrage til at gøre Danmark globalt førende inden for patientcentreret behandling af diabetes. Fondens prioritet er at fremme alle aspekter af diabetesbehandling i Danmark i løbet af hele patientens levetid gennem etableringen af Steno Diabetes Centre.

Naturvidenskabelig og teknisk videnskabelig forskning og interdisciplinaritet
Novo Nordisk Fonden vil støtte interdisciplinaritet og katalysere teknisk og naturvidenskabelig forsk­ning med potentiale for at understøtte udvikling inden for sundhed eller bæredygtighed.

Uddannelse, formidling og innovation
Fonden vil støtte den naturvidenska­belig almendannelse og styrke kompetencer og engagement inden for naturvidenskab og teknologi blandt børn og unge og i befolkningen generelt. Inden for innovation vil fonden fremme biovidenska­belige økosystemer, der omsætter videnskabelige opdagelser til produkter og løsninger og driver vækst til gavn for mennesker.

Sociale, humanitære og udviklingsindsatser
Fonden vil medvirke til at forbedre livskvalitet og livsmuligheder for udsatte børn og unge gennem ud­dannelse, udvikling af kompetencer samt andre indsatser. På det humanitære område vil fonden desuden støtte sundhedsindsatser rettet mod udsatte børn og unge samt akutte humanitære indsatser.

Til gavn for mennesker og samfundet
– læs interview med Sten Scheibye og Lars Rebien Sørensen og mere om fondens uddelingskategorier her.

YDERLIGERE INFORMATION

Christian Mostrup Scheel, presseansvarlig, tlf.: 3067 4805, [email protected]