Ansøg om midler

Novo Nordisk Fondens indsats mod COVID-19 i 2020

I 2020 afsatte Novo Nordisk Fonden i alt 460 mio. kr. til initiativer, der kan afbøde konsekvenserne af COVID-19 både nationalt og internationalt. Ny folder giver et overblik over de ekstraordinære bevillinger.

I 2020 har Novo Nordisk Fonden støttet en række initiativer med det formål at bidrage til at afbøde konsekvenserne af coronapandemien. Indtil videre har fonden afsat 460 mio. kr. til afsluttede, igangværende og kommende COVID-19-relaterede projekter inden for forskning, uddannelse, behandling og diagnostik samt sociale og humanitære indsatser.

Bevillingerne til de COVID-19-relaterede projekter er givet som et supplement til fondens sædvanlige og allerede planlagte uddelingsaktiviteter. For at give et overblik over de ekstraordinære COVID-19-aktiviteter har fonden lavet en folder, der giver eksempler på de projekter, der er blevet støttet gennem året.

Den største bevilling, fonden gav i 2020, var til etableringen af TestCenter Danmark, som er forankret på Statens Serum Institut. Bevillingen på 250 mio. kr. har bidraget til at skaffe nødvendige testmaskiner, reagenser og udstyr, der har gjort det muligt at udføre mange tusinde test for COVID-19 hver dag.

Blandt de støttede forskningsprojekter er et forsøg, som skal undersøge, om inflammations-dæmpende behandling med binyrebarkhormon kan hjælpe patienter med COVID-19. Fonden har bevilget 5 mio. kr. til projektet, der udføres på Rigshospitalet.

Blandt de sociale indsatser, som fonden har støttet, er oprettelse af akutte overnatningsmulig-heder i forskellige kommuner med det formål at mindske risikoen for, at udsatte borgere smittes med COVID-19 og støtte udsatte borgere, som er ramt af restriktioner på herberger og øvrige sociale tilbud. Fonden har bevilget i alt 7 mio. kr. til fire projekter målrettet udsatte borgere i Odense, Slagelse, København og Aarhus.

Blandt de humanitære indsatser støttet af fonden er et projekt, der sikrer hjælp til COVID-19-sikre fødsler i Myanmar,  hvor COVID-19 har forårsaget store udfordringer i sundhedssektoren. Det forventes, at flere end 15.000 gravide og børn vil drage fordel af Maternity Foundations projekt, som fonden har støttet med 966.877 kr.

Læs mere om de coronarelaterede projekter, som Novo Nordisk Fonden har støttet i 2020, i folderen ”Indsatsen mod COVID-19 i 2020”, som du kan downloade her.

Yderligere information

Sabina Askholm Larsen, Communications Partner, tlf.: 2367 3226, [email protected]