Ansøg om midler

Novo Nordisk Fondens Pris til Naturfagsundervisere på Læreruddannelsen uddelt for første gang

Lektor Thomas Dyreborg Andersen fra Københavns Professionshøjskole modtager Novo Nordisk Fondens Pris til Naturfagsundervisere på Læreruddannelsen, der i 2018 uddeles for første gang. Med prisen følger 250.000 kr.

Bag enhver dygtig underviser står en lærer, der har gjort et ekstraordinært godt stykke arbejde. Det gør der også bag vinderen af Novo Nordisk Fondens Pris til Naturfagsundervisere på Læreruddannelsen 2018.

Vinderen er lektor Thomas Dyreborg Andersen fra Institut for Læreruddannelse på Københavns Professionshøjskole.

”Jeg havde selv en fysik og kemilærer i 7. klasse, som virkelig kunne noget. Det er den klassiske historie om, at hvis man har haft en god lærer, så smitter det af,” siger Thomas Dyreborg Andersen.

Nu hædres han for gøre en særlig indsats med at uddanne og kvalificere landets naturfaglige grundskolelærere. Med prisen følger 250.000 kr., hvor 50.000 kr. er en personlig pris, og 200.000 kr. går til professionshøjskolen til investering i naturfaglig undervisning.

Thomas Dyreborg Andersen er underviser i fysik/kemi og natur/teknologi på Københavns Professionshøjskole, hvor han skaber dygtige, nysgerrige og begejstrede lærere. Som underviser kan han få tid og sted til at forsvinde ved hjælp af solide og fængende faglige fortællinger, der vækker ægte nysgerrighed og begejstring hos de studerende. Svært stof forklares med gode eksempler, og de studerende inddrages konstant og reelt i undervisningen.

Nye medier og naturfagsfestival

Thomas Dyreborg Andersen er projektleder for udviklingen af den naturfagsdidaktiske metode Flipped Learning, der tager nye medier i brug i undervisningen. I praksis forbereder eleverne sig ved at se video og svare på spørgsmål online, hvorefter de er bedre beredt på den eksperimentelle del i undervisningstiden. Metoden implementeres aktuelt i et projekt med deltagelse af mere end 3000 elever samt i science center-sammenhæng på Experimentarium. Projektet følges af forskning for at undersøge, om metoden kan baseres på evidens.

I en årrække har Thomas Dyreborg Andersen desuden stået i spidsen for naturfagsfestivalen ”Science på Frederiksberg”, der er vokset til at være en årlig begivenhed, hvor 4.000 skoleelever får naturfaglig inspiration. Ved samme lejlighed får de lærerstuderende mulighed for at afprøve deres færdigheder i praksis, når eleverne myldrer til aktiviteter i festivalstande.

Med prisen ønsker Novo Nordisk Fonden at hædre Thomas Dyreborg Andersen for hans utrættelige indsats med at skabe motivation og læring i naturfagene blandt de studerende på Københavns Professionshøjskole og blandt grundskolens lærere og elever.

Naturfag i dannelsesperspektiv

”Jeg er glad, ydmyg og stolt over at være den første modtager af prisen. Jeg har jo arbejdet sammen med mange andre for at kunne lykkes. For mig er det et privilegium i det daglige at møde dygtige lærerstuderende, der har foretaget et tilvalg af fysik og kemi som undervisningsfag. Vi mangler naturfagsundervisere i grundskolen, og jeg håber at være med til at vise, at naturfag er spændende, også set i et dannelsesperspektiv. Det, der driver mig, er, at jeg kan være med til at præge, at unge mennesker dannes og uddannes til at tage aktivt stilling og handle i et demokrati, når de for eksempel møder benægtere af menneskeskabte klimaforandringer og ’fake news’.”

Rektor på Københavns Professionshøjskole, Stefan Hermann, siger:

”Jeg er stolt og glad for, at en underviser fra Københavns Professionshøjskole er den første modtager af Novo Nordisk Fondens Pris til Naturfagsundervisere på Læreruddannelsen. Det er vigtigt, at vi får udvidet fokus på naturfagene på læreruddannelsen og dermed løftet naturfagene i skolen. Det kan denne pris være med til at understøtte. Jeg tror, at en generel øget opmærksomhed på naturfagene på læreruddannelsen både kan hjælpe til at tiltrække en ny slags studerende og kan styrke de naturfagsstuderende, vi har i dag.”

OM NOVO NORDISK FONDENS PRIS TIL NATURFAGSUNDERVISERE PÅ LÆRERUDDANNELSEN

Novo Nordisk Fondens Pris til Naturfagsundervisere på Læreruddannelsen er målrettet engagerede og dygtige undervisere på læreruddannelsen, der underviser i undervisningsfagene natur/teknologi, fysik/kemi, biologi, geografi og matematik. Prisen har til formål at anerkende og synliggøre en særlig indsats med at uddanne og kvalificere landets fremtidige naturfaglige grundskolelærere.

Novo Nordisk Fondens Pris til Naturfagsundervisere på Læreruddannelsen uddeles årligt. Hver pris består af en sum på 250.000 kr., hvor 50.000 kr. er en personlig pris og 200.000 kr. går til professionshøjskolen. Andelen, som tilfalder professionshøjskolen, skal anvendes til udvikling af den naturfaglige undervisning (fx indkøb af eksperimentelt udstyr, opgradering af lokaler/inventar eller udviklingsprojekter).

Prisen uddeles til en underviser efter indstilling fra dennes rektor eller dekan. Læs mere om prisen her.

YDERLIGERE INFORMATION

Lektor Thomas Dyreborg Andersen, Københavns Professionshøjskole,
tlf. 5163 2648, [email protected],

Christian Mostrup Scheel, presseansvarlig, Novo Nordisk Fonden,
tlf.: 3067 4805, [email protected].