Ansøg om midler

Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research Forlænges Og Styrkes

Novo Nordisk Fondens bestyrelse har besluttet at tildele en merbevilling på DKK 180 millioner til Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research ved Københavns Universitet.

Novo Nordisk Fondens bestyrelse har besluttet at tildele en merbevilling på DKK 180 millioner til Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research ved Københavns Universitet.

Midlerne bevilges over fem år til universitetet til forlængelse og styrkelse af centrets aktiviteter til og med 2019. Bevillingen skal bl.a. medvirke til at bevare centrets teknologiske førerposition samt fremme videnskabelige samarbejdsprojekter – både internt i centret samt med nationale og internationale partnere, herunder universiteter, hospitaler og erhvervslivet.

Bevillingen tildeles på baggrund af en evaluering af centrets ansøgning foretaget af en gruppe af internationale, uafhængige eksperter.

I evalueringen skriver eksperterne bl.a., at centret har været ”en enestående succes i sin korte levetid”, at det drives af forskere i ”verdensklasse”, og at det er på vej til at etablere sig som en ”internationalt førende institution inden for proteinforskning.

Birgitte Nauntofte, administrerende direktør for Novo Nordisk Fonden, siger:

”Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research har under professor Jiri Lukas’ dygtige ledelse hastigt udviklet sig til et forskningscenter i verdensklasse. Centret har med sin imponerende produktivitet, excellente forskningsresultater og ambitiøse vision for fremtiden stærke forudsætninger for fremadrettet at bevare og udbygge sin førerposition inden for proteinforskning og uddannelse. Derved medvirker centret til at gøre Københavnsregionen til et internationalt fyrtårn inden for biovidenskab.”

Ralf Hemmingsen, rektor ved Københavns Universitet, siger:

“Novo Nordisk Fondens langsigtet støtte til proteinforskning har skabt en positiv spiral, hvor Københavns Universitet har været i stand til at manifestere sig blandt den internationale elite og har formået at tiltrække en lang række topforskere og nye talenter. Denne internationalisering giver enorm inspiration og er af stor værdi for universitetet, det kliniske område, erhvervsmiljøet samt hele regionen.”

Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research blev etableret på baggrund af en bevilling på DKK 600 millioner over ti år fra Novo Nordisk Fonden i 2007. Centret åbnede i 2009 og har i dag 140 ansatte. Centrets vision er at være verdens førende center inden for integrative proteinteknologier og deres anvendelse samt at øge forståelsen for de biologiske processer, der ligger bag sundhed og sygdom.

Centret er en del af Novo Nordisk Fondens klynge af forskningscentre, der omfatter yderligere to centre ved Københavns Universitet, et center ved DTU samt en national biobank ved Statens Serum Institut. Formålet med etableringen af centrene er at udvikle og styrke regionens videnskabelige kompetencer, tiltrække og fastholde førende forskere, etablere nationale og international samarbejder, uddanne den næste generation af talenter, opnå forskningsresultater i verdensklasse samt tilskynde til samarbejde med industrien.