Ansøg om midler

Nu kan du indstille din kandidat til Novo Nordisk Fondens Naturvidenskabelige Gymnasielærerpris 2022

Novo Nordisk Fonden har åbnet for nomineringer til fondens pris målrettet gymnasielærere inden for de naturvidenskabelige fag. Prisen er på 250.000 kr.

Novo Nordisk Fonden har siden 2014 uddelt fondens naturvidenskab gymnasielærerpris, der har til formål at anerkende og synliggøre de mange dygtige lærere, der gør en særlig indsats inden for naturvidenskabelig undervisning på ungdomsuddannelserne.

Der uddeles årligt to priser – en øst og en vest for Storebælt – og det seneste års modtagere af prisen står bag en række fremragende initiativer.

Lærer Nils Galsøe (foto) fra Frederikshavn Gymnasium, der modtog prisen vest for Storebælt i år, har således bl.a. arrangeret kemishow på Frederikshavn Bibliotek sammen med en kollega for at begejstre folkeskoleelever (og deres forældre) for kemiens verden. Han har også etableret et “raketværksted” efter skoletid for interesserede elever og udviklet gymnasiets “Young Scientists projekt”, der er et samarbejde mellem naturvidenskabelige 1.g.-klasser i Bremerhaven i Tyskland og Frederikshavn.

Ligeledes har lærerne Steen Kentved og Sami Pedersen fra Gefion Gymnasium, der modtog prisen øst for Storebælt i år, tænkt ud af boksen, så eleverne oplever meget andet end bøger i undervisningen. Lærerne har bl.a. arrangeret virksomhedsbesøg og etableret samarbejde med Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet. De har i samarbejde med vulkanolog Paul Martin Holm udviklet et kursustilbud, som omhandler radioaktiv datering af bjergarter. Her undervises eleverne af Paul Martin Holm samt geologistuderende, og kursustilbuddet er nu udbudt til samtlige landets gymnasier.

Indstil din kandidat til næste års pris
Novo Nordisk Fonden har nu åbnet for indstillinger af kandidater til 2022-udgaven af prisen, der er målrettet undervisere i fysik, kemi, biologi, naturgeografi, bioteknologi, geovidenskab, astronomi, teknologi, teknikfag og matematik på ungdomsuddannelserne.

Prisen er på 250.000 kr. – heraf er 50.000 en personlig hæderspris, mens 200.000 kr. er til skolen til udvikling af den naturvidenskabelige undervisning.

Sådan indstiller du en kandidat
Alle kan foreslå en lærer til prisen. Det sker ved at kontakte den pågældende lærers rektor eller gymnasiets bestyrelse, der formelt indstiller læreren via Novo Nordisk Fondens hjemmeside. Tildeling af priserne besluttes efter evaluering af en komite nedsat af Novo Nordisk Fonden.

Se film, læs mere om prisen og indstil en lærer her.

Der er deadline for indstillinger den 26. november 2021.

Yderligere information

Charlotte Drusebjerg, Grant Specialist, tlf.: 3527 6565, [email protected]
Christian Mostrup, pressechef, tlf.: 3067 4805, [email protected]