Ansøg om midler

Ny alliance skal skabe bæredygtige løsninger for udsatte befolkningsgrupper i Afrika

UNHCR/Samuel Otieno

En nyetableret alliance mellem Udenrigsministeriet, Lego Fonden, Grundfos Fonden og Novo Nordisk Fonden vil finde nye måder at sikre en koordineret indsats for at skabe inkluderende og varige løsninger i humanitære sammenhænge. Det første banebrydende partnerskab vil fokusere på inklusion af flygtninge i Kenya i tæt samarbejde med UNHCR, FN’s Flygtningeorganisation.

Når kriser vokser i både omfang og kompleksitet, er der behov for større samarbejde mellem offentlige og private aktører. Det er tankegangen bag den nye alliance mellem Udenrigsministeriet, Lego Fonden, Grundfos Fonden og Novo Nordisk Fonden.

Med udgangspunkt i deres respektive styrker og strategiske prioriteter vil ministeriet og fondene udnytte deres fælles ekspertise til at skabe innovative og bæredygtige initiativer i krydsfeltet mellem humanitær bistand, udvikling og fred. Fokus vil være på at forbedre forholdene inden for sundhed, uddannelse og vand.

Disse nøgleområder danner rammen om aktiviteter, hvor Lego-, Grundfos- og Novo Nordisk-fondene kan bringe deres respektive kernekompetencer i spil og skabe synergier i tæt samarbejde med regeringer, myndigheder, lokale partnere samt internationale organisationer.

”Ved at gå sammen og udforske nye måder at samarbejde på med flere partnere på tværs af offentlige og private sektorer kan vi kombinere vores styrker og skabe initiativer med stor og varig effekt. Det er afgørende, hvis vi skal forbedre udsigterne for nogle af verdens mest udsatte befolkningsgrupper, der lever i langvarige humanitære kriser,” siger professor Mads Krogsgaard Thomsen, administrerende direktør i Novo Nordisk Fonden.

Inklusion af flygtninge i Kenya

Det første banebrydende initiativ, der lanceres som led i partnerskabet, fokuserer på Turkana County i det nordlige Kenya, der er hjemsted for Kakuma-flygtningelejren og Kalobeyei-bosættelsen, der huser mere end 250.000 flygtninge. Ud fra et ønske om at levere langsigtede og varige løsninger frem for mere kortsigtet humanitær støtte er det initiativets mission at styrke situationen for flygtninge og værtssamfund ved at sikre adgang til inkluderende ydelser af bedre kvalitet inden for sundhed, uddannelse og vand. Derudover er ambitionen at forbedre flygtningenes og værtssamfundenes muligheder for at blive selvhjulpne.

”Sundhedsbehovene er store og voksende. Samtidig stiger forekomsten af ikke-smitsomme sygdomme, hvilket øger presset på sundhedssystemet. Ved at styrke kapaciteten og adgangen til integrerede sundhedsydelser af bedre kvalitet og introducere en mere holistisk tilgang til levering af ydelser ønsker vi at forbedre sundheden for både flygtninge og lokalsamfund,” siger professor Flemming Konradsen, SVP, Social & Humanitarian, Novo Nordisk Fonden.

Partnerskab med UNHCR

Novo Nordisk Fonden og Grundfos Fonden vil begge bidrage med knowhow og teknisk ekspertise inden for Turkana-initiativets sundhedsspor. UNHCR, FN’s Flygtningeorganisation, skal stå for at gennemføre de planlagte aktiviteter, som Novo Nordisk Fonden støtter med op til 50 millioner kroner over en treårig periode.

Det primære fokus for UNHCR i dette initiativ vil være at sikre adgang til forbedrede og inkluderende sundhedsydelser for flygtninge og lokalsamfund, herunder i forhold til ikke-smitsomme sygdomme. Dette vil blive opnået ved at opbygge kapaciteten blandt sundhedspersonalet og forbedre infrastrukturen i sundhedssektoren, herunder ved at integrere klinikker for ikke-smitsomme sygdomme i eksisterende faciliteter i den primære sundhedssektor og forbedre adgangen til grundlæggende vand-, sanitets- og hygiejne- og sundhedsydelser.

”Vi er utroligt glade for at kunne lancere dette innovative og brede partnerskab. Vi har brug for at inddrage alle aktører – også den private sektor – for at finde løsninger, der kan hjælpe mennesker, som er tvunget på flugt, samt de lande, der så generøst huser dem. Vi sætter stor pris på støtten fra Novo Nordisk Fonden og Grundfos Fonden, som vil give flygtninge nye muligheder og skabe en følelse af håb og tilhørsforhold,” siger Kelly T. Clements, FN’s vice-flygtningehøjkommissær.

Selvom det første initiativ i alliancen mellem Udenrigsministeriet og de tre fonde fokuserer på Kenya, er det ambitionen at undersøge muligheden for at anvende lignende tværsektorielle partnerskaber i andre lande, der også er ramt af langvarige humanitære kriser.

Klik her for at se UNHCR’s annoncering af partnerskabet.

 

Yderligere information

Pressehenvendelser

Nils Eskestad
Senior Corporate Writer, PhD
+45 30232904 [email protected]