Ansøg om midler

Ny finansieringsmodel skal tiltrække nye investorer til den humanitære sektor

Nyt internationalt ”betaling-for-resultater”-projekt sigter mod at skabe bæredygtige levevilkår for syriske flygtninge i Jordan samt at tiltrække nye typer investorer og finansielle kompetencer til den humanitære sektor.

Novo Nordisk Fonden uddeler en bevilling på 20 mio. kr. for at støtte et innovativt nyt projekt, der sigter mod at skabe bæredygtige levevilkår for syriske flygtninge i Jordan.

Projektet vil yde støtte til mere end 4.300 flygtninge og konfliktramte befolkningsgrupper ved at tilbyde hjælp til opbygning af kompetencer, erhvervsrettet uddannelse, forretningsudvikling og mikrofinansiering, samt ved at give 3.400 opstartslån til udvikling og vækst i for af nye aktiviteter og små virksomheder i Jordan.

Projektet er en del af et development impact bond (udviklingsobligation), en ny og banebrydende tilgang til at finansiere udviklingsprojekter og det første af sin art i denne region. Udviklingsobligationer – eller resultatbaseret finansiering – kan finansiere udviklingsprogrammer med midler fra private investorer, som, hvis programmet lykkes, får et afkast, der betales af en tredjeparts donor eller regering. Udviklingsobligationer kan også tiltrække nye typer investorer og kompetencer til sektoren, som dermed kan være med til at styrke projekterne.

”På globalt plan er den humanitære sektor stærkt underfinansieret. Der er et stort behov for yderligere finansiering, som er mere effektiv og mere pålidelig. Ved at støtte dette projekt ønsker vi at bidrage til at tiltrække nye typer af investorer og finansielle kompetencer til sektoren. Det vil udfordre vanetænkningen, styrke innovationen og i sidste ende bidrage til at udvikle stærkere projekter,” siger Mette Ide Davidsen, Interim Head of Department, Social & Humanitarian, Novo Nordisk Fonden.

En anden tilgang
I forbindelse med dette projekt indgår Novo Nordisk Fonden i et partnerskab med IKEA Foundation og norske Norad – Direktoratet for Utviklingssamarbeid, som resultatfinansierer projektet, mens U.S. International Development Finance Corporation (DFC) og Ferd, et familieejet norsk investeringsselskab, har lovet at investere i alt 88 mio. kr. (USD 14 mio.) i projektet, som vil blive realiseret af Near East Foundation – en international NGO.

Development impact bonds adskiller sig fra mere traditionelle udviklingsprojekter ved at fokusere på at opnå sociale resultater frem for at fokusere på selve de aktiviteter, der kræves for at nå disse resultater.

I det nye projekt i Jordan kan investorerne få et afkast på op til 5,1% af deres investering, hvis projektmålene nås. Dette beløb dækkes ind af donorerne bag projektet. Omvendt kan investorerne risikere at miste op til 20% af deres investering, hvis projektet ikke når sine mål. De resterende 80% dækkes af donorerne.

Projektmålene aftales i begyndelsen af projektet og bliver verificeret af en uafhængig instans. Mulige projektmål kunne være antallet af involverede personer eller antallet af levedygtige virksomheder, der bliver skabt.

”Betaling-for-resultater”-tilgangen med forhåndskapital fra investorerne giver også Near East Foundation mulighed for løbende at revurdere projektet og være innovativ og derved maksimere projektresultaterne. Denne tilgang er kun blevet endnu mere relevant i lyset af COVID-19-pandemien.

”Med et større fokus på resultater i stedet for input kan udviklingsobligationer give plads til mere innovation, lokal problemløsning og tilpasning end traditionelle projekter. Ved at støtte dette projekt håber vi at kunne bidrage til, at de syriske flygtninge i Jordan i væsentlig højere grad bliver styrket socialt og økonomisk og bliver inkluderet i lokalsamfundet, så deres livskvalitet og fremtidsudsigter forbedres,” siger Mette Ide Davidsen.

Konflikten i Syrien har drevet 6,6 mio. mennesker på flugt fra landet, og 80% af dem har bosat sig i nabolandene. Ifølge den jordanske regering er Jordan i øjeblikket vært for 1,3 mio. syriske flygtninge.

Læs mere om projektet (på engelsk) hér: http://www.RefugeeImpactBond.org

Yderligere information

Christian Mostrup, Senior Programme Lead, Novo Nordisk Fonden, +45 3067 4805, [email protected]