Ansøg om midler

Ny Formand for Udvalgene for Kunsthistorisk Forskning Og Kunststipendier

Jacob Wamberg afløser ved årsskiftet Peter Nørgaard Larsen som formand for udvalgene for kunsthistorisk forskning og kunststipendier.

Jacob Wamberg, professor, dr.phil., mag.art., Aarhus Universitet, er valgt som ny formand for Novo Nordisk Fondens Udvalg for Kunsthistorisk Forskning samt for Bedømmelsesudvalget for Mads Øvlisen kunststipendier.

Jacob Wambergs formandskab træder i kraft 1. januar 2016.

Jacob Wamberg har været medlem af begge udvalg siden 1. januar 2012. Som formand afløser han Peter Nørgaard Larsen, samlings- og forskningschef ved Statens Museum for Kunst, der udtræder af begge udvalg den 31. december 2015.

”De to udvalg har betydet meget for kunstforskningen i Danmark. Det ene ikke mindst ved at støtte et nyt og eksperimenterende felt: praksisbaseret forskning i kunst og kuratering. Jeg er beæret over udnævnelsen og ser frem til at videreføre Novo Nordisk Fondens gode ambitioner,” siger Jacob Wamberg.

Samtidig med Peter Nørgaard Larsen udtræder også Bodil Marie Stavning Thomsen, lektor, Institut for Æstetik og Kommunikation, Aarhus Universitet, af begge udvalg den 31. december 2015. De afløses af Maria Fabricius Hansen, lektor, dr.phil., Københavns Universitet og Marianne Torp, førsteinspektør og seniorforsker, Statens Museum for Kunst.

DE TO UDVALG

Udvalg for Kunsthistorisk Forskning støtter projekter inden for kunsthistorisk forskning samt projekter, der kan bidrage til at udvikle kunsthistorisk forskning fortrinsvis i Danmark. Udvalget blev oprettet i år 2000 og består af en formand og tre øvrige medlemmer.

Bedømmelsesudvalget for Mads Øvlisen kunststipendier uddeler ph.d.- og postdoc-stipendier til forskning inden for kunsthistorie, kunst og kuratering til forskere tilknyttet et dansk universitet. Udvalget blev oprettet i 2006 og består af medlemmerne for Udvalg for Kunsthistorisk Forskning samt Mads Øvlisen.

Læs mere om de to udvalg samt Novo Nordisk Fondens øvrige videnskabelige udvalg og komiteer her.