Ansøg om midler

Ny Gymnasielærerpris Uddelt for Første Gang

DANSK BIOTEK og Novo Nordisk Fonden lancerer ny pris til gymnasielærere, der har ydet en ekstraordinær indsats inden for den biologiske naturvidenskabelige undervisning. De første to modtagere er netop fundet.

Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium, og Frank Grønlund Jørgensen, Tørring Gymnasium, er valgt som de første modtagere af ”Novo Nordisk Fondens Gymnasielærerpris” – en ny pris på DKK 50.000 målrettet gymnasielærere som underviser i biologi, kemi og bioteknologi.

Prisen har til formål at sætte fokus på det høje faglige niveau i den biologiske naturvidenskabelige undervisning i gymnasierne samt at anerkende de gymnasielærere, som har ydet et markant bidrag til den biologiske naturvidenskabelige undervisning.

Der uddeles årligt to priser; en øst for Storebælt og vest for Storebælt. Prismodtagerne udvælges af et bedømmelsesudvalg nedsat af DANSK BIOTEK (Foreningen af Bioteknologiske industrier i Danmark) på baggrund af indstillinger fra landets gymnasierektorer. Pengebeløbet er doneret af Novo Nordisk Fonden og går til prismodtagerne personligt.

Birgit Sandermann Justesen og Frank Grønlund Jørgensen modtager prisen for deres engagerede indsats for at sætte bioteknologi på dagsordenen. De er begge engagerede formidlere, fantastiske repræsentanter for faget og gode rollemodeller.

Birgitte Nauntofte, direktør for Novo Nordisk Fonden, siger:

– Forskning inden for biomedicin og bioteknologi er vigtige områder for Danmarks fremtid. Novo Nordisk Fonden ønsker at medvirke til, at interessen for faget stimuleres og øges blandt børn og unge. De er morgendagens forskere og berigere af både dansk forskning og erhvervsliv. Med prisen ønsker vi at påskønne de gymnasielærere, der gør en ekstraordinær indsats for at motivere de unges interesse inden for det biologiske naturvidenskabelige område.

Martin Bonde, formand for DANSK BIOTEK og prisbedømmelsesudvalget, siger:

– I DANSK BIOTEK er vi overbevist om, at evnen til at formidle bioteknologi på en vedkommende og nærværende måde er helt afgørende. Det gælder i forhold til interessenter i vore virksomheder, det gælder i forhold til vore politikere, og det gælder måske endda i særlig høj grad i forhold til den næste generation. Vi er derfor meget begejstrede for den ihærdige indsats, som de to prismodtagere hver dag udfører.

Prisoverrækkelsen finder sted 6. maj ved årsmødet i DANSK BIOTEK.

OM PRISVINDERNE

Birgit Sandermann Justesen, 60 år.
Underviser i biologi og bioteknologi på Nærum Gymnasium.
Uddrag af udvalgets begrundelse: Birgit Sandermann Justesen har bl.a. siden 1980erne spillet en stor rolle i IMMUNOLOGI-gruppen, der sammen bioteknologi-gruppen udgav de første bøger, der var målerettet forsøg, som måtte laves på landets gymnasier, og sammenlagt har de undervist mere end halvdelen af landets gymnasielærere i eksperimentel bioteknologi. Hun har i høj grad bidraget til, at bioteknologi er på dagsordenen i gymnasieundervisningen i Danmark.

Frank Grønlund Jørgensen, 35 år.
Underviser i biologi og fysisk på Tørring Gymnasium.
Uddrag af udvalgets begrundelse: Frank Grønlund Jørgensen er bl.a. lærebogsforfatter, leder af efteruddannelseskurser og ansvarlig for talentudviklingsprojektet ”Fra gymnasieelev til forsker” støttet af Ministeriet for børn og unge. Han er desuden en af fire ansvarlige for et forsknings- og undervisningsprojekt om danskernes genetiske historie, www.hvorkommerdufra.dk, hvor flere end 1.000 gymnasieelever deltager.

OM PRISEN:

Novo Nordisk Fondens Gymnasielærerpris er indstiftet af Dansk Biotek og Novo Nordisk Fonden. Indstilling af kandidater til prisen foretages af landets gymnasierektorer. Blandt de indstillede udvælges prisvinderne af et særligt bedømmelsesudvalg nedsat af Dansk Biotek.

Bedømmelsesudvalget består af:

Formand: Martin Bonde, CEO, Epitherapeutics, og formand for DANSK BIOTEK
Povl Krogsgaard-Larsen, professor, ph.d., Dr.pharm., Det Sundhedsvidenskabelige Faktultet, Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi, Københavns Universitet
Rektor Jannik Johansen, Frederiksberg Gymnasium
Søren Møller, Managing Investment Director, Novo Seeds.

Der uddeles årligt to priser på hver DKK 50.000 i forbindelse med årsmødet i DANSK BIOTEK.