Ansøg om midler

Ny indsats skal få unge med symptomer på angst eller depression i uddannelse eller job

Alt for mange unge står uden for uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet. En del har tegn på angst eller depression, men har ikke en diagnose og modtager derfor sjældent professionel hjælp. Projektet Reconnect tilbyder de unge en kommunal indsats, der skal hjælpe dem tilbage i uddannelse eller job.

Hver sjette unge dansker mellem 15 og 29 år (186.000 personer) er hverken i uddannelse eller arbejde og står dermed uden for nogle af samfundets vigtigste fællesskaber. For den enkelte unge betyder det, at der er forhøjet risiko for arbejdsløshed, social eksklusion og nedsat livskvalitet. For samfundet betyder det øgede udgifter til overførselsindkomster, sygdomsbehandling og socialsager.

Novo Nordisk Fonden har bevilget knap 20 mio. kr. over en femårig periode til projektet Reconnect, der skal afprøve og evaluere en kombineret uddannelses-, beskæftigelses- og psykoterapeutisk indsats målrettet unge med tegn på angst og depression. Lektor på Københavns Professionshøjskole og projektleder for ’Reconnect’, Inge Storgaard Bonfils, siger:

”Vi ved fra forskningen, at op mod seks ud af ti af de unge, der dropper ud af uddannelse eller arbejde, har mentale helbredsproblemer. En del af disse unge er ikke decideret diagnosticeret med en psykisk lidelse og er derfor ikke i behandling. Det er vigtigt med en tidlig forbyggende indsats målrettet de unges mistrivsel sideløbende med uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen i kommunerne”.

Pr. 1. august træder en ny lovgivning i kraft, hvor kommunerne skal sikre en sammenhængende ungeindsats, som koordinerer indsatsen på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen. Det skaber en åbning for kommunerne til at arbejde med nye metoder, hvor disse indsatser integreres.

Indsats bliver individuelt tilpasset

Indsatsen tager afsæt i en evidensbaseret beskæftigelsesmetode kaldet ’Individuel planlagt job med støtte’ (IPS), som traditionelt retter sig mod voksne med svære psykiske lidelser, og som har vist gode resultater.

I projektet tilpasses IPS-metoden til målgruppen, unge 15-24-årige med tegn på angst og/eller depression, som står uden for uddannelse og beskæftigelse, forklarer Inge Storgaard Bonfils:

”De unge bliver tilbudt en screening for angst eller depression i de tre deltagende kommuner, hvis der er en begrundet mistanke om mistrivsel. Hvis den unge har symptomer ”af varierende grad” tilbydes de at deltage i Reconnect-projektet, hvor de modtager en tilpasset IPS-uddannelses- og beskæftigelsesindsats kombineret med en kommunal psykoterapeutisk indsats individuelt eller i gruppe. Den psykoterapeutiske del af indsatsen tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for børn og unge med angst og/eller depression.”

Hanna Line Jakobsen, chef for Novo Nordisk Fondens bevillinger til sociale og humanitære formål, siger:

”Med støtten til Reconnect ønsker Novo Nordisk Fonden at bidrage til at forbedre udsatte unges livskvalitet og livsmuligheder. Projektet vil skabe vigtig forskningsbaseret viden, der kan anvise nye veje til at sikre en større tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet for den enkelte unge.”

Københavns Professionshøjskole gennemfører en procesevaluering, en deltagerevaluering i samarbejde med Aalborg Universitet (AAU) og en effektevaluering og en økonomisk evaluering af Reconnect-modellen i samarbejde med Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE).

Projektet er forankret hos Institut for Socialrådgiveruddannelse på Københavns Professionshøjskole og gennemføres i samarbejde med Rødovre Kommune, Bornholms Regionskommune, Københavns Kommune, Aalborg Universitet og Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE).

Kontakt

Inge Storgaard Bonfils, lektor, projektleder ’Reconnect’, Institut for Socialrådgiveruddannelse, Københavns Professionshøjskole
Tlf. 5138 0476
[email protected]

Julia Salado-Rasmussen, adjunkt, Institut for Socialrådgiveruddannelse, Københavns Professionshøjskole
Tlf. 5138 0265
[email protected]

Pressekontakt

Katja Bender Sebbelov, journalist, Københavns Professionshøjskole
Tlf. 4189 7065
[email protected]

Christian Mostrup Scheel, presseansvarlig, Novo Nordisk Fonden
Tlf. 3067 4805
[email protected]