Ansøg om midler

Ny Naturfagslærerpris Uddelt for Første Gang

'- Det er utrolig vigtigt, at vi i Danmark har og sætter pris på dygtige naturfagslærere. Lærerne er en meget vigtig inspiration for at sikre, at børn og unge får en positiv tilgang til videnskab og forskning. Det er med til at opdyrke og pleje talentmassen inden for naturvidenskab, sundhedsvidenskab og teknologi, siger Birgitte Nauntofte, direktør for Novo Nordisk Fonden

Annelise Kjær fra Ådalskolen i Esbjerg, og Tommy Rasmussen fra Trekronerskolen i Roskilde, er valgt som de første modtagere af ”Novo Nordisk Fondens Naturfagslærerpris” – en ny pris på DKK 250.000 kr. målrettet lærere i grundskolen, som underviser i natur/teknologi, geografi, biologi, fysik/kemi og matematik. Prisen har til formål at anerkende og synliggøre en ekstraordinær indsats inden for naturvidenskabelig undervisning på grundskoleniveau i Danmark.

Naturfagslærerprisen som uddeles årligt, er delt i to priser; en til en grundskolelærer øst for Storebælt og en til en grundskolelærer vest for Storebælt. Hver pris består af en sum på DKK 250.000 bestående af en personlig hæderspris på DKK 50.000 og DKK 200.000 til skolen. Andelen, som tilfalder skolen, skal anvendes til udvikling af den naturfaglige undervisning (fx indkøb af nyt undervisningsmateriale eller opgradering af lokaler/inventar til naturfagsundervisning).

Prisen blev uddelt af et bedømmelsesudvalg nedsat i regi af Danish Science Factoruy og Novo Nordisk Fonden. Om Annelise Kjær, der underviser i Natur & Teknik skrev udvalget. ”Det er exceptionelt, at en natur/teknologi lærer formår at skabe så meget synlighed for naturfagene. Det gælder både indsatsen på skolen og for lokalsamfundet.” Om den anden prismodtager Tommy Rasmusen skriver komiteen: ”Tommy Rasmussen har et imponerende aktivitetsniveau, som skaber gejst og engagement hos eleverne, og han forstår at skabe en bred og synlig naturfaglig kultur på skolen.”

Birgitte Nauntofte, direktør for Novo Nordisk Fonden, siger:

–  Det er utrolig vigtigt, at vi i Danmark har og sætter pris på dygtige naturfagslærere. Lærerne er en meget vigtig inspiration for at sikre, at børn og unge får en positiv tilgang til videnskab og forskning. Det er med til at opdyrke og pleje talentmassen inden for naturvidenskab, sundhedsvidenskab og teknologi. I sidste ende vil det bidrage til Danmarks fremtidige vækst og konkurrenceevne. Med prisen ønsker vi at påskønne de grundskolelærere, der gør en ekstraordinær indsats for at motivere de unges interesse inden for det naturvidenskabelige område.

Prisen uddeles i forbindelse med finalen i Unge Forskere, som afholdes d. 28. april 2015

Om prismodtagerne

Annelise Kjær underviser i natur/teknologi på Ådalskolen, hvor hun har gjort en ekstraordinær undervisningsindsats, der løfter elevernes motivation for naturfag og synliggør faget. Annelise Kjær inspirerer eleverne til at fortsætte de naturvidenskabelige diskussioner med deres forældre derhjemme og har fokus på børnenes bagland, når både forældre og bedsteforældre bliver inviteret til elevernes udstillinger på skolen om natur/teknologi. Et eksempel på Annelise Kjærs særlige indsats er skolens ”Science-club” for elever i 4., 5. og 6. klasserne for de særligt interesserede elever.

Tommy Rasmussen er naturfagslærer på Trekronerskolen i Roskilde, hvor han har gjort en ekstraordinær undervisningsindsats med fokus på elevernes formidling af naturfaglig viden med udgangspunkt i anvendelsesorienterede problemstillinger. Tommy Ramussen belønnes for sin evne til at skabe kontakter til andre skoler og gymnasier, hvor der er fokus på erfaringsudveksling. Han er samtidig tovholder for en lang række naturfaglige aktiviteter. Naturfagene bruges som middel til at eleverne får kontakt til deres omverden, og Tommy Rasmussen inddrager et bredt spektrum af samarbejdspartnere i undervisningen.

Om prisen:

Novo Nordisk Fondens Naturfagslærerpris er målrettet lærere i grundskolen, som underviser i natur/teknik, geografi, biologi, fysik/kemi og matematik.

Naturfagslærerprisen uddeles første gang i 2015 og herefter årligt til to grundskolelærere henholdsvis øst og vest for Storebælt. Hver pris består af DKK 250.000 fordelt på henholdsvis en personlig hæderspris på DKK 50.000 og DKK 200.000 til skolen.

Prisen uddeles til en grundskolelærer efter indstilling, og alle elever, forældre, kollegaer og skoleledere tilknyttet den pågældende skole kan komme med forslag. Indstillingen skal dog foregå via den pågældende skoles egen skoleleder. Indstillingen af årets Naturfagslærer foregå via den pågældendes skoleleder ved indsendelse af skema til Novo Nordisk Fonden. Bedømmelsesudvalget vælger herefter årets naturfagslærer på baggrund af indstillede kandidater. Udvalget består af:

  • Direktør Mikkel Bohm, Danish Science Factory (formand)
  • Lektor og viceinstitutleder Jan Sølberg, Institut for Naturfagenes Didaktik, København Universitet
  • Professor Claus Michelsen, Syddansk Universitet
  • Lærer Finn Skaarup Jensen
  • Lektor Karen Vesterager, Metropol