Ansøg om midler

Ny pris går til forsker inden for patientcentreret diabetesforskning

Igennem 30 år har professor Thomas Piebers forskning fokuseret på at hjælpe folk med type-1 diabetes. Han modtager nu en nyetableret pris inden for præcisionsmedicin, der vil hjælpe ham til at tage det næste skridt mod at integrere sin banebrydende forskning i klinisk praksis.

Thomas Pieber, professor og leder af Klinische Abteilung für Endokrinologie und Diabetologie ved Medizinische Universität Graz, Østrig, modtager the European Foundation for the Study of Diabetes (EFSD) and Novo Nordisk Foundation Precision Diabetes Medicine Award.

Prisen er etableret i anledning af 100-året for opdagelsen af insulin og gives til ”fremragende forskere, hvis forskning har potentiale til at skabe innovation i forhold til behandlingen af mennesker med diabetes”.

Dette beskriver ret præcist Thomas Piebers forskning: Igennem 30 år har han i sin forskningskarriere fokuseret på at forbedre behandlingsmulighederne for folk med type-1 diabetes og på at finde måder at helbrede sygdommen.

Med prisen følger der 2 mio. kr. for vinderprojektet, som vil blive præsenteret ved Future of Precision Medicine Symposium i København den 22. og 23. november 2021.

Færre kateterskift for folk med insulinpumper
Thomas Piebers projekt beskæftiger sig med udviklingen af næste generation af præcisionsbehandlinger for type-1 diabetes.

For mange mennesker med type-1 diabetes er insulinpumpen en integreret del af deres dagligdag. Den styrer deres blodsukker ved at tilføre insulin – det hormon som hjælper med at transportere glukose fra blodet ind i kroppens celler.

Insulinpumpen er forbundet til kroppen ved hjælp af et kateter, og på de pumper, der benyttes i dag, skal kateteret skiftes hver 2.-3. dag, for at insulinen doseres korrekt. Især hos børn kan det være forbundet med smerte at skifte kateteret, og det er dyrt for sundhedssystemet såvel som samfundet.

Ved at måle vævets modstand ved insulinindsprøjtningen på injektionsstedet, har Thomas Pieber imidlertid allerede påvist, at udskiftningen af kateteret kan udskydes i syv dage eller mere.

Dette har Thomas Pieber allerede opnået patent på, og i projektet som han nu får en pris for, bygger han videre på opdagelsen gennem et klinisk forsøg, der skal teste en pumpe, hvori teknologien med at måle vævets modstand er integreret. Den nye pumpe måler ikke bare blodsukkeret og injicerer insulin, den måler samtidigt vævets modstand ved indsprøjtningen. På den måde kan pumpen fortælle brugeren, hvornår kateteret skal udskiftes, og dermed udskyde kateterskiftet med flere dage. For mennesker med type-1 diabetes kan dette være med til at reducere ubehaget og besværet ved kateterskift, mens det er med til at reducere omkostningerne for sundhedssystemet.

“Kateteret skal udskiftes, så man kan være sikker på, at man får den rette mængde insulin. I forsøget vil vi både måle vævets modstand over for og optagelse af insulin ved hjælp af mikrobiopsier samt avancerede teknikker, der måler på vævets proteinudtryk og andre parametre. Forsøget vil også give os større indsigt i, hvad der sker i vævet, når et kateter bør skiftes. Prisen er vigtig, fordi den gør det muligt for os at undersøge og validere, hvordan pumpen skal kalibreres fremover,” siger Thomas Pieber.

Mange forskningsartikler, men altid fokus på patienterne
Forskningsprojektet er blot det seneste i Thomas Piebers lange og succesrige karriere. Gennem sin forskning har Thomas Pieber udviklet og testet forskellige terapeutiske koncepter for mennesker med både type-1 og type-2 diabetes.

Ved siden af sit virke ved Medizinische Universität i Graz, er Thomas Pieber også leder af instituttet for Biomedicin og Sundhedsvidenskab ved Joanneum Research (ligeledes i Graz) samt stifter af CBmed, et kompetencecenter for forskning i biomarkører.

Selvom han har stået bag mere end 450 videnskabelige artikler og førende kliniske projekter, påpeger Thomas Pieber, at én af hans største resultater kom meget tidligt i hans karriere, da han var med til at implementere et moderne program for behandling af mennesker med type-1 diabetes i Østrigs sundhedssystem. Programmet blev efterfølgende implementeret af NHS i Storbritannien, hvilket har resulteret i en mere målrettet behandling for folk med type-1 diabetes i begge lande.

“Drivkraften for mig har altid været at forbedre forholdene for patienterne. Dette gælder både i forhold til udviklingen af nye typer medicin og til kliniske forsøg, der skal forbedre dagligdagen for mennesker, der bruger insulinpumpe, ” siger Thomas Pieber.

500.000 kr. til to projekter på andenpladsen
Ud over hovedprisen til Thomas Pieber vil to projekter, som kom ind på andenpladsen, hver modtage 500.000 kr.:

Caroline Bonner, Ph.d. og forskningsgruppeleder ved Institut Pasteur de Lille, Frankrig, for projektet Glucagon Secretion and Action in the Pathogenesis of Iatrogenic Hypoglycaemia in HNF1A-MODY.

HNF1A-MODY (Maturity-Onset-Diabetes-of-the-Young) er en form for diabetes karakteriseret ved mutationer i HNF1A, som medfører en langsomt fremadskridende lidelse, der resulterer i beta-celle-svigt og hyperglykæmi.

I projektet vil Caroline Bonner og hendes kolleger undersøge effekten af HNF1A-mangel på langerhanske øer og cellefunktioner i tarmen i forhold til glukosetransport og hormonsekretion. De vil også undersøge den kroniske effekt af behandling med sulfonylurinstoffer over for GLP1R agonister i langerhanske øer samt organoider i tarme med HNF1A-mangel. Professor Bonner har en forventning om, at resultaterne vil bidrage til udviklingen af større kliniske studier med henblik på at få identificeret de bedste behandlingsmuligheder for – de ofte unge – patienter.

Charlotte Ling, professor og forskningsgruppeleder ved Lund University Diabetes Centre, Sverige, er også udvalgt som prismodtager på andenpladsen. Hun modtager 500.000 kr. for projektet Epigenetic Biomarkers for Precision Medicine in Type 2 Diabetes.

Professor Ling har i sin tidligere forskning identificeret blodbaserede epigenetiske biomarkører, som kan skelne mellem de kandidater som reponderer og de som ikke responderer på præparatet metformin hos behandlingsnaive patienter med type-2 diabetes. Alternative præparater bør gives til patienter med type-2 diabetes, der ikke responderer på behandling med metformin.

I projektet vil Charlotte Ling videreudvikle sit epigenetiske værktøj, med henblik på at man kan tilbyde patienter med type-2 diabetes en optimal behandling med bedre kontrol af deres blodglukose.