Ansøg om midler

Ny teknologi skal bane vej for nye måder at producere kød og mælk

Nyt forskningsprojekt vil finde et bæredygtigt og etisk forsvarligt alternativ til det animalsk baserede vækstmedium, der bliver anvendt til at fremstille cellebaseret kød og mælk. Novo Nordisk Fonden støtter forskningen med 17,6 mio. kr.

Cellebaseret produktion af kød og mælk er kort fortalt en alternativ måde at producere animalske produkter, der ellers kommer fra produktionsdyr. Produkterne har potentiale til at bidrage til en bæredygtig fødevareproduktion, fordi de netop vil kræve markant færre produktionsdyr.

Kultiveringen af de celler, der skal bruges i produktionen, er imidlertid en dyr metode, som ikke er uden etiske problemstillinger. Cellerne placeres i et vækstmedium, der tilfører cellerne næring og får dem til at vokse. I dag indeholder dette medium kalveserum udvundet fra kalvefostre, såkaldt føtalt kalveserum. Dette er både et etisk og klimamæssigt problem, der kalder på en videnskabelig løsning.

Derfor vil et nyt forskningsprojekt arbejde målrettet på at finde et alternativ, så det ikke længere er nødvendigt at anvende kalveserum i processen. Projektet hedder Sustainable Production of Cultured Meat and Milk (SusCellFood) og formålet er at udvikle en billigere og etisk forsvarlig måde at producere cellebaseret kød og mælk.

”Det er et vigtigt forskningsprojekt, fordi vi skal udvikle et medie, der både er etisk acceptabelt for forbrugeren samtidigt med, at det er omkostningseffektivt, så det bliver billigere og dermed et reelt alternativ til føtalt kalveserum, som vi bruger i dag til at udvikle kultiveret kød og mælk,” fortæller lektor Jette Feveile Young fra Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet, der skal lede forskningsprojektet.

Kan understøtte fremtidig alternativ fødevareproduktion
I projektet vil forskerne udvikle teknologier, der gør det muligt at bruge næringsstoffer fra gær og alger, der i kombination med vækstfaktorer kan erstatte det føtale kalveserum. Det vil give en både billigere og mere klimavenlig kultiveringsmetode, som samtidig er etisk forsvarlig.

Hos Novo Nordisk Fonden er forventningen, at projektet kan være med til at understøtte opbygningen af et stærkt forskningsmiljø inden for en mulig fremtidig cellebaseret fødevareproduktion.

”Cellebaseret produktion af kød og mælk har potentiale til at understøtte en alternativ produktion af eksisterende fødevarer, men der er brug for teknologiske og videnskabelige fremskridt på området. Det er vores forventning, at arbejdet i SusCellFood vil bidrage til denne udvikling, og at resultaterne fra forskningen kan være endnu en bioteknologisk brik i arbejdet med den grønne omstilling af vores fødevareproduktion,” siger Claus Felby, Senior Vice President, Biotech, Novo Nordisk Fonden, som støtter projektet med 17,6 mio. kr.

Projektet varer fire år, og forskningen sker i samarbejde mellem blandt andet Aarhus Universitet og Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Desuden inddrages en række internationale forskere, som er eksperter i kultiveret fødevareproduktion.

Yderligere information

Sabina Askholm Larsen
Senior Communications Partner
+45 2367 3226 [email protected]