Ansøg om midler

Ny tilgang til sociale indsatser skal fremme lighed i sundhed blandt børn og unge

Sundhed skal indarbejdes bedre i sociale indsatser målrettet børn og unge. Derfor har Novo Nordisk Fonden afsat 20 mio. kr. til en ny støttemulighed, der skal fremme nye tilgange og samarbejder mellem den sociale sektor og sundhedssektoren.

Der er stor social ulighed i sundhed i Danmark. Børn fra mindre ressourcestærke familier er mindre fysisk aktive, spiser mindre sundt og har oftere overvægt.

I gennemsnit har 18 procent af danske børn overvægt, når de forlader grundskolen, og blandt udsatte og sårbare børn er tallet oppe på 33 procent. Konsekvenserne for de enkelte børn kan være alvorlige fysiske, psykiske og sociale problemer.

For at fremme lighed i sundhed blandt børn og unge i Danmark vil Novo Nordisk Fonden støtte innovative projekter af høj kvalitet, der sigter mod at integrere sundhedselementer i sociale indsatser i Danmark. Det sker gennem et nyt bevillingsprogram, der skal inspirere sociale organisationer til at prioritere og indarbejde f.eks. sunde madvaner eller bevægelse i sociale indsatser og strukturer målrettet børn og unge.

Skal gøre en konkret forskel for børn og unge

”Novo Nordisk Fonden ønsker at fremme sundhed blandt sårbare og udsatte børn og unge i Danmark ved at støtte nytænkende samarbejder på tværs af sektorer. Mange sociale organisationer er allerede i tæt kontakt med børn, som befinder sig i en udsat position. De har derfor en unik mulighed for også at gøre en forskel for sundheden for børn og unge samt stort kendskab til målgruppen. Når den viden kombineres med viden fra sundhedssektoren, kan det gøre en konkret forskel for de børn, der har størst behov for det,” siger Mette Ide Davidsen, Senior Programme Lead, Novo Nordisk Fonden.

I forbindelse med oprettelsen af det nye bevillingsprogram har fonden nedsat Komite for Sundhed Integreret i Sociale Indsatser, der skal vurdere de indsendte ansøgninger.

”Det er som regel de mest sårbare i vores samfund, som udfordres mest, når de skal navigere rundt mellem forskellige systemer og sektorer. Det er derfor afgørende, at vi som samfund bliver markant dygtigere til at lave helhedsorienterede, forebyggende sundhedsindsatser, der sætter de sårbare børn og unge i centrum – i stedet for at lade os styre af skillelinjerne mellem sektorer og andre organisatoriske grænser,” siger Louise Gade, Executive Vice President for HR, Salling Group, som er formand for komiteen.

”Vi skal blive bedre til at integrere sundhedsindsatser i sociale indsatser. Når det sker, øger vi sårbare børn og unges livsmestring både fysisk, mentalt, kognitivt og socialt, så de får de samme muligheder som alle andre børn,” uddyber hun.

De øvrige medlemmer af komiteen er Camilla Noelle Rathcke, formand for Lægeforeningen, og Karen Logo-Koefoed, centerchef for Børne- Ungerådgivningscentret, Høje Taastrup Kommune.

Hvem kan søge?

Der kan søges om bevillinger på mellem 1 og 5 mio. kr. til indsatser med en varighed på 1 til 5 år.

Hovedansøgeren skal være leder eller projektleder i en non-profit organisation i Danmark. Projekter, der oprettes i partnerskaber på tværs af den sociale sektor og sundhedssektoren, vil blive foretrukket.

Læs flere detaljer om bevillingsprogrammet og ansøgningsproceduren her.

Yderligere information

Sabina Askholm Larsen, Communications Partner, +45 2367 3226, [email protected]