Ansøg om midler

Nye Bevillinger Skal Fremme Unges Interesse I Naturvidenskab

Novo Nordisk Fonden har bevilget støtte til to projekter, der har til formål at fremme unges interesse, viden og opfindsomhed inden for naturvidenskab.

Fonden har bevilget DKK 9 millioner til etablering af et ScienceTalent Academy – et læringsforløb for naturvidenskabeligt talentfulde unge fra gymnasiale uddannelser i hele Danmark i perioden 2016-2020.

Gennem syv talentcamps med et højt fagligt ambitionsniveau og tæt virksomheds- og forskningssamarbejde samt praktikophold i udlandet skal de unge talenter have mulighed for at udvikle sig og udfolde deres potentiale. Forløbet skal gennemføres parallelt med gymnasiet og skal give talenterne de udfordringer, som mange af dem savner i hverdagen.

Det nye forløb skal inspirere og begejstre de unge talenter, og dermed give dem lyst til fortsat at dygtiggøre sig inden for naturvidenskab og til at gøre karriere inden for feltet. Endvidere skal læringsforløbet bidrage til at skabe yderligere sammenhæng og samarbejde i uddannelseskæden mellem gymnasium, universitet, forskere og erhvervsliv.

Bag projektet står organisationen ScienceTalenter, der holder til ved Mærsk Mc-Kinney Møllers Videncenter i Sorø. ScienceTalenter har med stor succes varetaget den nationale talentpleje i naturvidenskab for børn og unge i alderen 12-20 år siden 2010.

Novo Nordisk Fonden har desuden bevilget DKK 500.000 til forberedelse og afholdelse af den Europæiske Science-Olympiade (EUSO) i København i 2017.

EUSO er ligesom fagolympiaderne i biologi, fysik, kemi og matematik en konkurrence mellem de deltagende landes dygtigste elever. EUSO adskiller sig dog ved at være en flerfaglig holdkonkurrence, hvor deltagerne testes i deres viden og kompetencer inden for biologi, fysik og kemi. Konkurrencen er målrettet de yngste gymnasieelever – under 17 år – og har det klare formål at stimulere de unge tidligt i deres uddannelsesforløb til at fastholde interessen for de naturvidenskabelige fag.

EUSO har været afholdt siden 2005, og de fleste EU-lande er i dag repræsenteret i konkurrencen. EUSO 2017 afholdes 7.-14. maj og organiseres og gennemføres af EUSO Danmark i samarbejde med DTU, Københavns Universitet, Foreningen af Danske Biologer, foreningerne af lærere inden for matematik, fysik og kemi, Københavns Kommune samt Undervisningsministeriet. HKH Prins Joachim er protektor for EUSO 2017.

CITATER:

Nynne Afzelius, talentchef, ScienceTalenter, siger:

”ScienceTalenter ønsker gennem udviklingen af et nyt læringsforløb at styrke uddannelseskæden. Vi ønsker et aktivt samarbejde, hvor gymnasier, virksomheder, forskningscentre og universiteter er med til at inspirere og begejstre de unge talenter og dermed give dem lyst til forsat at dygtiggøre sig inden for naturvidenskab og gøre karriere med det formål at kunne gøre en forskel.”

Hans Marker, formand, EUSO 2017, siger:

”Unge har i dag en lang række uddannelsesmuligheder, og skal de vælge en karriere inden for naturvidenskab, er det vigtigt at stimulere og udbygge deres interesse for science-fagene. EUSO viser nye og spændende sider af de naturvidenskabelige fag, og vi ved fra tidligere deltagere i konkurrencen, at deltagelse i EUSO er en kæmpe faglig udvikling og social oplevelse for de unge.”

Birgitte Nauntofte, CEO, Novo Nordisk Fonden, siger:
”Såvel som at støtte forskning ønsker Novo Nordisk Fonden at støtte aktiviteter, der ligger tidligt i forskningens fødekæde. ScienceTalent Academy og EUSO 2017 er spændende initiativer, der begge bidrager til at fremme unges opfindsomhed, interesse og viden inden for videnskab og teknologi. Skal Danmark bevare sin styrkeposition inden for sundhedsvidenskab og naturvidenskab kræves, at flere talentfulde unge mennesker anspores til en karriere som forskere og nytænkere inden for videnskaben.

Læs mere om ScienceTalent Academy her.

Læs mere om EUSO 2017 her.

YDERLIGERE INFORMATION:

Mie Berggreen Høj, projektleder, ScienceTalenter, mie@sciencetalenter, tlf.: 4116 5400

Hans Marker, formand, EUSO 2017, [email protected]

Christian Mostrup Scheel, presseansvarlig, Novo Nordisk Fonden, tlf.: 30674805