Ansøg om midler

Nye bevillinger til de kommende stjerner inden for europæisk diabetesforskning

Der er gode nyheder for diabetesforskningen i Europa. Novo Nordisk Fonden og European Foundation for the Study of Diabetes (EFSD) vil over de næste fem år uddele midler til yderligere 20 forskere, der anses som “kommende stjerner”, så de kan udvikle viden, der kan føre til nye behandlinger, forebyggende tiltag og måske endda en kur mod denne kroniske sygdom.  Det er en forlængelse af et eksisterende program, der har vist sig meget succesrigt. 

EFSD’s/Novo Nordisk Fondens Future Leaders Awards blev etableret i 2018 og har siden bidraget til at styrke diabetesforskningen i Europa. Som tidligere vil der være 100 mio. kr. til rådighed fordelt på fire årlige priser på op til 5 mio. kr. hver over en periode på fem år. Ansøgere for 2024 opfordres til at indsende ansøgninger inden den 18. marts 2024. 

“Udvikling af nye behandlinger og forebyggende tiltag, der forbedrer livet for mennesker med diabetes, kræver et stærkt forskningsfelt, og det er kun muligt, hvis de bedste unge forskere får støtte tidligt i deres karriere,” siger Martin Ridderstråle, Senior Vice President og leder af Medical Science i Novo Nordisk Fonden.  

“Mange særligt lovende forskere forlader den akademiske verden eller kæmper sig igennem takket være kortsigtede bevillinger, der gør reel innovativ forskning meget vanskelig. Future Leaders Awards giver unge forskere en sjælden chance for at påtage sig et mere ambitiøst projekt og rykke feltet fremad.” 

Forskning i topklasse
Future Leaders Awards er et blandt flere fælles initiativer mellem Novo Nordisk Fonden og EFSD, der arbejder for at fremme diabetesforskningen i hele Europa. 

En nylig evaluering af initiativet foretaget af EFSD viste, at ansøgningerne har været i særklasse, og at initiativet er blevet kendt for at støtte unge forskere, der ønsker at kickstarte en karriere inden for diabetesforskning i Europa. Interviews med bevillingsmodtagerne viser, at bevillingerne gør det muligt for dem at tænke langsigtet (sammenlignet med de mere almindelige to- eller treårige bevillinger) og at engagere sig i forskning, der har en højere risiko og derfor også en højere belønning. 

En analyse af bevillingsmodtagernes forskning viser, at den er af ekstremt høj kvalitet og har resulteret i adskillige artikler, mange i førende publikationer, herunder Diabetes Care og European Journal of Epidemiology. Mange bevillingsmodtagere har indledt samarbejde med andre forskere, hospitaler og offentlige institutioner, to har skabt nye forskningsværktøjer eller -metoder, og en har set sin opfindelse brugt i et klinisk forsøg. 

’Den har givet værdifuld tid’
Natalie Krahmer modtog en Future Leader Award i 2020. På Institute of Diabetes and Obesity ved Hemholtz Munich studerer hun og hendes team cellulær dysfunktion i forbindelse med metaboliske sygdomme med det formål at opdage potentielle lægemiddelmål. Hun roser femårsmodellen. 

“Denne bevilling har ikke kun betydet afgørende økonomisk støtte, men har også givet værdifuld tid, så vi kan se på en problemstilling, der ikke tidligere er blevet behandlet,” siger Krahmer. “Den femårige bevillingsperiode giver den nødvendige tid til at fordybe sig i nye forskningsemner og integrere innovative teknikker.” 

Michaela Tencerova var en anden af bevillingsmodtagerne i 2020. Hun og hendes team på Institute of Physiology ved Czech Academy of Sciences arbejder på at reducere risikoen for frakturer hos personer med metaboliske knoglesygdomme. Hun fremhæver de mange samarbejdsmuligheder med eksperter på området, der udviklede sig som et resultat af bevillingen, og beskriver det som en “unik mulighed for forskere, der er tidligt i deres karriere”, og som ønsker at overgå til rollen som gruppeleder. 

Bredere kriterier fra 2024
Fremover vil ansøgnings- og udvælgelsesprocessen være den samme og vil fortsat blive administreret af EFSD. For at tiltrække endnu flere ansøgere af høj kvalitet vil der blive foretaget nogle ændringer for at øge ordningens synlighed og udvide ansøgningskriterierne.  

“Der er intens konkurrence mellem videnskabelige domæner om de mest lovende talenter, hvilket understreger, at det haster med at styrke europæisk diabetesforskning. Dette kan bedst opnås ved aktivt at tilskynde de absolut bedste unge forskere til at fremme deres karriere inden for området og udvikle sig til ledere,” siger Coen Stehouwer, formand for European Foundation for the Study of Diabetes. 

“Vi er glade for at udvide vores samarbejde med Novo Nordisk Fonden, som har haft stor succes med at støtte grundforskere og kliniske forskere i en afgørende fase i deres karriere, når de overgår til en fast akademisk stilling inden for europæisk diabetesforskning.” 

Se de 20 modtagere af Future Leaders Awards fra 2019-2023 her. 

Læs mere om initiativet og hvordan du ansøger her. 

Yderligere information

Judith Vonberg
Communications Specialist
+45 4172 7925 [email protected]