Ansøg om midler

Nye muligheder for rekruttering af internationale topforskere

Novo Nordisk Fonden udvider sit succesfulde rekrutteringsprogram RECRUIT. Fremover bliver der afsat op til 200 mio. kr. årligt til programmet, der samtidig udvides til at omfatte naturvidenskab, tekniske videnskaber, bioteknologi og bæredygtighed.

Siden 2021 har Novo Nordisk Fonden hjulpet danske universiteter med at rekruttere internationale topforskere. Det sker gennem programmet RECRUIT, der netop har åbnet for en ny runde ansøgninger. Fra 2024-2028 afsætter fonden årligt op til 200 mio. kr. til programmet, hvilket er en fordobling i forhold til tidligere.

Hidtil har RECRUIT været forbeholdt forskere inden for naturvidenskab og tekniske videnskaber, men fremover vil programmet også dække bioteknologi og bæredygtighed. Et centralt argument for denne ændring er, at de videnskabelige discipliner, der er repræsenteret i de valgte områder, grænser op til hinanden, og ansøgerne vil i høj grad komme fra de samme universitetsfakulteter og institutter.

For at øge den internationale mobilitet af forskere yderligere åbner RECRUIT-programmet desuden for bevillinger til at dække sabbaticals. Disse bevillinger kan både bruges til at hente internationale forskere til Danmark i op til et år og til at sende forskere fra danske forskningsinstitutioner på ophold i udlandet.

”RECRUIT-programmet har vist sig at have stor værdi, når det drejer sig om at hverve dygtige forskere fra udlandet på alle karrieretrin. Vi har derfor valgt at videreføre og samtidig udvide programmet, så det fremadrettet også omfatter bioteknologisk forskning. Endvidere giver vi danske forskere mulighed for at tilegne sig ny viden og internationale netværk via sabbaticals i udlandet. Det er absolut vores forventning, at de nye muligheder, og udvidede faglige fokus for programmet, vil give gode synergieffekter i forskningsmiljøerne,” siger Lene Oddershede, Senior Vice President, Natural & Technical Sciences, Novo Nordisk Fonden.

Effektivt værktøj til at øge diversiteten
Siden opstarten i 2021 er 14 internationale topforskere med 13 forskellige nationaliteter blevet rekrutteret gennem RECRUIT-programmet. Det viser en opgørelse over bevillingerne, som er lavet af Novo Nordisk Fonden i forbindelse med en evaluering af programmet.

Evalueringen viser også, at rekrutteringerne er fordelt stort set ligeligt mellem karrieretrin (adjunkt-, lektor- og professorniveau) og køn. Derudover er der en god geografisk spredning af bevillingerne, da de er fordelt på universiteter på tværs af Danmark.

Novo Nordisk Fondens RECRUIT-program fra 2024-2028

Der kan ansøges om bevillinger til rekruttering af forskere på tre forskellige karrieretrin:

  • Adjunkt (op til 20 mio. kr. per bevilling)
  • Lektor (op til 35 mio. kr. per bevilling)
  • Professor (op til 50 mio. kr. per bevilling)

Derudover er der mulighed for at opnå en såkaldt RECRUIT extension-bevilling på op til 10 mio. kr. Denne bevilling løber over fem år og har til formål at sikre fastholdelse af forskere, der tidligere har modtaget en RECRUIT-bevilling, i op til 12 år i alt.

Fremover bliver det også muligt at søge om bevillinger til sabbaticals på op til 1 mio. kr. Disse bevillinger kan have en samlet varighed på op til et år.

RECRUIT-programmet har en ansøgningsproces, der er anderledes end de fleste andre bevillinger fra fonden. Hvert universitet indstiller en række kandidater inden for en defineret kvote, hvorefter fonden vurderer de indstillede kandidater.

Læs mere om programmet og ansøgningsprocessen her.

Yderligere information

Pressehenvendelser:

Sabina Askholm Larsen
Senior Communications Partner
+45 2367 3226 [email protected]

Spørgsmål om bevillinger:

Thomas Bentin
Senior Scientific Lead, PhD
+45 2277 8557 [email protected]