Ansøg om midler

Nye stipendier skal styrke gymnasielæreres kompetencer inden for naturfagsdidaktik

Gymnasielærere, der ønsker at styrke sine kompetencer inden for naturfagsdidaktik, kan nu ansøge Novo Nordisk Fonden om et stipendie til masteruddannelsen i scienceundervisning ved Københavns Universitet.

Novo Nordisks Fonden har netop afsat 12 mio. kr. til uddeling af i alt 20 stipendier til efter- og videreuddannelse af dygtige gymnasielærere, der underviser i de naturvidenskabelige fag.

Formålet med stipendierne er at understøtte talent og kompetencer blandt undervisere på ungdomsuddannelserne i Danmark og derved sikre eleverne en motiverende og kvalificerende undervisning i naturvidenskabelige og teknologiske fagområder.

Stipendierne vil blive uddelt til erfarne gymnasielærere til at gennemføre en Master i scienceundervisning ved Københavns Universitet. Uddannelsen er tilrettelagt som deltidsstudium over tre år, så det er muligt for kursisterne at arbejde ved siden af studiet.

”Videreuddannelse, der kobler praksis og teoretisk viden, er vigtige elementer for at opretholde et højt niveau i undervisningen. Med de nye stipendier ønsker vi at bidrage til at udvikle de enkelte gymnasielæreres kompetencer såvel som kvaliteten af ​​lærer-til-lærer vidensdelingen inden for det gymnasiale uddannelsessystem og derved styrke den naturvidenskabelige undervisning i Danmark generelt,” siger Berith Bjørnholm, Senior Vice President i Novo Nordisk Fonden.

Kobler forskning og praksis
Ved at tage en Master i scienceundervisning vil gymnasielærere få lejlighed til at koble deres praksis med den nyeste naturfagsdidaktiske forskning. Uddannelsen udvikler lærernes faglige viden og analytiske kompetencer i et bredt spektrum af problemstillinger inden for scienceundervisning, fx motivation, undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning og feedback.

Novo Nordisk Fondens stipendier vil bl.a. være målrettet gymnasielærere, der udvikler efteruddannelsesmateriale eller kurser til kolleger, således at den opnåede viden vil komme så mange undervisere som muligt til gode og derved løfte undervisningen bredt.

Stipendierne vil blive udbudt i åben konkurrence til gymnasielærere, og bliver forankret på gymnasierne, hvor disse har ansættelse. Undervisere på andre ungdomsuddannelser kan også søge stipendierne. Hver enkelt stipendium er på op til 600.000 kr., som dækker masteruddannelsens pris samt op til 80 pct. af en årsløn for stipendiaten, fordelt over tre år.

For at kunne tages i betragtning, skal ansøgere have en kandidatgrad i et naturvidenskabeligt fag, pædagogikum og mindst fire års undervisningserfaring fra en ungdomsuddannelse (gymnasiale uddannelser eller erhvervsuddannelser).

Deadline for ansøgninger 3. maj
Novo Nordisk Fonden uddeler de første 10 stipendier i 2021 og yderligere 10 i 2023.

Der åbnes for ansøgninger om stipendierne 4. februar, og deadline for indsendelse af ansøgninger til fonden er 3. maj 2021. Læs mere om stipendiet og ansøgningsprocessen på Novo Nordisk Fonden hjemmeside.

Læs mere om uddannelsen Master i scienceundervisning på Københavns Universitets hjemmeside: www.ind.ku.dk/misu/.

Yderligere information

Bente Guldbrandsen, senior project manager, tlf. 3527 6676, [email protected]

Christian Mostrup, pressechef, tlf.: 3067 4805, [email protected]