Ansøg om midler

Nyetableret pris til forsker inden for genetisk forståelse af svær overvægt

Professor Ruth Loos er den første modtager af den nyetablerede Obesity Prize for Excellence, som European Association for the Study of Obesity (EASO) og Novo Nordisk Fonden står bag. Med prisen følger to mio. kr. Fire andre forskere hædres også.

European Association for the Study of Obesity (EASO) og Novo Nordisk Fonden annoncerede i januar etableringen af en ny pris, Obesity Prize for Excellence, til en toneangivende forsker inden for svær overvægt. Nu er den første prismodtager fundet.

Prisen går i år til professor Ruth Loos fra Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research (CBMR) på Københavns Universitet for hendes omfattende bidrag til forståelsen af den genetiske komponent ved udvikling af svær overvægt.

Med prisen følger to mio. kr., hvoraf 300.000 er en personlig hæderspris, mens resten af prisen skal gå til forskning.

»Jeg er rigtig glad for, at professor Ruth Loos modtager denne prestigefyldte pris. Hendes forskning i betydningen af genetiske- og ikke-genetiske faktorer ved udvikling af svær overvægt er banebrydende for forståelsen af fysiologien bag det at tage på og udvikling af svær overvægt. Derudover har hun formået at benytte resultaterne af sin forskning til at lave kritiske anbefalinger inden for kommerciel brug af genetiske tests til at bestemme personers risiko for udvikling af svær overvægt. Jeg håber, at denne pris vil opmuntre professor Loos til at fortsætte dette lovende arbejde,« siger professor, læge og senior vice president for Obesity and Nutritional Sciences i Novo Nordisk Fonden Arne Astrup.

Foruden Obesity Prize for Excellence har EASO og Novo Nordisk Fonden også uddelt fire New Investigator Awards inden for hhv. grundforskning, klinisk forskning, svær overvægt blandt børn og folkesundhed. Med hver af disse priser følger en forskningsbevilling på 300.000 kr. Se modtagerne nedenfor.

Identificerede det første gen associeret med risiko for overvægt
Ruth Loos’ arbejde er omfangsrigt, og hun var allerede i 2007 med til at identificere det første sted på det humane genom, der kunne kobles til øget risiko for udvikling af svær overvægt.

Dette arbejde banede vejen for identifikation af det andet sted på arvemassen med relation til risikoen for udvikling af svær overvægt, og siden da har hun været den ledende kraft i GIANT-konsortiet, som har identificeret flere end 1.500 BMI-associerede steder i menneskets arvemasse.

Forskningen har blandt andet belyst, at en stor del af den genetiske risiko for udvikling af svær overvægt er relateret til gener med indflydelse på hjernen.

»Arbejdet har krævet et stort samarbejde mellem forskere inden for en lang række felter, for det er ikke nok bare at vide, hvilke gener der er involveret i risikoen for udvikling af svær overvægt. Det er også nødvendigt at vide, hvad de gener udtrykker af proteiner eller hormoner, og hvordan de derigennem påvirker vores biologi. Da jeg flyttede min forskning til Danmark, var det blandt andet på grund af, at jeg her sidder på kontor ved siden af nogle af verdens dygtigste forskere inden for translationel biologi,« forklarer Ruth Loos.

Svær overvægt har sit udspring tidligt i livet
Kortlægningen af de mange genetiske varianter, som kan påvirke en persons BMI, har dog også gjort det åbenlyst, at gener ikke alene er bestemmende for, om folk udvikler svær overvægt eller ej. Miljøet spiller også en altafgørende rolle.

En stor del af Ruth Loos’ nuværende arbejde består derfor i at forstå koblingen mellem genetik og miljø i bestemmelse af BMI. I denne forskning har hun med sine kollegaer taget initiativ til en af de mest tilbundsgående kortlægninger nogensinde af 10.000 personers genetik og metabolisme for derigennem ikke bare at identificere, hvorfor de har det BMI, som de har, men også for at blive klogere på deres risiko for udvikling af blandt andet metaboliske- og kardiovaskulære sygdomme.

Forsøgsdeltagerne vil forskerne følge i 25 år, men allerede i studiets tidlige faser vil forskerne blive klogere på, hvorfor vi ser ud, som vi gør.

Med prisen fra EASO og Novo Nordisk Fonden følger 1,7 mio. kr. til forskning, og Ruth Loos har allerede tiltænkt dem til et projekt, hvor hun med sine kollegaer vil lave genetisk kortlægning af 16.000 børn og deres mødre med det formål at finde ud af, om børns udtryk af proteiner i blodet på samme måde som gener kan benyttes til at forudsige, hvem der senere i livet vil udvikle svær overvægt.

»Svær overvægt starter tidligt i livet, så hvis vi vil forudsige, hvem der udvikler svær overvægt, er vi nødt til at undersøge det i børn. Allerede når børn er to til otte år gamle, bliver de lagt fast i en vægtkurve, som det er svært at komme ud af igen. Derfor er det interessant, hvis vi inden det tidspunkt kan finde ud af, hvilke gener og proteiner der er bestemmende for, hvilken vægtkurve børn kommer til at følge gennem livet for dermed at se på muligheder for at intervenere,« forklarer Ruth Loos.

Fire forskere modtager New Investigator Awards

Foruden prisen til Ruth Loos har fire forskere modtaget EASO og Novo Nordisk Fondens New Investigator Awards. Det gælder:

Grundvidenskab – Postdoc Cintia Folgueira Cobos fra Spanish National Center for Cardiovascular Research. Hendes forskning har blandt andet vist, at et specifikt mitokondrielt protein er nedreguleret i fedtvæv hos personer med svær overvægt sammenlignet med hos personer med normal vægt. Proteinet ser ud til at spille en rolle i termogenesen i brunt fedt, hvilket åbner op for mulige terapeutiske anvendelser, hvor reguleringen af proteinet kan beskytte mod svær overvægt.

Klinisk forskning – Læge og postdoc Sini Heinonen fra Helsinki Universitetshospital modtager prisen for hendes pionerende forskning i, hvordan svær overvægt er associeret med en signifikant reduktion i fedtvævs mitokondrielle kapacitet, hvilket har markant effekt på det metaboliske helbred. Vægttab gennem fedmekirurgi kan genskabe fedtvævets metabolisme, og denne opdagelse er et gennembrud i forsøget på at finde nye behandlinger til personer med svær overvægt.

Folkesundhed – Klinisk lektor Susanna Mills fra Newcastle University. Susanna Mills har blandt andet lavet omfattende forskning i betydning af alvorlig psykisk sygdom for risikoen for udvikling af svær overvægt og komorbiditeter til svær overvægt. Arbejdet har også haft fokus på vægtkontrol hos denne sårbare gruppe personer.

Svær overvægt i barndommen – Post.doc. Cristina Cadenas Sanchez fra Universidad de Granada, Stanford University & VA Palo Alto Health Care System (USA), modtager prisen for betydende forskning inden for blandt andet koblingen mellem fysisk aktivitet og hjernens sundhedstilstand hos børn med svær overvægt og koblingen mellem fysisk aktivitet, kondi og fedtdeponering hos børn med svær overvægt.

Yderligere information

Christian Mostrup
Senior Lead, Public Relations
+45 3067 4805 [email protected]