Ansøg om midler

Nyt Forskningsprogram Inden for Sygepleje

Novo Nordisk Fonden opprioriterer sin støtte til forskning inden for sygepleje og afsætter DKK 37,5 millioner til oprettelse af et nyt forskningsprogram inden for feltet. Midlerne går til støtte af fem forskningsprojekter á hver DKK 7,5 millioner over fem år.

Formålet med forskningsprogrammet er at give talentfulde sygeplejesker med forskerledererfaring mulighed for at ansøge om støtte til større forskningsprojekter, der har værdi i en bred forskningsmæssig og klinisk sammenhæng.

Programmet retter sig mod sygeplejeforskning inden for forebyggelse, rehabilitering og lindring samt forskning i ledelse og organisation med det overordnede formål at skabe bedre behandlingsresultater.

Novo Nordisk Fondens ønske med oprettelsen af programmet er:

  • at styrke forskningen i sygepleje gennem langsigtet forskningsstøtte,
  • at forankre forskningen i sygepleje i aktuelle sundhedsfaglige problemstillinger,
  • at accelerere udviklingen af nye metoder til behandling inden for sygepleje og
  • at skabe projektkonstellationer, hvor sygeplejeforskere kan opnå forskererfaring på højeste niveau.

Novo Nordisk Fonden har støttet dansk sygeplejeforskning med projektstøttebevillinger gennem næsten 20 år. Siden 1996 er årligt uddelt DKK 1,5 millioner i projektstøtte.

”Med den markante opprioritering af støtte til sygeplejeforskning ønsker vi at skabe grundlag for, at den enkelte sygeplejeforsker kan demonstrere markante, internationale og interessante forskningsresultater, som i betydelig grad kan bidrage til forbedring af menneskers helbred, livskvalitet og livslængde,” siger Niels-Henrik von Holstein- Rathlou, CSO, Head of Research and Innovation Grants, Novo Nordisk Fonden.

Der uddeles årligt midler til ét forskningsprojekt.

YDERLIGERE INFORMATION:

Anne Sofie Lei, Grant Administrator, [email protected], (+45) 3527 6616.