Ansøg om midler

Nyt Forskningsprogram Skal Frembringe Viden Om Optimal Organisering Af Sundhedsvæsenet

Novo Nordisk Fonden øger sin støtte til almen medicinsk forskning. Fonden afsætter DKK 75 millioner til tre forskningsprojekter, der skal have til formål at bidrage til en optimal organisering af fremtidens sundhedsvæsen.

Stadig flere mennesker lever med mere end én sygdom. Samtidig vil mange patienter i fremtidens sundhedsvæsen blive behandlet i eget hjem, og flere opgaver vil rykke fra hospitalssektoren over til de alment praktiserende læger og kommunerne.

Denne udvikling kræver en nytænkende, tværfaglig og patientcentreret indsats.

Formålet med Novo Nordisk Fondens nye forskningsprogram, ”Almen praksis i det sammenhængende sundhedsvæsen – det optimale patientforløb”, er at skabe ny viden om optimal organisering af et sammenhængende sundhedsvæsen, herunder blandt andet ny viden om optimale patientforløb og patientbehandling og ny viden om effektivt samarbejde og kommunikation mellem patienter og deres pårørende og de involverede behandlingsinstitutioner.

Fonden ønsker med programmet at støtte større forskningsprojekter, der søger at studere, udvikle og afprøve patientorienterede forløb, som er sammenhængende på tværs af behandlingsinstitutioner, og som er klinisk og økonomisk effektive.

TRE 5-ÅRIGE PROJEKTER

Startende i år vil fonden støtte etableringen af tre 5-årige forskningsprojekter, der hver kan modtage op til DKK 25 millioner. Der vil blive uddelt midler til ét forskningsprojekt årligt. Programmet retter sig mod alle forskningsdiscipliner, der beskæftiger sig med organisering af sundhedsvæsnet, med udgangspunkt i almen praksis.

”Novo Nordisk Fonden har gennem mange år støttet forskning inden for almen medicin. Med dette nye program øger vi støtten til området meget væsentligt. Vi håber, at dette vil bidrage positivt til udviklingen af nye samarbejdsformer mellem sygehuse, kommuner og almen praksis, der bringer patienten i centrum, og desuden bidrager til, at en væsentlig del af behandlingen kan foregå i eget hjem,” siger Niels-Henrik von Holstein-Rathlou, Head of Research and Innovation Grants, Novo Nordisk Fonden.