Ansøg om midler

Nyt forskningsprojekt i sygepleje skal øge viden om kroniske smerter

Kroniske smerter er en del af hverdagen for over en fjerdedel af alle danskere – og de lider samtidig under konsekvenserne af meget lange ventetider på behandling. Det vil nyt forskningsprojekt ændre på.

Mere end 25 pct. af den danske befolkning har kroniske smerter, og der er lang ventetid på offentlig, specialiseret behandling – helt op til 128 uger, heraf to-tre måneders ventetid på den indledende samtale med en læge. Samtidig har Danmark verdensrekord i forbrug af smertestillende lægemidler som morfin og lignende præparater – de såkaldte opioider – på trods af at fordelene ved brugen er omdiskuterede, og behandlingen er forbundet med bivirkninger, bl.a. afhængighed.

Tallene er alvorlige, og antallet af patienter endda stigende, og det understreger blot et behov for handling. Både i forhold til behandling af patienter med kroniske smerter og med hensyn til forebyggelse og støtte til patienternes egen smertehåndtering. Det vil nyt forskningsprojekt fra Rigshospitalet sætte fokus på.

Professor Geana Kurita fra Afdeling for Bedøvelse, Smerter og Respirationsstøtte, Neurocentret på Rigshospitalet, har netop modtaget knap 7,5 mio. kr. over fem år fra Novo Nordisk Fondens Forskningsprogram i Sygepleje. Kurita, der er født i Brasilien og har boet 14 år i Danmark, har selv en baggrund som sygeplejerske og har i sin forskningskarriere beskæftiget sig med kroniske smerter og palliativ behandling.

Kronisk smerte er subjektiv
Men hvad kendetegner kroniske smerter? En kronisk smerte er en smerte, der varer længere end forventet – ofte i flere måneder. Kroniske smerter kan fx opstå i forbindelse med et fysisk traume, gigt, migræne eller som fantomsmerter efter amputation.

”Men kronisk smerte er ikke kun smerte i traditionel fysisk forstand, hvilket forskningsprojektet også vil adressere. Patienternes mentale og spirituelle helbred og dermed hverdag og livskvalitet er også udfordret. De er samtidig i risiko for at udvikle bl.a. angst og depression. Det er subjektivt, hvordan kroniske smerter føles og opleves afhængig af bl.a. køn og kulturel baggrund,” siger Geana Kurita, der også understreger de socioøkonomiske konsekvenser ved kroniske smerter, fx langtidssygemeldinger og ultimativt førtidspension grundet patienternes handicap og dårlige helbred.

Viden til en bred målgruppe
Konsekvenserne ved kroniske smerter er mangefacetterede, og det samme er ambitionerne i det nye forskningsprojekt, som, udover Geana Kurita, også består af kollegaerne lektor og seniorforsker Suzanne Forsyth Herling samt klinisk psykolog og ph.d. Hanne Würtzen fra Neurocentret på Rigshospitalet.

Forskningsprojektet indeholder bl.a. en befolkningsundersøgelse, der skal identificere risikofaktorer, som forårsager kroniske smerter samt kortlægge tendenser i forbruget af opioider i Danmark.

Samtidig ønsker forskerne bag projektet at foreslå nye tilgange, som kan støtte patienterne i selv at håndtere deres smerte, forebygge forværring og ikke mindst forbedre patienternes livskvalitet. Derfor vil man fx afprøve træningsprogrammer baseret på mindfulness, videoundervisning og adfærdsterapi via virtual reality.

Udover videnskabelige artikler skal den nye viden ramme en bred målgruppe, bl.a. fagfolk, myndigheder, sundhedspolitiske beslutningstagere og den brede offentlighed.

”Mit håb er, at vi med projektet kan hjælpe tusindvis af mennesker med at opnå øget livskvalitet, også mens de står på ventelisterne. Forhåbentlig vil vi på sigt se en nedgang i forbruget af morfinlignende lægemidler. Vi skal også informere sundhedsmyndighederne og politikere, så de ved, hvor deres prioritering skal være på dette område,” siger Geana Kurita.

Om Novo Nordisk Fondens Forskningsprogram i Sygepleje
Novo Nordisk Fondens Forskningsprogram i Sygepleje blev udbudt for første gang i 2015. Fonden har afsat op til 75 mio. kr. til programmet i perioden 2015-2025 til at støtte i alt 10 forskningsprogrammer med op til 7,5 mio. kr. per projekt.

Formålet med programmet er at give sygeplejersker med erfaring i forskningsledelse mulighed for at igangsætte større og længerevarende sygeplejeforskningsprojekter med mulighed for at skabe værdi i både forskningen og i patientbehandlingen.

Ny ansøgningsrunde på vej
Der er åbent for ansøgninger en gang om året. Næste runde åbner i slutningen af i år med deadline for ansøgninger 1. marts 2022.

 

Om Novo Nordisk Fonden

Novo Nordisk Fonden er en dansk erhvervsdrivende fond med to hovedformål: 1) at udgøre et stabilt fundament for den erhvervsmæssige og forskningsmæssige virksomhed, som drives af selskaberne i Novo Gruppen; og 2) at yde støtte til videnskabelige, humanitære og sociale formål.

Fondens vision er at yde et betydende bidrag til forskning og udvikling, der forbedrer menneskers liv og bæredygtigheden i samfundet. Siden 2010 har fonden uddelt mere end 30 milliarder kroner, primært til forskning ved offentlige vidensinstitutioner og hospitaler i Danmark og de øvrige nordiske lande samt behandling og forebyggelse af diabetes. Læs mere på www.novonordiskfonden.dk.

Yderligere information

Professor Geana Kurita, Afdeling for Bedøvelse, Smerter og Respirationsstøtte, Neuroscience Centre/Afdeling for Kræftbehandling på Rigshospitalet, Institut for Klinisk Medicin, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, e-mail: [email protected]

Christian Mostrup, pressechef, Novo Nordisk Fonden, tlf.: 3067 4805, [email protected]